Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Dějepis > Nejstarší civilizace. Kořeny evropské ku... > demonstruje na konkrétních příkladech přínos...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Jak se Řekové bavili

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Daniela Figránová
Přeneseme se do antického světa olympijských her. Přečteme si zajímavý příběh dávného olympijského běžce a dotvoříme jeho závěr. Stranou nezůstanou ani některé informace o průběhu olympijských her ve starověkém Řecku.
Vlastní strukturovaný popis činnosti
1. Opakování předchozího učiva

Dobrovolníci si vyberou kartičku s pojmem, spolužákům ho charakterizují, ti pojem určí (různé pojmy s tématem starověkého Řecka, např. Olympia, Akropolis, Peršané, Solón, Knossos, antika, Sparta, Mínótaurus, Zeus, Peloponés, Xerxes, peplos).

Kartičky s pojmy leží na katedře obsahem dolů, žáci si je losují. Pokud pojem neumí vysvětlit, mohou ho vyměnit za jiný.

2. Práce s obrázky

Žáci si prohlížejí obrázky umístěné po třídě - Naši slavní olympionici (využila jsem obrázky z novin a časopisů - nalepila je na bílé papíry a rozvěsila po třídě). Společně na tabuli zapíšeme odpovědi na tyto otázky:

  • Co mají tito sportovci společného? (medaili z olympijských her)
  • Jaké znáš olympijské disciplíny?
3. Poslech

Následuje poslech audiokazety a vyplňování pracovního listu (viz příloha č.1). Společně zkontrolujeme.

4. Čtení textu s porozuměním, vymýšlení příběhu

Každý žák ve skupině dostane kopii nedokončeného příběhu (viz příloha č. 2), který poté společně dotvoří. Rozdělení rolí ve skupině - měřič času, mluvčí. Indicie umístěné na tabuli napovídají další vývoj děje (na tabuli jsem nakreslila zlomenou kost, napsala 4 roky a 1.). Žáci je mají do příběhu zapracovat v tom pořadí, jak jsou umístěny na tabuli.

5. Četba a hodnocení práce

Všichni si sedneme do kruhu a mluvčí skupin nahlas přečtou dokončené příběhy. Žáci třídí informace - v čem se naše závěry liší, co mají společného. Žáci hodnotí, který se jim líbil více a proč. Je možné z originálu přečíst skutečný závěr.

6. Reflexe

Na proužek papíru každý sám napíše:

  • jak se mu pracovalo ve skupině,
  • co se mu líbilo,
  • co se mu nelíbilo.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf28 kBPříloha č.1
pdf46 kBPříloha č. 2
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám