Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Projektová výuka s využitím PC

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Martin Hrych
Anotace: Projekt: Případ Ross - kdo je vrah? Zpracování příběhu z učebnice Project English 2, Student's Book do filmové podoby.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
 3. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Počátač, digitální kamera, digitální fotoaparát, střihací karta, software Pinnacle Studio 10, vypalovací software Nero Burning Rom, textový editor Microsoft Word 2003, zvukový editor Audacity
Klíčová slova: projekt, angličtina, Jazyk a jazyková komunikace, cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, detektivní příběh
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


Projekt: Případ Ross - kdo je vrah?

Filmové zpracování předlohy z učebnice anglického jazyka Project English 2, Student's book str. 21 - 22.

Mezipředmětový projekt - zpracování detektivní příběhu
(žáci 2. stupně- projekt byl konkrétně realizován v 7. ročníku)

Téma

Využití počítačové techniky při práci s grafikou, videem a hudbou a realizace filmu, který bude možno použít jako učební pomůcku při výuce.

Anotace projektu

Koncem roku byla zakoupena digitální kamera a program na zpracování videa PinnacleStudio 10 se střihací kartou, tak jsem se rozhodl, že by bylo dobré ji využít, a navrhl jsme žákům, aby přinesli nějaké vhodné téma, které by bylo možno zpracovat. Po dohodě jsme vybraly filmové zpracování detektivního příběhu, o kterém se právě učili v anglickém jazyce.

Cíle

Samozřejmě nahlédnout do problematiky zpracování videa, jak ho „dostat" do počítače, střihy a práce se zvukem, hudbou, práce s digitální technikou - digitálním fotoaparátem a digitální kamerou a vypalovačkou DVD. Software - Pinnacle Studio 10 (http://www.pinnaclesys.cz/), program Nero Burning Rom (http://www.nero-burning.net/). Cílem však není vlastní vytvoření konečného produktu - filmu, ale proces přípravy před natáčením filmu - překlad anglického textu, vytvoření scénáře, dialogů.

Kompetence, které projekt rozvíjí

 • Kompetence k učení - zvládnout práci s novou technikou - digitální kamerou, novým softwarem
 • Kompetence k řešení problémů - řešení problému, jak vše naplánovat a udělat, aby to vypadalo reálně, problematika interiérů, rekvizit, výběr vhodných scén, atd.
 • Kompetence komunikativní -tým musí komunikovat o harmonogramu prací, přípravě scén a záběrů, dialogů mezi herci
 • Kompetence sociální a personální - nutno naučit se respektovat práci v týmu, respektovat režiséra a názory ostatních
 • Kompetence pracovní - na realizaci se podílejí všichni zainteresovaní, musí odvést pracovní náplň, která se po nich vyžaduje - herci, nosiči, sháněči, zpracovatelé videa

Časový rozvrh fází projektu

1. před projektem

 • žáci znají základní vědomosti a dovednosti, které potřebují pro zdárné zvládnutí projektu
 • v předmětu informatika ovládají práci s digitální kamerou a ovládání potřebného softwaru na zpracování videa
 • v předmětu anglický jazyk znají text, který budou zpracovávat
 • znají časový plán realizace projektu, co bude výstupem projektu a jeho hodnocení

2. příprava projektu

 • rozdělení žáků ve třídě do 4 - 5členných skupin
 • rozdělení rolí v projektu - režisér, herci, rekvizitáři, kameramani, scénáristé, zpracovatelé videa, zvukař atd.
 • zpracování scénáře - text scénáře přeložen a zpracován při dělených hodinách angličtiny v MS Wordu
 • nafocení možných interiérů a exteriérů
 • vymýšlení, jak natočit jednotlivé scény dle scénáře
 • příprava interiérů
 • návrhy jednotlivých scén natáčení

3. vlastní realizace

 • natáčení jednotlivých scén
 • při natáčení poslední scény je využito Smartboardu, na kterém v grafickém prezentaci hlavní postava objasňuje celý případ
 • přenesení videa z kamery do počítače
 • tvorba v Pinnacle Studiu 10 - titulky, střihy, přechody snímků
 • tvorba zvukového doprovodu - namluvení anglického dabingu v programu Audacity (audacity.sourceforge.net)
 • realizace výstupního DVD, vypalování

4. dokončení projektu - závěrečná reflexe a hodnocení projektu

 • prezentace výstupu z projektu DVD spolužákům formou multimediální prezentace za pomocí dataprojektoru
 • využití v hodinách anglického jazyka jako prezentace pro jiné třídy
 • využití v předmětu informatika jako učební pomůcka pro výuku v dalších třídách
 • celý projekt byl zakončen prezentací, kde žáci předvedli výsledek projektu, snažili se zhodnotit, co se jim podařilo, co by vylepšili
 • v závěru prezentací žáci provedli konkrétní hodnocení všech zúčastněných, podílejících se na projektu, hodnotili také vyučující anglického jazyka a informatiky

Časový rozvrh - 2 hodiny týdně, tedy celkem 7 týdnů + týden rezerva

 • před projektem - 2 hodiny
 • příprava projektu - 2 hodiny
 • vlastní realizace - 8 hodin
 • dokončení a prezentace - 2 hodiny, možno využít stále i po dokončení projektu

Celkem: 14 hodin

Výstupy a vzorové řešení:
Projectross 1 a Projectross 2 - učební texty z učebnice Project English 2, Student`s Book, str. 21 a 22
Scénář - scénář a dialogy v textovém editoru
Návrh snímků - řešeno jako prezentace ve Smartnotebooku, zde pouze jako ukázka ve formátu jpg
Video - ukázka vlastního videa

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 05. 2008
Zobrazeno: 9103krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HRYCH, Martin. Projektová výuka s využitím PC. Metodický portál: Články [online]. 29. 05. 2008, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZCBA/2351/PROJEKTOVA-VYUKA-S-VYUZITIM-PC.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.