Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a příroda > 2. stupeň > Chemie > Chemie a společnost > orientuje se v přípravě a využívání různých...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Síra

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci ve školní laboratoři, podporu nadaných dětí. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům formou mediální výchovy, která koresponduje se cvičením z fyziky a chemie. Žáci MV sbírali materiál pro články a filmy o práci v laboratoři. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, environmentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Síra byla samostatná práce žáků podle písemného návodu s minimálním vysvětlením učitele, porozumění textu a schopnost podle něj pracovat a zároveň aktivně využít vědomosti získané při výkladu v hodině; pochopit, samostatně vysvětlit a navrhnout řešení ekologického problému s kyselými dešti. Podpora nadaných dětí spočívá v řešení otázek, na které nadaní žáci odpovídají s pomocí odborného textu.

Metody práce:

Klademe důraz na samostatnou práci žáků. Žák si přečte zadání úkolu, prostuduje si teoretický list, položí doplňující otázky, vybere si na přípravném stole potřebné pomůcky a začne samostatně pracovat.

Učitel si dává pozor, aby neposkytoval informace, které jsou napsány v teoretickém listu. Právě jeho neochota donekonečna opakovat fakta nutí žáky ke kýžené aktivitě. Držme se hesla: „Pracovat nemusíme my, pracovat musí oni!“

Na druhou stranu necháme žáky diskutovat mezi sebou.

Mnoha žákům tato metoda práce vyhovuje. Používáme ji u skupiny žáků, která má již nějaké zkušenosti s prací v laboratoři.

V průběhu laboratorního cvičení stále procházíme mezi žáky, slovem vedeme slabší žáky a sledujeme, jestli žáci správně pochopili celé zadání, a konzultujeme s nimi problémy vzniklé individuálně.

Tento způsob výuky klade na učitele velké nároky. Patří ale mezi nejefektivnější metody výuky vůbec.

Často se stává, že když vedeme laboratorní cvičení klasickým způsobem, tj. na začátku hodiny vysvětlení principu, postupu, zápis, nákres atd., tak nás několik žáků poslouchá soustředěně, část žáků poslech pouze předstírá a někteří jedinci to ani nepředstírají. V laboratoři nastanou problémy typu, že žáci nemají tušení co dělat a zdržují okolí i nás otravnými otázkami.

Podpora nadaných žáků – žáci se zamýšlí nad otázkami, které se ve výuce probírají ve vyšších ročnících (např. acidibazické děje), a proto musí využít přístupnou odbornou literaturu. 

Cíle práce:

  • žák samostatně pracuje s pomocí písemné instrukce
  • žák praktickým pokusem ověří chemické vlastnosti síry
  • žák vlastními slovy popíše mechanismus vzniku kyselých dešťů
  • žák uvede příklady negativního působení kyselých dešťů
  • žák dodržuje pravidla bezpečnosti práce v chemické laboratoři 

Časový plán:

dvouhodinové cvičení

Mezi pomůcky lze na stůl položit i učebnici a nějaké pomůcky, které žáci nepotřebují. Pokud si je žáci bezmyšlenkovitě „nafasují“, ptáme se, k čemu je použijí. Tím je opět nutíme přemýšlet a v další práci se již nedají nachytat.

Žáky upozorníme, že to, co leží na přípravném stole, mohou použít. Pokud jim dojde, že informace mohou čerpat i v položené učebnici, mají problém vyřešen a učí se opět orientovat v textu. 

Hodnocení:

  • Samostatnost, snaha a chování při práci v laboratoři
  • Zpracování pracovního listu, grafická úprava listu (správnost, nákresy, čitelnost)

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc487 kBSíra PL
doc484 kBSíra ML
doc457 kBSíra TL
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek