Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Dějepis > Moderní doba > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy první živý tvor...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Cílem aktivity je seznámit žáky s počátky dobývání vesmíru a s prvními astronauty, totiž se zvířaty. Zabývá se rolí výzkumu vesmíru v období studené války, především etickými problémy spojenými s pokusy na zvířatech.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, text k videu, přístup k internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 274)
Klíčová slova: vesmír, slavné dny, astronautika, lajka, pokusy na zvířatech

Cíl výuky:

Žáci:

  • se seznámí s počátky výzkumu vesmíru a rolí prvních živých bytostí na oběžné dráze,
  • chápou komplikovaný mravní rozměr využívání zvířat ve vědeckém výzkumu.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

1) Pustíme video a nebo rozdáme text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

2) Po projekci se žáci rozdělí do dvojic. Každá má deset minut na to, aby uvedla alespoň tři argumenty pro a tři proti využívání zvířat při výzkumu vesmíru.

3) Argumenty v heslech napíší na tabuli (většina se bude nejspíš opakovat), ve společné diskuzi vybere třída z každé skupiny tři nejzávažnější.

4) Rozdáme pracovní list s otázkami na doma: Ve kterých dalších oblastech vědeckého výzkumu jsou využívána pokusná zvířata? Znáte nějaké organizace, které se zabývají bojem za práva zvířat? Najděte na internetu logo, které označuje kosmetický výrobek, který nebyl testován na zvířatech.

5) V následující hodině společně probereme jednotlivé odpovědi.

Doporučení:

Seznam nejslavnějších psů sovětského vesmírného programu naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/625431/den-kdy-prvni-zivy-tvor-vyletel-na-obeznou-drahu-3-listopad včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf351 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf204 kBPracovní list pro ZŠ
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 11. 2015
Zobrazeno: 3609krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu. Metodický portál: Články [online]. 19. 11. 2015, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAAG/20499/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-PRVNI-ZIVY-TVOR-VYLETEL-NA-OBEZNOU-DRAHU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.