Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Umění a kultura > 1. stupeň > Výtvarná výchova > 1. období > Přírodní učebna – násobilka se zvířátky

Ikona prakticky

Přírodní učebna – násobilka se zvířátky

Ikona prikladIkona blok
Autor: Eva Krafková
Spoluautor: Mgr Radka Burianová
Anotace: Pomocí činnostního učení si žáci osvojí a procvičí násobilku na základě praktických příkladů z běžného života.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
  3. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 1. období » v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
  3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: papíry A4, obrázky zvířat, pastelky, tužky, kartičky s násobky a příklady, plyšová zvířata
Klíčová slova: kreslení, činnostní učení, písničky, zvířata, násobilka, slabiky

Cíl výuky:

Pomocí činnostního učení si žák osvojí a procvičí násobilku na základě praktických příkladů z běžného života, hlavně zapojí logické uvažování a pochopí souvislosti. Na dalších úkolech rozvíjí slovní zásobu, zručnost a smysly.

Motivace

Kniha – Mít tak svoje vlastní zvířátko – Z. Nováková (Blok v Brně 1989)

Pracovní postup

Přečteme si úryvek z knížky.

Beseda o domácích zvířatech, co kdo má doma, jak se o ně stará, co vyžaduje péče o jednotlivá domácí zvířata (Prv).

Zazpíváme si písničku, v níž se zpívá o zvířatech (Hv).
Já mám koně, Na tý louce zelený, Pásla ovečky,...

Zvířecí rodiny (obrázky zvířecích rodin – samce, samice a mláďat), žáky rozdělíme do skupin, obrázky volně rozložíme po trávě a žáci běhají a hledají jednotlivé obrázky a nosí je do svých skupin (na předem stanovená stanoviště), ve skupinkách je pak rovnají, mohou i vyměňovat si navzájem.

Hledejte obrázky zvířat a spojte dohromady členy rodiny – samce, samici a mládě. Každá skupinka má své místo, kde budete rovnat obrázky pod sebe. Pokud bude mít váš obrázek jiná skupinka, můžete si je na konci vyměnit, aby se vám povedlo srovnat rodiny. Ale obrázek za obrázek."

Malujeme – každá skupinka si vylosuje zvířecí rodinu, kterou namaluje, počet jednotlivých členů.

Malujte na čtvrtky obrázky vylosovaných zvířat, můžete se nechat inspirovat hledanými obrázky z minulé hry."

Počítáme – opakujeme násobilku, kolik nohou je na jednotlivých obrázcích? Kolik nohou a uší? Kolik očí, uší a nohou? Přiřazujte karty s násobky a příklady, které najdete po učebně nebo zahradě.

Např.: Obrázek králíkárny se 4 králíky
„Kolik mají nohou? 4 . 4 = 16
„Kolik mají nohou a uší?" 4 . 6 = 24
„Kolik mají nohou, uší a očí?" 4 . 8 = 32

Vytváříme slovní úlohy – každá skupinka připraví pro ostatní slovní úlohu o zvířatech – namaluje na karty.

(návaznost na předchozí úkol)

„Připravte si slovní úlohy sami pro ostatní skupiny. Můžete použít vaše obrázky nebo si nové namalovat."

Kolik slabik najdete v názvech jednotlivých zvířat? Najděte nejkratší a nejdelší."

Smysly„Pomocí hmatu poznávejte plyšová zvířata."

Evaluace

Schopnost žáků spolupracovat a chápat jednotlivé aktivity Je třeba pozorovat, jak žáci reagují na naše podněty, zda chápou jednotlivé činnosti a aktivity, jak spolupracují šikovnější se slabšími, zda si pomáhají a dokáží se domluvit.

Co se vám nejvíc líbilo? Co pro vás byl největší problém? Jak se vám spolupracovalo ve vaší skupince?"

(Jde o společnou aktivitu, pochválím nejšikovnější skupinu, ale odměnu dám všem, jde především o opakování formou hry. Můžeme vytknout některým neaktivním jejich pasivitu.)

Reflexe:

Přírodní učebna - aktivita je určena pro žáky 2. - 3. ročníku. Rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny. Pomocí činnostního učení žáci zapojí logické uvažování a pochopí souvislosti mezi jevy.
Citace a použitá literatura:
[1] - NOVÁKOVÁ, Zdena. Mít tak svoje zvířátko. Brno : Blok, 1989.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 04. 12. 2009
Zobrazeno: 14082krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1.83335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAFKOVÁ, Eva. Přírodní učebna – násobilka se zvířátky. Metodický portál: Články [online]. 04. 12. 2009, [cit. 2019-10-17]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZGABA/6237/PRIRODNI-UCEBNA---NASOBILKA-SE-ZVIRATKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.