Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Navigace v terénu pomocí mobilního telefonu

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Jiří Minařík
Anotace: Příspěvek je zajímavým námětem na využití mobilního telefonu v oblasti Člověk a zdraví. Žáci mají za úkol zorientovat se v prostoru bez běžných navigačních pomůcek (mapa, buzola), ale pouze s dopomocí mobilního telefonu. Aktivitu lze dobře realizovat na škole v přírodě nebo turistickém kurzu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Mobilní telefon
Klíčová slova: Člověk a zdraví, výchova ke zdraví, navigace, orientace v terénu
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Popis činnosti

Skupina studentů včetně jednoho z učitelů je „poslepu" vysazena v neznámém terénu (ideální jsou vojenské prostory bez turistického značení, případně vzdálené, studentům místně neznámé, části republiky). Nemají k dispozici mapu, buzolu ani jiné navigační pomůcky - pouze mobilní telefon. Druhá skupina je v táboře, má k dispozici mapu a mobilní telefon. Úkolem obou skupin je vyjasnit si vzájemnou polohu, skupina s mapou musí navigovat skupinu bez mapy zpět do základního tábora (či jiného dohodnutého místa).

Přínos

Kdykoli v životě může nastat situace, kdy potřebujeme na neznámé místo přivolat pomoc či se potřebujeme dostat z neznámé oblasti ven. Mobilní telefon může velmi pomoci právě tehdy. Studenti se naučí využít vzdálené pomoci disponující potřebným vybavením - třeba právě jen mapou - a naučí se k tomu využívat zřetelných navigačních prvků ve svém okolí.

Úloha mobilního telefonu v aktivitě

Telefon zde slouží jako pomůcka pro spojení s informačně vybaveným střediskem (v reálu třeba horskou službou).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 02. 2008
Zobrazeno: 4766krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MINAŘÍK, Jiří. Navigace v terénu pomocí mobilního telefonu. Metodický portál: Články [online]. 20. 02. 2008, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZHBBO/2026/NAVIGACE-V-TERENU-POMOCI-MOBILNIHO-TELEFONU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.