Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

MS Excel ve výuce fyziky v ZŠ

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Anna Peroutová
Anotace: Příspěvek pojednává o využití ITC ve vyučování fyziky. Nabízí využití softwaru MS Excel, který má téměř každá škola k dispozici. Je zde obsaženo také několik konkrétních příkladů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Pohyb těles, síly » využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Elektromagnetické a světelné děje » využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: PC – MS Excel
Klíčová slova: ICT ve výuce, MS Excel, fyzika
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

1. Proč MS Excel?

Dnes se vyžaduje od všech lidí alespoň základní dovednost práce s PC. Tomu se přizpůsobuje také vzdělávání. Hodinová dotace vyučovacího předmětu informatika se posiluje a také učitelé se snaží využít počítačů ve svých vyučovacích předmětech. Počítač může být ve vzdělávání použit jako:

 • zdroj informací – internet, multimediální vzdělávací program
 • ověřování vědomostí a dovedností žáků – testy jako zpětná vazba pro žáka
 • měřící přístroj, sběr a vyhodnocení dat – tvorba tabulek a grafů, vzdálené laboratoře, počítačem podporované experimenty
 • komunikační prostředek – chat, e-mail, webkamery
 • publikování – referáty, seminární práce.

K použití softwaru MS Excel mě vedlo několik následujících důvodů

 • finanční – Excel je součástí balíčku MS Office, který má téměř každá škola k dispozici
 • rozšířenost v domácnostech
 • jednoduché ovládání pro žáky ZŠ

  MS Excel lze ve vyučování fyzice využít k:

  • automatizovaným výpočtům – převody jednotek
  • tvorbě tabulek – laboratorní práce
  • tvorbě grafů – zpracování měření
  • jednoduchým modelům pro výpočty

  Předpokladem je, aby žáci měli alespoň základní dovednosti práce s tabulkovým procesorem jako je základní orientace s tímto softwarem, používání vzorců, vytváření grafů.

  2. Konkrétní příklady využití MS Excelu ve výuce

  6. ročník

  • převody jednotek

  Jednotky se v Excelu převádějí pomocí funkce CONVERT(číslo; z; do), kde číslo je hodnota v jednotkách argumentu z, kterou chceme převést, z je jednotka argumentu číslo a do je jednotka, do které chceme zadanou hodnotu převést. V tabulkovém editoru lze převádět následující jednotky fyzikálních veličin – hmotnost, délka, čas, tlak, síla, energie, výkon, teplota, objem.

  Příklad =CONVERT(68; K; C) Převede 68 Kelvinů na stupně Celsia.

  • vytváření grafů

  Příklad: Zjisti průběh teploty během soboty a vytvoř graf.

  • vytváření tabulek

  Příklad: Vyber 20 látek a do vytvořené tabulky doplň jejich hustotu. Pomocí příkazu DATA®FILTR®AUTOFILTR:

  a) uspořádej látky podle hustoty sestupně

  b) uspořádej látky podle hustoty vzestupně

  c) najdi látky, které mají hustotu v určitém rozmezí

  • automatizované výpočty – aritmetický průměr

  Příklad: Vypočítej průměrnou:

  a) výšku žáka ve třídě

  b) hmotnost žáka ve třídě

  c) denní teplotu

  7. ročník

  • vytváření grafů

  Na www.idos.cz najděte libovolný osobní vlak z Opavy do Ostravy.

  a) Vytvořte graf v závislosti dráhy na čase tohoto vlakového spoje.

  b) Vypočítejte průměrnou rychlost vlakového spojení.

  • vytváření tabulek, automatizované výpočty

  Vytvoř tabulku, ve které se po zadání dráhy a času automaticky vypočítá průměrnou rychlost.

  Výpočet průměrné rychlosti

  Výpočet průměrné rychlosti

  • vytváření grafů, tabulek, automatizované výpočty

  Laboratorní práce – výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu.

  8. ročník

  • jednoduché modely pro výpočty

  Vytvoř jednoduchý program, který ti po zadání příkonu elektrospotřebiče a doby chodu určí, kolik Kč zaplatíš za odebranou elektrickou energii.

  Spotřeba el. energie
  Spotřeba elektrické energie.
  • vytváření grafů, tabulek, automatizované výpočty

  Laboratorní práce – ověření Ohmova zákona.

  9. ročník

  • vytváření grafů, tabulek, automatizované výpočty

  Laboratorní práce – určení závislosti doby kmitu matematického kyvadla na délce jeho závěsu.

  Závislost doby kmitu mat. kyvadla na délce jeho závěsu
  Závislost doby kmitu mat. kyvadla na délce jeho závěsu.
  • automatizované výpočty

  Vytvoř zmenšený model sluneční soustavy ve dvou měřítkách – střední vzdálenosti od Slunce a rovníkovým průměrem.

  Příloha

  Příklady

  Přílohy:
  NáhledTypVelikostNázev
  Odstranitxls49 kBPříloha – příklady
  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
  Nahlásit příspěvek
  INFO
  Publikován: 17. 12. 2009
  Zobrazeno: 15147krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 3

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  PEROUTOVÁ, Anna. MS Excel ve výuce fyziky v ZŠ. Metodický portál: Články [online]. 17. 12. 2009, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFAAF/6385/MS-EXCEL-VE-VYUCE-FYZIKY-V-ZS.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře RSS komentářů článku
  1.Autor: janek.wagner@gmail.comVloženo: 17. 12. 2009 11:48
  Argumentace "K použití softwaru MS Excel mě vedlo několik následujících důvodů * finanční – Excel je součástí balíčku MS Office, který má téměř každá škola k dispozici * rozšířenost v domácnostech * jednoduché ovládání pro žáky ZŠ" je přinejmenším zavádějící, ne-li vysloveně směšná. Za MS Office školy i domácnosti platí. Existují bezplatné open source alternativy jako Open Office nebo online služby jako Google Docs, které také obsahují tabulkový kalkulátor s prakticky stejnými možnostnmi a ovládáním stejně jednoduchým.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.