Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Využití mobilního telefonu ve fyzice – příjem signálu

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jan Řasa
Anotace: Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině fyziky. Žáci si pomocí mobilního telefonu osvojují vědomosti o vlastnostech a šíření elektromagnetického záření.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Elektromagnetické a světelné děje » rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: mobilní telefon, různé krabice (např. dřevěná, plastová, plechová)
Klíčová slova: pokus, elektromagnetické záření
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Popis činnosti

Demonstrační pokus ve fyzice - dva žáci si zatelefonují, signál se běžně bez problémů šíří prostředím. Prezentují ostatním žákům problém, kam schovat (uložit) jeden ze zapnutých mobilů tak, aby nepřijal signál. Mohou reagovat na návrhy spolužáků, nebo sami uložit mobil do předem připravených krabic s víkem - dřevěné, plastové, plechové, a pokusí se prozvonit. Zjistí, že v uzavřené plechové krabici (např. plechovka od barvy) se signál nepřijme (Faradayova klec). Tím demonstrují schopnost různých materiálů propustit elektromagnetické záření (900/1800 MHz), nebo možnost snížení intenzity signálu v komplexu železobetonových staveb či nedostupnost signálu např. v metru atd. Místo plechovky možno pečlivě zabalit mobil do staniolu, alobalu. Žáci by mohli i kouzlit, kdyby si připravili napohled stejné krabice, jednu plechovou, druhou papírovou.
Doporučuji vše předem vyzkoušet.

Přínos
Vlastní aktivita žáků v hodině, jeden z mála pokusů na ZŠ ze sdělovací techniky.

Úloha mobilního telefonu v aktivitě
Mobil jako vysílač a přijímač elektromagnetického záření, pomůcka k demonstraci šíření záření.

Další aplikace ve fyzice

  • aktuální zjištění předpovědi počasí - teplota, atmosférický tlak (při probírání tématu atmosférický tlak)
  • mobil jako kalkulačka - běžné použití
  • dálkové ovládání elektrických spotřebičů - mobil jako iniciátor sepnutí elektrického obvodu
  • reakce sepnutí na zvukový signál (možno poukázat na zneužití mobilu teroristy při iniciaci výbušnin)


Aplikace v dalších předmětech
Matematika

Využití matematických her, např. Total - na displeji se zobrazí čtyři čísla, páté číslo jako výsledek; máme zapsat matematické operace, které povedou k výsledku - rychlé zadávání příkladů žákům při procvičování (zjistit dopředu, jaké hry mají žáci na mobilech).
Informatika
Využití mobilu při výkladu Internetu a Outlooku.
Zasílání emailu z mobilu, možnost výzkumu doby přenosu zprávy z mobilu do schránky v různých sítích, v různých časech, na různé servery.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy/ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon, různé krabice (např. dřevěná, plastová, plechová)
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 02. 2008
Zobrazeno: 3603krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŘASA, Jan. Využití mobilního telefonu ve fyzice – příjem signálu. Metodický portál: Články [online]. 21. 02. 2008, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFAAFC/2023/VYUZITI-MOBILNIHO-TELEFONU-VE-FYZICE---PRIJEM-SIGNALU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.