Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Dělení tyčového magnetu

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Martin Macháček
Anotace: Jednoduchý pokus, při němž žáci poznávají důležitou vlastnost magnetů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Elektromagnetické a světelné děje » využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Ocelový drát z jízdního kola (nebo podobný), kompas, štípací nebo kombinované kleště
Klíčová slova: Fyzika, pokus, tyčový magnet
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Předpoklady

Žáci určí severní a jižní pól magnetu pomocí kompasu.

Provedení

Zmagnetujeme vyplétací ocelový drát z kola. Pomocí kompasu ukážeme, že jeho severní pól je na jednom a jižní na druhém konci drátu. Uprostřed žádné póly nejsou.

Obr
1. Obr

Potom drát přeštípneme silnými štípacími kleštěmi. Pomocí kompasu ukážeme, že každá půlka drátu už má svůj severní i jižní pól.

Obr
2. Obr

Přiložíme obě půlky k sobě, jako bychom je opět chtěli spojit v původní dlouhý drát. Kompas ukáže, že v místě spojení už zase žádný pól není, póly jsou jen na obou vzdálených koncích.

Obr
3. Obr

Závěr

Každý trvalý magnet má dva póly. Dělením magnetu se nám nepodaří vytvořit magnet o jednom pólu.

Vysvětlení

Trvalé magnety jsou z feromagnetických látek. Patří k nim především čisté železo a ocel (ale ne nerezová ocel), některé oxidy železa, dále kobalt, nikl a některé slitiny. Atomy feromagnetických látek jsou mikroskopickými "magnety". Látka je zmagnetovaná, jestliže jsou všechny tyto mikroskopické magnety uspořádány ve stejném směru, jak to naznačuje následující obrázek (tloušťka tyčového magnetu je zde záměrně zveličena).

Obr
4. Obr

Jestliže takovýto trvalý magnet rozpůlíme, každá půlka bude opět magnetem se dvěma póly.

Obr
5. Obr

Poznámky

Nejen trvalé magnety, ale i elektromagnety mají vždy dva póly. Také všechny známé částice, které se chovají jako nepatrné magnety (např. elektron, proton, neutron), mají dva póly.

Někteří experimentální fyzici se snažili najít částice, které jsou magnety o jednom pólu (magnetické monopóly), obdobně jako mohou existovat částice nabité např. jen kladným elektrickým nábojem. Zatím však žádný z takových pokusů nebyl úspěšný. Podle dnes přijímané teorie elektromagnetických jevů žádné magnetické monopóly neexistují.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 03. 2006
Zobrazeno: 10050krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MACHÁČEK, Martin. Dělení tyčového magnetu. Metodický portál: Články [online]. 08. 03. 2006, [cit. 2020-05-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFAAF/487/DELENI-TYCOVEHO-MAGNETU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.