Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Elektrotrauma

Ikona inspirace
Autor: VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Anotace: Výstup z projektu Předlékařská první pomoc do škol realizovaného Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Hradec Králové, Komenského 234. V příloze jsou ke stažení karty: metodický list pro učitele a pracovní list pro žáky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: první pomoc, úraz, bezvědomí, zástava srdeční činnosti, zástava dechu, poruchy srdečního rytmu

Elektrický proud při průchodu tělem tvoří teplo hluboko ve tkáních a může vytvářet závažné popáleniny. Většina tepelného poškození je v hloubce tkání a viditelné popáleniny na kůži mohou být malé.

Hlavní účinky zásahu elektrickým proudem:

 • zástava srdeční činnosti, zástava dechu, poruchy srdečního rytmu

Způsobují:

 • ledvinné selhání

Postup předlékařské první pomoci:

 1. Technická pomoc 
  1. Ukončení působení elektrického proudu na organizmus 
   • Odstranit vodič z přímého kontaktu s postiženým, a to suchým nevodivým materiálem – lze použít předmět z nevodivého materiálu nebo suché gumové rukavice;
   • vždy dbát na vlastní bezpečnost – dokonalé izolační prostředky nebývají k dispozici;
   • nikdy se vodiče ani postiženého nedotýkat holýma rukama;
   • při zásahu stát na nevodivém materiálu (pozor na vodu);
   • pozor na krokové napětí – posunovat nohy vpřed šouravě, bez zvednutí od podložky;
   • zajistit vodič tak, aby dál neohrozil postiženého ani zachránce.
  2. Přerušení přívodu proudu do vodiče 
   • Při zasažení proudem nízkého napětí: nejjednodušší a nejběžnější způsob: vytažení přívodní šňůry ze zásuvky, vypnutí jističe; 
   • při zasažení proudem vysokého napětí: co nejdříve upozornit HZS, PČR, ZZS nebo odpovědné pracovníky elektráren;
   • nepřibližovat se k postiženému blíže než na cca 20 metrů!
 2. Zdravotnická první pomoc:
  • volat 155;
  • zkontrolovat vitální funkce; 
  • celkově vyšetřit postiženého;
  • v případě potřeby provádět kardiopulmonální resuscitaci; 
  • ošetřit popáleniny (sterilně krýt postižené plochy);
  • provést protišoková opatření.

Kontrolní otázky pro mladšího žáka

 1. Proč se při zásahu elektrickým proudem nebudeme nikdy dotýkat vodiče ani postiženého holýma rukama? 
 2. Jaký domácí spotřebič by mohl způsobit úraz elektrickým proudem? 
 3. Jak se zachováš, pokud uvidíš na poli spadlé vedení vysokého napětí?

Kontrolní otázky pro staršího žáka

 1. Proč se při zásahu elektrickým proudem nebudeme nikdy dotýkat vodiče ani postiženého holýma rukama? 
 2. Jakým způsobem zajistíš vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci při zásahu elektrickým proudem? 
 3. Kdy zahájíš kardiopulmonální resuscitaci? 
 4. Jaká je normální dechová frekvence dospělého člověka?

Projekt Předlékařská první pomoc do škol (http://www.ppp.zshk.cz/) realizovala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 (www.zshk.cz). Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Předlékařská první pomoc.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 20. 10. 2015
Zobrazeno: 4070krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Elektrotrauma. Metodický portál: Články [online]. 20. 10. 2015, [cit. 2020-01-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAE/20357/ELEKTROTRAUMA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.