Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den teroristických útoků na USA

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Žáci prostřednictvím aktivity řeší problematiku mediálního obrazu tvořeného kolem významných událostí, zároveň žáci jsou nuceni přemýšlet nad tím, dle jakého klíče si vybírají informace, jak si je ověřují, kdo je v tomhle směru pro ně největší autoritou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Rozdělený a integrující se svět » prokáže základní orientaci v problémech současného světa
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: papír a tužka, text z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 226), internet, pracovní list
Klíčová slova: terorismus, slavné dny, 11. září 2001

Cíl výuky:

Žáci:

 • objasňují roli médií v dané problematice,
 • rozpoznávají manipulační techniky obrazového i tištěného materiálu,
 • objasňují, jakým způsobem si vybírají informace, kterým následně jsou ochotni uvěřit.

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel vytvoří na tabuli na základě žákovských příspěvků myšlenkovou mapu s pojmem Dvojčata.
 2. Učitel promítne video.
 3. Rozdáme žákům text k videu a vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., kterým nerozumí. Nejasnosti vysvětlíme.
 4. Učitel vznese otázku, které informace byly pro žáky nové? Co je nejvíce překvapilo? Jaké emoce v nich video vyvolává? A čím?
 5. Učitel rozdá nakopírovaný pracovní list. Žáci mají za úkol napsat o promítané události dvěma způsoby. V rámci prvního postupu se snaží o dané katastrofě informovat co nejvíce skandálním, bulvárním stylem (vyvolat emoce, rozhořčení, dojetí), podruhé událost popíší co nejseriózněji (věcně informovat). Sami posléze představují, jakých jazykových prostředků využívali k dosažení jednotlivých zadání. Z pracovního listu vybírají doprovodné fotografie k daným článkům, svůj výběr odůvodňují.
 6. Žáci prezentují své práce, ostatní spolužáci odhalují postupy, které využívali pro dosažení jednotlivých cílů, co neobjeví, odkryje autor. Následuje diskuze.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze. Učitel by neměl nutit žáky jasně určit, které teorii věří. Spíš by se diskuze měla zaobírat tím, jak a proč s námi manipuluje mediální prezentace dané události, téma vztahu politiky a médií, médií a čtenáře (masy čtenářů). Mediální obraz je vždy tvořen někým, kdo sleduje určité zájmy, neměl by být vnímán jako objektivní pravda. Aktivitu na téma terorismus jako fenomén naleznete v rámci lekce Nejhorší letecká katastrofa.

Doporučení:

Přehled o nejhorších teroristických útocích v dějinách a doprovodné fotografie naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

Pracovní list najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/611507/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari.


Kapitolu Den teroristických útoků na USA z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/611507/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf366 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 09. 2015
Zobrazeno: 4263krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro ZŠ: Den teroristických útoků na USA. Metodický portál: Články [online]. 16. 09. 2015, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEABAF/20311/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-TERORISTICKYCH-UTOKU-NA-USA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.