Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Stopovačka s QR kódy

Ikona inspirace
Autor: Bc. Miloslav Khas
Anotace: Cílem této aktivity je seznámit žáky s QR kódy, jejich používáním, využitím a přínosem. V průběhu této hry budou žáci nejen skenovat QR kód, ale také používat ostatní IT technologie.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Filmová/Audiovizuální výchova
 3. Základní vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Zařízení s přístupem na internet, nainstalovaná čtečka QR kódu (chytrý telefon nebo tablet), psací potřeby
Klíčová slova: mobilní telefon, vyhledávání a třídění informací, Informační a komunikační technologie, křížovky, čtečka, QR kód

Každý QR kód (viz příloha) obsahuje otázku, témata otázek jsou rozmanitá. Odpovědi na jednotlivé otázky je možné vyhledávat s využitím internetu prostřednictvím vhodně zadaných klíčových slov. Nalezenou odpověď žáci zapisují do křížovky. Každý QR kód kromě otázky také obsahuje místo, kde se nachází další QR kód. Po vyplnění všech polí křížovky se žákům ukáže tajenka. Tajenku pak čtěte od písmene W, shora dolů, šikmo vpravo (žákům sdělte pouze od shora dolů, v libovolném směru. Najdou to, vyzkoušeno). Místa, která jsou uvedená jako úkryty pro QR kódy, jsou obecná, aby bylo možné tuto hru použít bez jakýchkoli úprav a okamžitě.

Otázky mohou být také pouze monotematicky zaměřené. Pouze k jednomu probíranému učivu, či jako opakování probrané látky. 

Pokyny pro učitele před hodinou

 1. Vytisknout a uložit QR kódy na určená místa (doporučujeme QR kódy zalaminovat a poté rozstříhat).
 2. Vytisknout křížovku s QR kódem.
 3. Před zahájením hry zjistit, zda je v každé skupince alespoň jeden žák s chytrým telefonem, nainstalovanou a funkční čtečkou QR kódu. Toto je možné připravit již na předchozí hodině!!!

Pokyny před začátkem hry

 1. Rozdělit žáky do skupinek. Je možné použít připravená a žáky oblíbená losovátka. Tato losovátka jsou vhodná i pro vytváření přirozeně heterogenních skupinek. Osobně používám vlastní losovátka, viz strana 2. Žáci se tím na začátku hodiny „nastartují“, následně se přirozeně vytvoří mezi skupinkami časový rozestup (pokud je žádaný), a tak se poté většinou nesetkávají u jedné otázky.
 2. Žáci si připraví psací potřeby.
 3. Každá skupinka dostane první, startovní QR kód (obrázek č. 1), kde je uložen pokyn ke hře.
QR kód, který se rozdá žákům před začátkem hry
1. QR kód, který se rozdá žákům před začátkem hry
Autor díla: Bc. Miloslav Khas

Závěr 

Aktivita je ukončena, pokud první skupina odešle e-mailem správnou tajenku. Ve většině případů totiž vítězná skupinka po jejím odeslání tajenku prozradí a další pokračování tak ztrácí smysl. 

Zjistěte počet otázek, odpovězených ostatními skupinami. Pokud by byl počet odpovědí nápadně nízký (méně než čtyři), rozeberte s těmito žáky postup při vyhledávání, včetně zadávání správných a výstižných slov.

Tipy a triky pro vyhledávání pomocí GOOGLE, najdete např. na http://goo.gl/uowtM1.

Zveřejněte veškeré správné odpovědi, včetně ukázky postupu vyhledávání odpovědí.

Po skončení zjistěte ve třídě, zda je všem žákům jasné využití QR kodů. Je vhodné, aby každá skupina vymyslela několik příkladů praktického využití QR kodů v běžném životě, popř. aby žáci uvedli, kde se s QR kody již setkali. 

Doporučené odkazy

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf1604 kBKompletní materiál v PDF
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 09. 2014
Zobrazeno: 6670krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KHAS, Miloslav. Stopovačka s QR kódy. Metodický portál: Články [online]. 25. 09. 2014, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZCB/19021/STOPOVACKA-S-QR-KODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 25. 09. 2014 09:41
Využití QR kódů ve výuce je v zahraničí poměrně hodně rozšířeno. Věřím, že začnou i v českém prostředí (třeba právě na Metodickém portálu RVP.CZ) přibývat inspirativní články pro učitele všech stupňů vzdělávání. Článek je přehledný, jasně strukturovaný. Příloha pak umožňuje učitelům prakticky s minimální přípravou použít QR kódy ve své hodině a vyzkoušet si tak práci s mobilními zařízeními ve výuce.
1.Autor: Jana KneřováVloženo: 26. 09. 2014 16:08

Naservírované s plnou parádou. :-) Díky, myslím, že to je velmi inspirující a dostatečně popisné.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.