Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Média s námi

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: PhDr. Marek Mičienka
Anotace: S rostoucí rolí médií ve společnosti se neustále zvyšuje rozsah i oblast jejich vlivu. Některé jsou zcela zřejmé a souvisejí se samotnou existencí médií (bez ohledu na to, co zrovna je obsahem daného typu média). Média strukturují náš čas, ovlivňují uspořádání prostoru, v němž se pohybujeme, jejich užívání také ilustruje mezilidské a pracovní vztahy. Vedeme žáky k tomu, aby si na základě svých vlastních zkušeností tento vliv médií uvědomili.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list
Klíčová slova: mediální výchova, média, média v našem životě, média s námi

Dvě hodiny denně, 14 hodin týdně, téměř tři dny měsíčně. Tolik stráví průměrný Evropan před televizí. S rostoucí rolí médií ve společnosti se neustále zvyšuje rozsah i oblast jejich vlivu. Některé jsou zcela zřejmé a souvisejí se samotnou existencí médií (bez ohledu na to, co zrovna je obsahem daného typu média). Média strukturují náš čas, ovlivňují uspořádání prostoru, v němž se pohybujeme, jejich užívání také ilustruje mezilidské a pracovní vztahy. Cílem této aktivity je, aby si žáci na základě každodenních zkušeností s médii uvědomili jejich vliv a přemýšleli o tom, jak nás ovlivňují. Lekci je vhodné zařadit jako úvodní aktivitu mediální výchovy, lze ji využít i jako aktivitu seznamovací. Aktivita vznikla v rámci projektu Rozumět médiím a spolu s dalšími 32 aktivitami je součástí příručky Rozumět médiím - mediální výchova pro učitele. Více informací a materiálů na www.rozumetmediim.cz.

Cíle
Žák:

  • vysvětlí, jaký dopad mohou mít média v každodenním životě člověka
  • posoudí, nakolik se tyto dopady projevují v jeho každodenním životě

I. Seznamka

Na úvod každý žák dostane pracovní list Mediální seznamka, úkolem je procházet místností a ke každé otázce z pracovního listu najít jednoho z přítomných, kdo na ni odpoví kladně, a jeho jméno zaznamenat do příslušného řádku. Dalším úkolem může být i zjišťování dalších podrobností. Žádné jméno by se nemělo opakovat dvakrát. Kdo bude mít jako první vyplněná všechna políčka, přihlásí se. V této chvíli aktivitu ukončete.

Postupně čtěte jednotlivé otázky a vyzvěte žáky, ať se přihlásí ti, kteří mají u dané otázky vyplněné jméno. Požádejte žáky, ať přečtou zapsané jméno a případně doplní další zjištění a zajímavé podrobnosti. Podobně postupujte u dalších otázek a získané informace společně srovnávejte s osobní zkušeností ostatních žáků.

II. Vliv médií

Po této části můžete shrnout získané informace z Mediální seznamky, jejímž cílem bylo, aby si žáci na příkladech uvědomili, jakou roli sehrávají média v našem každodenním životě. Postupně procházejte jednotlivé otázky, na kterých ilustrujte vlivy médií na náš každodenní život. Můžete využít shrnutí pod otázkami (viz níže):

Měli jste v dětství nebo máte teď nějaký televizní pořad, který si nenecháte ujít?
Média se stávají stále větší součástí volného času. Z výzkumů vyplývá, že sledování médií a jejich využívání se stává hlavní volnočasovou aktivitou dětí a mládeže.

Měli jste doma (když jste byli malí) televizi na stejném místě, kde ji máte teď?
Média mají tendenci ovlivňovat uspořádání prostoru, v němž se pohybujeme: tiskoviny mají v domácnosti i v zaměstnání své místo, televizor je v pokoji obvykle umístěn tak, aby na něj bylo vidět z co nejvíce bodů, počítač je naopak často postaven tak, aby ten, kdo u něj sedí, měl co nejvíce soukromí.

Když se nemůžete v rodině dohodnout, na co se budete dívat v televizi, má u vás v rodině někdo rozhodující slovo?
Užívání médií ovlivňuje mezilidské a pracovní vztahy: v řadě rodin je například jasné, kdo smí komu přepínat zvolený televizní program a kdo komu nikoli, v jakém pořadí čtou jednotliví členové rodiny tiskoviny apod.

Chodíte/chodili jste spát po Večerníčku?
Média také strukturují časový rozvrh dne a týdne. Noviny vycházejí v určitou dobu, časopisy v určitý den, pořady se vysílají v určitý čas. Podle televizních pořadů často organizujeme svůj čas (děti chodí spát po Večerníčku apod.).

Díváte se o Vánocích na pohádky v televizi?
Naše užívání médií má sklon k ritualizaci: společné sledování televizních pohádek patří ve většině domácností k Vánocům stejně neodmyslitelně jako vánoční stromeček, rádi kupříkladu čteme noviny či časopisy v určitou dobu za určitých okolností (cestou do práce v autobusu, večer po návratu z práce v křesle apod.).

Poté můžete žáky rozdělit do skupin a vyzvat je, aby zkusili vymyslet další příklady z každodenního života, u nichž jsou náš čas, prostor, jednání přímo či zprostředkovaně ovlivňovány médii. Společně diskutujte o tom, zda, v jakých situacích a v jaké síle si tyto vlivy uvědomují.

III. Život s médii ve filmu

K další práci je možné využít filmové ukázky, ve kterých jsou ilustrovány některé (již popsané, ale i zatím nezmíněné) aspekty každodenního života. Pusťte ukázku a diskutujte s žáky o obsažených aspektech souvisejících s životem s médii. Vhodnými ukázkami jsou zejména části filmů Slunce, seno, jahody (scéna před televizní obrazovkou), Knoflíkáři (povídka Blbci).

Citace a použitá literatura:
[1] - BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno : Barrister&Principal, 2001.  
[2] - JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2003.  
[3] - MIČIENKA, M.; JIRÁK, J. et al. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha : Portá, 2007.  
[4] - Rozumět médiím. [cit. 2008-10-20]. Dostupný z WWW: [http://www.rozumetmediim.cz/].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf21 kBPracovní list - Mediální seznamka
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 10. 2008
Zobrazeno: 13704krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MIČIENKA, Marek. Média s námi. Metodický portál: Články [online]. 20. 10. 2008, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEABA/1863/MEDIA-S-NAMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.