Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mořská eroze

Ikona inspirace
Autor: Pavlína Holcová
Spoluautor: Jakub Holec
Anotace: Článek představuje praktickou aktivitu pro výuku o neživé přírodě. Aktivita se zaměřuje na působení moře jako erozního činitele, který utváří a modeluje mořské pobřeží. Žáci prakticky napodobí mořské vlnění a budou pozorovat jeho vliv na pobřeží tvořené zpevněným pískem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: Písek, voda, plastová nádoba, plastová destička (víčko od plastové nádoby.
Klíčová slova: geologie, voda, eroze, mořská eroze, erozní činnost, mořské vlny
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Eroze je přirozený proces, který způsobuje rozrušování a transport materiálu na zemském povrchu. Eroze bývá vyvolána mechanickým působením tekoucí vody, vlnami a proudy, ledem a větrem. Cílem této aktivity je napodobit mořskou erozi, tedy soubor vnějších geologických procesů, které modelují mořská pobřeží.

Autor díla: Kenneth Hawes

Žáci si vytvoří umělé vlny, jimiž budou erozně působit na písčité pobřeží, které se bude vlivem narážejících se vln postupně erodovat. Erodovaný materiál se bude ukládat na dně ,,moře“.

Pracovní postup:

  1. Do nádoby nasypeme písek, který dostatečně zvlhčíme vodou tak, aby držel tvar. Z mokrého písku vytvoříme na jedné ze stran plastové nádoby bariéru, která je tvořena vlhkým pískem (představuje pískovec mořského pobřeží).
  2. Do nádoby nalijeme vodu do výšky několika centimetrů.
  3. Plastovým víčkem následně vodu ženeme ve směru pobřeží, čímž napodobujeme skutečné mořské vlnění.
  4. Pozorujeme, jak vlnící se voda postupně ukrajuje části pobřeží a eroduje ho. Erodovaný pobřežní materiál se následně ukládá na ,,mořském“ dně v naší plastové nádobě - video ZDE.

Autor díla: Jakub Holec

Žáci se díky této jednoduché a časově velmi nenáročné aktivitě mohou seznámit s erozní činností vody. Díky názornosti a činnostnímu charakteru této aktivity je možné ji využít zejména na 1. stupni základní školy, nicméně aktivita je vhodá i pro předškolní děti.

Citace a použitá literatura:
[1] - HAWES , Kenneth. Sand Cliff. [cit. 2015-8-16]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sand_Cliff...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 09. 2015
Zobrazeno: 5246krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLCOVÁ, Pavlína. Mořská eroze. Metodický portál: Články [online]. 23. 09. 2015, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFACF/20261/MORSKA-EROZE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.