Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Dějepis > Moderní doba

Zobrazit na úvodní stránce článků

Česko-polské vztahy

Praktický příspěvek
inspirace

Tato aktivita je vhodná pro 9. ročník

Vyučovací předmět: dějepis

1. Brainstorming

Začneme brainstormingem, který namotivuje žáky k práci na tématu. Zadáme žákům otázku: Co si představíte, když se řeknou česko-polské vztahy? Během brainstormingu, který potrvá asi 10 minut, mají žáci říct co největší počet asociací. Na základě žákovských odpovědí, zjistíme, jaké jsou jejich postoje k polské menšině.

2. Volné psaní

K zjišťování postojů můžeme použít i metodu volného psaní. Při této metodě mají žáci za úkol během pěti minut napsat, cokoliv je napadne k tomuto tématu. Žáci musí psát souvislý text, nikoliv hesla nebo body, a k napsanému se již nevracet. Když pět minut uplyne, vyzveme žáky, aby své texty přečetli. Po skončení prezentací prací žáků, vybereme několik prací, které znovu přečteme, avšak s malou změnou, a to tou, že vyměníme role, kde je napsáno místo Česko či Československo číst Polsko a opačně. Pak se žáků  zeptáme, jak na ně tyto příspěvky působí nyní, jaké pocity v nich vyvolávají.

3. I.N.S.E.R.T

Pro zjištění informací o sporu o Těšínsko vezmeme článek z Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Československo-polský_spor_o_Těšínsko), který informuje o československo-ploském sporu o Těšínsko (viz příloha).

Nejprve žáci tento text zpracovávají metodou I.N.S.E.R.T. Při výukové metodě I.N.S.E.R.T žáci individuálně pracují s textem, a jejich úkolem při této výukové metodě je nejen si předložený text pozorně přečíst, ale také si v průběhu čtení informace v textu označit znaménky: „fajfkou“ – známé informace, „+“ – nové informace, „–“ – myšlenky, se kterými nesouhlasí, „?“ – informace, o kterých se chtějí dozvědět více. Po podrobné analýze textu a jeho zápisu do přehledné tabulky, ve které budou přehledně uspořádané informace (nové, známé, chci se dozvědět, nesouhlasím), následuje diskuze k analyzovanému textu i tabulce.

4. Obrácené role

Pro tuto aktivitu využijeme odkazovaný článek, který se jmenuje Česko-polská nenávist aneb záhadná bitva o Těšínsko (http://cestovani.idnes.cz/cesko-polska-nenavist-aneb-zahadna-bitva-o-tesinsko-fxh-/igcechy.aspx?c=A100225_182228_igcechy_hig). Text si žáci přečtou a po přečtení tohoto článku budeme diskutovat o tom, jak žáci vnímají česko-polské vztahy. Žáci sami v diskusi také povědí, nakolik jim tento článek, spolu s článkem předchozím o sporu o Těšínsko, tedy textem z Wikipedie, posunul vnímání česko-polských vztahů tím, že pojmenoval něco, co si zatím neuvědomovali. Po této fázi znovu zkusíme obrátit role v textu, tedy místo Čech číst Polák, místo český číst polský, místo Česko či Československo číst Polsko a opačně.

Tato aktivita vede k tomu, že si žáci uvědomí i situaci z druhé strany. A následně diskutujeme, jestli se jejich názor na spor o Těšínsko a na česko-polské vztahy nějak změnil.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám