Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Bohoušovy džíny

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petr Chára
Anotace: Žáci na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Mezinárodní vztahy, globální svět » uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * kopie textu a slepé mapy světa do dvojic
* atlas světa
* kopie grafu (možno použít fólii)
Klíčová slova: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, člověk a splečnost
Vlastní strutkurovaný popis činnosti
Evokace (5 - 7 min)

Zeptejte se žáků, zda někdy nosí nebo nosili džíny. Pokračujte dotazem, zda přemýšleli o tom, z čeho se džíny skládají, z čeho se vykrájejí jednotlivé součásti. Iniciujte brainstorming na toto téma. Návrhy zaznamenejte na tabuli.

Závěr evokační části:

Shrňte návrhy a sdělte žákům, že nyní se budou zabývat jedním konkrétním "příběhem" kalhot.

Uvědomění (celkem 25 - 30 min)

Rozdělte žáky do dvojic (jakoukoli vhodnou metodou) a rozdejte jim kopie textu, mapy a atlasy.

Zadejte úkoly:

 1. Přečtete si pozorně následující údaje.
 2. Vypište si suroviny použité na výrobu džín.
 3. Vypište si procesy použité při výrobě džín.
 4. Vybarvěte v přiložené mapě různou barvou země, které dodaly suroviny, a země, v kterých probíhal nějaký proces přímo související s výrobou džín.
 5. Vyznačte v mapě šipkami cestu jednotlivých surovin či součástí.

Dejte žákům čas na vypracování (cca 12 - 15 min).

Vyzvěte dobrovolníky, aby své mapy představili.

Diskuse (cca 5 - 7 min)

Diskutujte se žáky:

 • Co jsme si na příkladu džín dokumentovali?
 • Proč je do jejich výroby zahrnuto tolik zemí?
 • Jaké to může mít důvody a výhody?

Představte žákům graf (fólie či kopie).

Možný úkol: Pokud víte, že cena džín je 1600 Kč, vypočtěte kolik peněz z celkové ceny putuje jednotlivým zapojeným lidem či společnostem.

Shrnující diskuse:

 • Vyplývají z vašich zjištění nějaké obecnější závěry?
 • Znáte nějaký jiný výrobek, na kterém by se dala propojenost dokumentovat?
 • Napadají vás výhody a nevýhody (klady a zápory) takovéhoto propojení světa?
 • Způsobuje tento fakt naopak někomu (někde) problémy? Kde a jaké?
Reflexe

Nechte žáky odpovědět na otázky: Co mě nejvíce zaujalo? Co mě nejvíce překvapilo?

Použijte metodu "magického kamene" (hovoří jen ten, kdo má fix) nebo "nedokončené věty" (písemná reflexe - čtou pouze dobrovolníci).

Text pro žáky

Bohoušovy džíny

Bohouš dostal k narozeninám od rodičů vysněné džíny. Podívejme se nyní na to, co se všechno muselo odehrát, než se džíny dostaly k Bohoušovi.

Víte, že...

... džínovina byla poprvé vyrobena v 18. století jako látka pro pracovní oděvy?

 • Džíny byly navrženy v USA (střih, design) americkou firmou.

 • Džínovina byla vyrobena z bavlny vypěstované v Beninu, tkané a barvené v Itálii barvou, která byla vyrobena v Německu.

 • Džínovina byla poslána lodí do Tunisu, kde se džíny ušily.

 • K drhnutí džínoviny se použily kousky pemzy z vyhaslého vulkánu v Turecku.

 • Zip byl vyroben japonskou společností ve Francii.

 • Na výrobu zipu byl použit mosazný drát vyrobený v Japonsku.

 • Knoflíky byly vyrobeny z mosazi (slitina mědi a zinku), která byla vyrobena v Německu.

 • Měď byla z Namibie a zinek byl z Austrálie.

 • Měkčí bavlna do kapes byla vypěstována a utkána v Pákistánu.

 • Byly použity různé druhy nití na zapošití džínsů, které byly vyrobeny v Anglii, Maďarsku a tkány ve Španělsku.

 • Polyesterová vlákna pro nitě byla vyrobena v Japonsku, z ropy dovezené z Kuvajtu.

 • Džíny byly usušeny a poslány přes moře do Francie a poté kamióny do ČR do Prahy, kde je Bohoušovi rodiče koupili.

Graf

Kam jdou peníze, za které kupujete džíny.

Graf
1. Graf

Vytvořeno na základě údajů a námětu z učebnice: Gallagher, R., Parish, R..: Geog.3. Oxford University Press, Oxford 2002.

Anotované odkazy:
Vzdělávací program společnosti Člověk v tísniSnahou vzdělávacího programu Varianty je především poskytnout pedagogům (současným i budoucím) informační a metodický servis v oblasti multikulturní a globální rozvojové výchovy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 09. 2006
Zobrazeno: 14607krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CHÁRA, Petr. Bohoušovy džíny. Metodický portál: Články [online]. 08. 09. 2006, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEABA/880/BOHOUSOVY-DZINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.