Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

„To byl rok 1968“

Ikona zkusenost
Autor: Mgr. Václava Korcová
Anotace: Cílem aktivity je představit žákům rok 1968 z různých pohledů v rámci „osudových osmiček“, které si v roce 2018 připomínáme, zároveň poukázat na aktuálnost těchto událostí a na jejich vliv na minulost i budoucnost a v neposlední řadě posílit čtenářskou, matematickou a ICT gramotnost.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Člověk v dějinách » orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Rozdělený a integrující se svět » vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
  3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Rozdělený a integrující se svět » prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, psací potřeby, přístup na internet, tabule
Klíčová slova: výročí, 1968, dějepis, pamětník, myšlenková mapa

Cíl výuky:

Cíl aktivity

  • představit žákům rok 1968 z různých pohledů v rámci „osudových osmiček“, které si v roce 2018 připomínáme;
  • poukázat na aktuálnost těchto událostí a na jejich vliv na minulost i budoucnost;
  • posílit čtenářskou, matematickou a ICT gramotnost.

 

Aktivita je vhodná pro žáky devátého ročníku nebo žáky kvarty víceletého gymnázia. Učitel v úvodu vyučovací hodiny vyzve žáky, aby jmenovali významné „osudové osmičky“ v našich dějinách. Jednotlivé letopočty + události zapisuje učitel nebo žáci na tabuli (metoda brainstorming). Návodnými otázkami vede žáky, aby na seznamu letopočtů objevili všechny podstatné „osudové osmičky“. Letopočty lze zapisovat do tabulky (podle století, ve kterém se událost odehrávala). 1348, 1618–1648, 1848, 1918, 1938,1948, 1968, …Chybějící letopočty může v závěru motivace doplnit učitel sám a vyzvat žáky k doplnění událostí, které se k jednotlivým letopočtům vztahují. Lze postupovat i opačně – jmenovat událost a nechat žáky vyhledat letopočet. Učitel směřuje žáky k tomu, že se ve vyučovací hodině zaměří na rok 1968. Následně rozdá žákům upravený (dle konkrétní třídy) pracovní list „osudové osmičky“ – ROK 1968. Pracovní list je rozdělený do 7 bloků, které mohou fungovat samostatně (pracovní list je možné rozstříhat) nebo jako celek.

Blok A – časová osa – vhodný jako motivace v rámci evokace, navazuje na úvodní motivaci učitele

Blok B – Jaromír Jágr – vhodný jako motivace v rámci evokace

Blok C – MS v ledním hokeji 1969 – vhodný jako motivace v rámci evokace u nadaných žáků a u žáků se zájmem o sport

Blok D – Winston Churchill – železná opona vhodný jako motivace v rámci evokace

Blok E – rozhlasové vysílání – v rámci fáze uvědomění vhodné jako doplnění informací z učebnice či jiných zdrojů

Blok F – List pamětníka – v rámci fáze uvědomění vhodné zadat jako domácí úkol

Blok G – Myšlenková mapa 60. let – vhodné zadat ve fázi reflexe jako skupinovou práci

Doporučení pro individualizaci výuky (SVP, nadaní, žáci-cizinci)

Aktivitu lze upravit dle potřeb konkrétní třídy. Pracovní list lze rozstříhat, protože jednotlivé bloky pracovního listu fungují i jako samostatné úkoly.

Nadaní žáci – počet letopočtů lze rozšířit např. o významné „osudové osmičky“ z evropských i světových dějin. Nadaný žák může sám navrhnout a obdobným způsobem zpracovat „osudovou osmičku“ dle svého vlastního výběru. Nadaný žák se může plně realizovat zejména v bloku F a G.

Žáci se SVP – je možné aktivitu naopak zredukovat na 2–3 letopočty v motivační části a z pracovního listu následně vybrat jen tu část, kterou žák zvládne.

Reflexe:

Vyplněný pracovní list je možné zařadit do žákovského portfolia. Získané doplňující materiály (List pamětníka) či materiály o jiných „osudových osmičkách“ je vhodné zveřejnit na nástěnce včetně obrázků. Aktivitu jde rozšířit na dvě vyučovací hodiny. Žáci si na druhou vyučovací hodinu přinesou potřebné materiály a vyplněný List pamětníka. List pamětníka je možné využít k propojení s informacemi, které žáci uvedli v myšlenkové mapě 60. let.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Významná historická výročí .

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc76 kB1968 – pracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 09. 2018
Zobrazeno: 2777krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KORCOVÁ, Václava. „To byl rok 1968“. Metodický portál: Články [online]. 20. 09. 2018, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAAA/21764/„TO-BYL-ROK-1968“.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.