Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a svět práce > Stolování v restauraci a jídelní lístek

Ikona prakticky

Stolování v restauraci a jídelní lístek

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Monika Matejová
Anotace: Žáci se seznámí se základy stolování v restauraci a naučí se orientovat v jídelním lístku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Příprava pokrmů » 1. období » chová se vhodně při stolování
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: •jídelní lístek (vyrobená zjednodušená verze)
•texty pro přípravu scénky
•papíry na výrobu jídelních lístků
•kreslicí a psací potřeby
•papírové talíře
•kartičky Jak to chodí v restauraci (vyrobené)
•rekvizity pro scénku: např. čtyři jídelní lístky, čtyři talíře, čtyři skleničky, čtyři příbory, čtyři ubrousky, dva tácy, čtyři účtenky, šest peněženek (hosté a číšník)
Klíčová slova: stolování, jídelní lístek
Stolování v restauraci

Navodíme žákům situaci, že mají právě dnes narozeniny a rodiče je pozvou do restaurace. Požádáme je, ať nám vyprávějí, jak to v restauraci chodí. Přitom umísťujeme na nástěnku kartičky – PŘÍCHOD DO RESTAURACE, UVÍTÁNÍ ČÍŠNÍKEM, VÝBĚR MÍSTA, NABÍDNUTÍ JÍDELNÍHO LÍSTKU, VÝBĚR JÍDLA, PŘÍPRAVA JÍDLA V KUCHYNI, JEDENÍ, PLACENÍ, ODCHOD.

Poté si vybereme šest žáků, kteří si podle písemné předlohy a s poskytnutými pomůckami připraví a následně zahrají dvě scénky – Návštěva v restauraci (mezitím, co si žáci chystají scénku, si s ostatními povídáme o tom, jaké restaurace z okolí znají, ve kterých byli, jaké jídlo jim tam chutnalo, co by doporučili ostatním, zda se k nim číšníci hezky chovali apod.)

1. skupina (tři žáci) - zahraje scénku, ve které bude vše probíhat podle pravidel chování v restauraci.

Oslava narozenin v restauraci:

 • dva kamarádi, z nichž má jeden narozeniny, vejdou do restaurace, pozdraví
 • číšník jim odpoví, nabídne jim i místo k sezení, přinese jídelní lístek a na chvíli od hostů odejde, aby jim poskytl čas na výběr jídla a nápojů
 • číšník se vrací, zeptá se, zda si hosté vybrali, zapíše si jejich volbu, vezme si zpět jídelní lístky
 • číšník přinese pití, jídlo a popřeje hostům dobrou chuť
 • kamarádi si popřejí dobrou chuť a začnou jíst
 • když oba hosté dojedí, číšník odnese prázdné nádobí, přitom se hostů zeptá, zda budou mít ještě nějaké další přání
 • hosté si přejí platit
 • číšník přinese účet, hosté zaplatí, číšník jim poděkuje za návštěvu a rozloučí se s nimi
 • hosté odcházejí z restaurace

2. skupina (tři žáci) – zahraje podobnou scénku, kde jsou některá pravidla chování v restauraci porušena. Ostatní žáci dávají pozor a po dokončení scénky řeknou, co dělali hosté nebo číšník špatně.

Oslava začátku letních prázdnin v restauraci:

 • dva kamarádi vejdou do restaurace, pozdraví
 • číšník jim odpoví, nabídne jim místo k sezení; přinese jim jídelní lístek a na chvíli od hostů odejde, aby jim poskytl čas na výběr jídla a nápojů
 • kamarádi zakřičí na číšníka, že už si jídlo i pití vybrali
 • číšník jde k nim, zapíše si jejich volbu, vezme si zpět jídelní lístky
 • číšník přinese pití a jídlo, ale nepopřeje jim dobrou chuť
 • kamarádi začnou jíst
 • když oba hosté dojedí, číšník odnese prázdné nádobí, přitom se hostů zeptá, zda budou mít ještě nějaké další přání
 • hosté si přejí platit
 • číšník přinese účet, hosté zaplatí, číšník jim poděkuje za návštěvu a rozloučí se s nimi
 • hosté odcházejí z restaurace

Ostatní žáci by měli přijít na to, že v restauraci se na číšníka nepokřikuje, ale čeká se, až přijde k jejich stolu, dále, že číšník nepopřál hostům dobrou chuť, což neučinili ani kamarádi navzájem.

Jídelní lístek

Ukážeme žákům jídelní lístek, který jsme vymysleli. Popíšeme spolu se žáky jeho jednotlivé části a poté žáky rozdělíme do dvojic, které vyrobí svůj jídelní lístek. Potom se žáci spojí do čtveřic, jednotlivé páry si ve skupině vymění jídelní lístky a vyberou si některá z hlavních jídel, které jim autoři tohoto jídelního lístku nakreslí na papírový talíř.

Na závěr si žáci prohlížejí všechna nakreslená jídla a hodnotí, která jídla by si objednali, která jsou zdravá/nezdravá a proč.

2
2. 2

1
1. 1


Citace a použitá literatura:
[1] - ŠPAČEK, L. Slon v porcelánu aneb Jak se neztratit v labyrintu etikety . Praha : Albatros,  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 10. 2007
Zobrazeno: 9134krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MATEJOVÁ, Monika. Stolování v restauraci a jídelní lístek. Metodický portál: Články [online]. 04. 10. 2007, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZI/1629/STOLOVANI-V-RESTAURACI-A-JIDELNI-LISTEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.