Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a jeho svět > 1. stupeň > Člověk a jeho svět > Místo, kde žijeme > 2. období > rozlišuje mezi náčrty, plány a základními...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Chtěli bychom v naší obci postavit koupaliště

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Alena Matušková
Praktický příspěvek je zaměřen na popis jedné vyučovací hodiny, v jejímž průběhu žáci (na základě práce ve skupinách) zjišťují, co všechno je zapotřebí pro zbudování koupaliště v obci. Žáci se učí diskutovat nad návrhy, přednášet svá stanoviska a protinávrhy.
Vlastní popis praktického námětu

Žáky je možné seznámit s plánovanou činností již v předcházející hodině a nechat jim tak možnost prodiskutovat řadu otázek, které souvisejí s problematikou, např. s rodiči.

Dílčí výstup, který plníme
  • žák posoudí význam prostředí v konkrétním místě
  • žák zváží a navrhne možné využití
  • žák je schopen uvažovat o pozitivních i negativních důsledcích navrhované činnosti
Motivace

Bylo krásné počasí a děti měly prázdniny. Ota a Jindra seděli na břehu místního potoka a rádi by se byli vykoupali. Jenže v potoce bylo velmi málo vody. A také o jeho čistotě mohli s úspěchem pochybovat. Přáli si, aby bylo v obci koupaliště.

Expoziční část hodiny

Problémové vyučování.
Charakteristika problému - co všechno by bylo zapotřebí, aby mohlo v obci koupaliště vzniknout. Na této činnosti se v případě realizace podílí řada odborníků. Také žáci budou pracovat v "odborných skupinách" zaměřených různými směry. (Výchozí situace je buď reálná nebo učitel udá základní situační podmínky ve fiktivním prostředí.)

Práce skupin:

a) Vzájemná diskuse ve skupinách a návrhy k daným tématům:

  1. skupina - hledání vhodného místa pro koupaliště, práce s plánem obce, zakreslení plánovaného koupaliště do plánu
  2. skupina - hledání zdrojů vody, její dostatečný přívod, čištění
  3. skupina - návrh velikosti koupaliště, vybavení
  4. skupina - finanční náležitosti, provozovatel
  5. skupina - zkoumá, zda vybudování koupaliště nějakým nevhodným způsobem nemůže zasáhnout do životního prostředí a života lidí obce
  6. skupina - pozitivní přínos koupaliště pro obec (koupání místních, zdroj vody v případě požáru, zvýšení přitažlivosti pro cestovní ruch, sezonní pracovní příležitosti apod.)

b) Změna složení skupin tak, že v nově vzniklých skupinách bude jeden "odborník" z každé skupiny předchozí (v případě menšího počtu žáků některá témata spojíme a vytvoříme nižší počet skupin). Nově vzniklé skupiny na základě různých informací, které přinesli jejich členové, připraví nejvhodnější návrh na zbudování koupaliště v obci. Hlavní body svého návrhu zpracují písemně.

c) Veřejné (v rámci třídy) přednesení a předvedení návrhů jednotlivých skupin prostřednictvím zvolených mluvčí. Oponentem je učitel, který dává protinávrhy a upozorňuje na těžkosti. Např. v případě, že koupaliště bude mít dané rozměry (délka, šířka, hloubka), bude mít tedy objem vody … m3. Protože cena za 1 m3 je u nás v současnosti … Kč, bude jedno napuštění koupaliště stát … Kč. V případě průtoku vody v množství l/hod to bude denně dalších … Kč atd. Navrhněte způsob, jak uhradit tyto náklady.

d) Vybrání nejvhodnějšího návrhu.

e) Diskuse nad vybraným návrhem. Žáci jsou rozděleni tentokrát na dvě velké skupiny - přívrženců a odpůrců stavby koupaliště. Dále mohou představovat různé zájmové skupiny žijící v obci (podnikatelé, ekologové, děti chtějící koupaliště, staří lidé, kteří mají zájem ve zmíněné lokalitě vybudovat park atd.). Mohou si i udělat vizitky, aby každý věděl, s jakým zástupcem hovoří. Navzájem diskutují nad návrhem, učí se přednášet svá stanoviska, protinávrhy, argumentují, učí se diskutovat kulturním a konstruktivním způsobem. Učitel diskusi řídí, v případě uspokojivého průběhu může stanovit jednoho žáka "starostou" obce a nechat řídit diskusi jím.

f) V případě zbylého času můžeme nechat žáky napsat "zprávu do místního tisku" o připravované stavbě koupaliště, pozitivech a negativech této stavby.

Závěr

Shrnutí výsledků a uvědomění si toho, co všechno jsme se dnes naučili. Zhodnocení práce třídy jako celku i jednotlivých skupin.

Obměny problémového úkolu: navrhujeme stavbu hřiště, nové továrny, obchvatu obce atd. Podle charakteru návrhu stanovíme příslušné skupiny "odborníků".

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek