Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Úžeh

Ikona inspirace
Autor: VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Anotace: Výstup z projektu Předlékařská první pomoc do škol realizovaného Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Hradec Králové, Komenského 234. V příloze jsou ke stažení karty: metodický list pro učitele a pracovní list pro žáky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: první pomoc, popáleniny, bezvědomí, bolest hlavy, závratě, zvýšená tělesná teplota, zvracení, zrychlený pulz, křeče, úžeh

Jedná se o místní přehřátí hlavy. Vzniká přímým kontaktem se slunečními paprsky. Vlivem slunečního záření dochází k překrvení mozkových plen, někdy i mozku, s možným následným otokem mozku.

Příznaky

 • pocit na zvracení 
 • bolest hlavy 
 • závratě, hučení v uších 
 • zvýšená tělesná teplota 
 • zarudnutí pokožky obličeje a hlavy 
 • popáleniny 1. a 2. stupně 
 • zvracení 
 • zrychlený pulz 
 • křeče 
 • ztráta vědomí

Postup předlékařské první pomoci:

 • uložit postiženého do stínu 
 • zajistit proudění vzduchu 
 • uvolnit těsný oděv 
 • sledovat životní funkce 
 • při vědomí: poloha v polosedě s oporou hlavy 
 • v bezvědomí: poloha na boku 
 • přiložit studený obklad na čelo, krk a končetiny 
 • podávat chladné tekutiny – pokud postižený nezvrací 
 • provádět protišoková opatření 
 • zajistit transport k odbornému vyšetření, případně volat 155

Prevence

 • vyhýbat se dlouhému pobytu na přímém slunci 
 • přijímat dostatek tekutin 
 • střídavě ochlazovat a zvlhčovat kůži 
 • nosit pokrývku hlavy, namáčet si vlasy

Kontrolní otázky pro mladšího žáka

 1. Vzniká úžeh přímým působením slunečních paprsků? 
 2. Je možné předejít úžehu? 
 3. Jak pomůžeš spolužačce, která má úžeh?

Kontrolní otázky pro staršího žáka

 1. Vzniká úžeh přímým působením slunečních paprsků? 
 2. Vyjmenuj 4 příznaky úžehu. 
 3. Do jaké polohy uložíš spolužáka s úžehem, pokud upadne do bezvědomí? 
 4. Je možné, aby na kůži spolužáka s úžehem vznikly popáleniny třetího a čtvrtého stupně? 
 5. Kolik litrů tekutin za den by měl člověk vypít v letním počasí?

Projekt Předlékařská první pomoc do škol (http://www.ppp.zshk.cz/) realizovala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 (www.zshk.cz). Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Předlékařská první pomoc.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 27. 10. 2015
Zobrazeno: 3570krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Úžeh. Metodický portál: Články [online]. 27. 10. 2015, [cit. 2020-01-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAE/20359/UZEH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.