Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Dějepis

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Dějepis > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla objevena...

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Tereza Vodičková

Cíl výuky:

Žáci:

  • vysvětlují na příkladech vztah současnosti a minulosti,
  • dají najevo svůj postoj k dané situaci / zaujímají stanovisko,
  • hodnotí dějinná vyprávění.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel dá žákům za úkol, aby napsali dopis, ve kterém vylíčí, jaký je stav současného školství, zčásti tento stav demonstrují na jejich škole, popíší, jací jsou tam učitelé, jací žáci, jak oni sami přistupují ke studiu. Učitel může zvolit i jiné téma, ale musí být pro všechny stejné.

2) Následně si jednotlivé příspěvky žáci vzájemně čtou. Povídají si o tom, zda se jejich písemné záznamy shodují. V čem ano, v čem ne. Poté učitel vybere jeden dle klíče, který uzná za vhodný (nejlepší x nejhorší, nejbláznivější apod.), a řekne, že kvůli atomové nebo přírodní katastrofě byly zničeny všechny ostatní záznamy o tom, jak vypadalo školství v roce 2014, a jediný, který slouží lidem v roce 3014 jako zpráva o stavu této instituce, je právě záznam, který vybral. Co si o tom myslí? Shodují se s obsahem této zprávy?

3) Poté by se debata měla stočit na téma konstrukce historie pomocí fragmentů, nálezů, které mapují daný fenomén jen zčásti, ale na kterých mnohdy stavíme obecné tvrzení. Je dobré si uvědomovat, že jak je složitá současnost, byla složitá i minulost.

4) Učitel žákům promítne video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

5) Učitel rozdá žákům text k videu a vyzve je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., jimž nerozumí. Následně si společně pojmy vyjasňují.

6) Učitel napíše na tabuli slova, která pronesl Howard Carter: Jediným jeho významným činem bylo to, že zemřel a byl pochován.

7) Učitel citát doplní o sdělení, že o Tutanchamonovi máme jen minimum informací, že se o něj svět začal zajímat právě až v roce 1922. Žáci mají za úkol vymyslet, co všechno se mohlo podílet na tom, že o něm prakticky neexistují žádné informace. (Např.: manipulace s historickou pamětí jeho následovníky – úprava dějin dle aktuální ideologie).

8) Na závěr proběhne debata o tom, zda (a jak) by žáci své písemné záznamy pozměnili, kdyby věděli, jakou budou mít jednou váhu.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze, učitel shrne výsledky jednotlivých debat – v bodě 3 a 7. Výběr alternativních témat v rámci debat je na učiteli, měl by je přizpůsobit možnostem žáků a probírané látce.

Doporučení:

Popisy dalších významných nálezů v Údolí králů, které slouží k prohloubení znalostí k aktivitě, naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/535384/den-kdy-byla-objevena-tutanchamonova-hrobka-26-listopad včetně příloh.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf411 kBMetodika pro učitele k tisku
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám