Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Nerosty v praxi II

Ikona inspirace
Autor: Klára Kimáková
Anotace: Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších vyučovacích hodinách.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: skupinová práce, práce v terénu, nerosty, tablet, minerály, praktické využití nerostů
Vazby článku:
Následující díl: Nerosty v praxi III
Předchozí díl: Nerosty v praxi I
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod:

Každá skupina má na papíru vypracovaný domácí úkol, který učitel zkontroluje před odchodem ze školy. Učitel se zajímá o to, co a kde budou žáci fotit. Zajímají ho konkrétní příklady praktického využití daných nerostů.

Cíl výuky:

 • žák efektivně spolupracuje ve skupině
 • žák zná praktické využití a zpracování nerostů
 • žák si uvědomuje důležitost minerálů v běžném životě

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

Pomůcky a materiál: tablet

Příprava učitele: Zkontrolovat, zda mají všechny tablety alespoň 50% baterie.

Postup práce:

 1. Učitel s žáky odchází společně od školy na místo, kde se ve stanovený čas opět setkají.
 2. Učitel žáky poučí o bezpečnosti v průběhu celé aktivity. Žáci dávají pozor při přecházení vozovky, používají pouze MHD, nechodí a nejezdí mimo vytyčené území. Žáci znají obecné zásady první pomoci.
 3. Učitel žákům připomene místo a čas srazu.
 4. Učitel jasně vymezí lokalitu, ve které se žáci budou pohybovat.
 5. Učitel rozdá do každé skupiny jeden tablet a zdůrazní žákům, že fotografie ukládají do obrázků. Z tohoto důvodu by si žáci měli pamatovat číslo tabletu, se kterým pracují, aby následující hodinu pracovali se ,,svým“ tabletem a vlastními fotografiemi. Doporučuji, aby si číslo tabletu zapsali.
 6. Žáci pracují samostatně v rámci svojí skupiny. Nikdo nechodí sám. Skupiny se nesmí v průběhu aktivity záměrně potkávat a vykonávat činnosti, které nesouvisí s aktivitou např. návštěva restaurací rychlého občerstvení. Skupiny by si neměly ani navzájem radit nebo rozdělovat činnosti jako např. ,,My vám vyfotíme měděné drátky a vy nám vyfotíte zlatnictví“.
 7. Učitel žákům sdělí, že bude monitorovat jejich činnost a v případě potřeby jim může i poradit. Neznamená to však, že by měl za žáky odvést podstatnou část práce. Spíše je může navádět na správnou cestu.
Autor: Klára Kimáková

Závěr:

Učitel prochází oblast, kterou žákům určil a pozoruje, jak žáci pracují v terénu. Ve stanovený čas se s nimi setká na domluveném místě a společně s žáky se vrátí zpátky do školy. Ve škole zkontroluje zadaný úkol a od žáků si vybere tablety. Učitel připomene žákům, že další vyučovací hodinu proběhne zhodnocení jejich práce.

Reflexe:

Možná úskalí aktivity:
 • žáci nevypracují domácí úkol. Neví tak, co mají fotit
 • žáci nejsou zvyklí pracovat ve skupině
 • obchody jsou zavřené a žáci tak nemohou vyfotografovat některé výrobky
 • neochota lidí žákům poradit nebo nechat vyfotit jednotlivé produkty
 • v okolí školy nejsou vhodná místa pro fotografování
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Nerosty v praxi.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 11. 12. 2014
Zobrazeno: 5607krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KIMÁKOVÁ, Klára. Nerosty v praxi II. Metodický portál: Články [online]. 11. 12. 2014, [cit. 2020-03-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFACF/19399/NEROSTY-V-PRAXI-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.