Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Identita online

Ikona inspirace
Autor: InGeneration
Anotace: Žáci pochopí rizika plynoucí ze sdílení osobních údajů v digitálním světě. Seznámí se s modelovými situacemi online služeb, které po uživatelích chtějí různé typy osobních údajů. Aktivita podporuje návyk dítěte, aby při volbě konkrétní online služby vždy přemýšlelo a chránilo své osobní údaje. Navazující aktivity vedou dítě ke spolupráci s rodiči, kteří dostávají tipy, jak online služby využívat tak, aby bylo dítě ochráněno před riziky zneužití osobních údajů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » 1. a 2. období » komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pro každého žáka potřebujete:
jednu kartu s identitou uživatele internetu (vylosuje si ji před každým kolem hry), záznamový arch – pro záznamy svých poznámek o ostatních, list s přehledem identit – účastníků hry, aby věděl, kdo hraje, podložka pro psaní – zajistí si žáci sami, tužka – zajistí si žáci sami, Učitel si musí připravit navíc: karty služeb s popisem vstupních kritérií a s texty pravidel – herní „kruhy“
Klíčová slova: digitální technologie, ochrana soukromí, safer internet, virtuální identita, digitální identita, online bezpečnost

Cíl výuky:

 • Poznat pojem „online identita“ a související významy – falešná identita, profil online služby, pravidla online služeb.
 • Rozhodnout se v konkrétních situacích, jaké informace o sobě na internetu zveřejnit, případně vyrovnat se s realitou, že některé zážitky online si musíme umět odříct, pokud nechceme sdělit některé své osobní údaje.
 • Uvědomit si, že webová služba, která pracuje s osobními údaji, má svá pravidla, musí dodržovat zákon, aby nedošlo k úniku informací mimo danou službu.

Popis činnosti

 • Žák zažije rozhodovací procesy, které předcházejí vstupu do konkrétní služby na internetu.
 • Uvědomí si, s jakými informacemi se do dané služby vstupuje a analyzuje, zda je podle vstupních kritérií splňuje.
 • Představuje identitu někoho konkrétního na internetu a zároveň pátrá po ostatních identitách s cílem poznat kdo je kdo.
 • Po ukončení hry analyzuje dodržování vstupních kritérií a vnitřních pravidel daného herního „kruhu“ – služby internetu.
 • Hru hraje opakovaně (nejméně dvakrát), avšak vždy s novou vylosovanou identitou. Zároveň s každou novou identitou vstupuje do jiné webové služby – herního „kruhu“.

Předpokládaný čas

25 minut

Doporučený postup pro učitele

Obecné pokyny

 • Poznámka: Aktivita je pro celou třídu, rozdělenou do skupinek po maximálně 6 dětech. Rozdělení do skupin probíhá samostatně podle vylosovaných identit a jejich vstupu do webových služeb.
 • Připravte spolu s dětmi 5 herních „kruhů“, které reprezentují různé webové služby. V prostoru kruhu se bude pohybovat skupina max. 6 dětí.
 • Zajistěte losování osobních identit dětí, každé dítě si vylosuje jednu kartičku. Existuje 6 typů karet, některé děti si tedy vylosují stejnou identitu.
 • Organizačně podporujte žáky ve hře podle pravidel - viz dále.
 • Hlídejte hrací čas – 5 minut na jedno kolo.
 • Zorganizujte po každém kole reflexi – viz dále Pravidla hry pro žáky.
 • Hrajte minimálně dvě kola (můžete i vícekrát, avšak každý žák získá losem novou identitu a vstupuje do nové webové služby – herního „kruhu“).
 • Na konci aktivity proveďte závěrečnou reflexi hry – otevřené otázky žákům.

Příprava

Vytiskněte pro každého žáka:

 • jednu kartu s identitou nějakého uživatele internetu;
 • jeden záznamový arch;
 • jeden přehled identit.

Vytiskněte:

 • Karty služeb s popisem vstupních kritérií a s texty pravidel.

Vyberte herní prostor, kam se vejde celá třída – 5 skupin po 6 žácích, a kde je možný volný pohyb žáků v daném herním „kruhu“.

Zahájení

 • Uveďte hodinu a hru, kterou budou žáci hrát. Zeptejte se, co by mohlo znamenat slovo IDENTITA a zda se s ním už někdo na internetu setkal.
 • Zkontrolujte se žáky, zda mají vše potřebné – vytištěné přílohy a postupy. Stručně projděte pravidla hry. 

Průběh

 • Nechte žáky hrát první kolo hry. Po něm zorganizujte reflexi týkající se dodržování vstupních kritérií, pravidel webové služby a prezentaci ostatním spolužákům.
 • Zajistěte přípravu dalšího kola hry – losování nových identit. 

Pravidla hry pro žáky

 • Učitel vytvoří pět herních „kruhů“ - reprezentují různé webové služby. Každý „kruh“ je označený listem s podmínkami pro vstup a pravidly.
 • Jedno kolo hry trvá 5 minut, čas hlídá učitel.
  • 1. Pročti si pravidla herního „kruhu“ (webové služby) a podle své identity rozhodni, zda vstoupíš, nebo si vybereš jiný „kruh“. Sleduj, jestli je tvá „identita“ dost stará na to, aby mohla službu využívat, a také jaké osobní údaje budeš muset při vstupu do „kruhu“ uvést.
  • 2. Pokládej spolužákům v „kruhu“ otázky s cílem zjistit, kdo je která identita (kdo si kterou identitu vylosoval). Pravidla pokládání otázek:
   • Otázka nesmí přímo směřovat ke konkrétnímu údaji o identity, např.: „Máš přezdívku Sněhurka?“ nebo „Bydlíš v Ostravě?“. Můžete se ale ptát: „Má tvé jméno něco společného s bílou barvou?“ nebo „Bydlíš na severní Moravě?“ apod.
   • Na otázky se odpovídá pouze ANO – NE.
   • Během hry si dělej poznámky k jednotlivým identitám, abys po skončení kola mohl/-a určit, kdo je kdo a proč si to myslíš.
  • 3. Po skončení kola si sdělte, kdo si myslíte, že je kterou identitou, a vysvětlete proč. 
  • 4. Znovu si společně přečtěte pravidla svého herního „kruhu“ a diskutujte:
   • Která pravidla se nám dařilo dodržovat?
   • Proč jsou daná pravidla stanovena?
   • Sdělte si, které osobní údaje ze své karty jste mohli v herním „kruhu“ uvádět. Zapisujte si do tabulky.
  • 5. Vyberte TŘI příklady zdůvodnění a sdělte je ostatním skupinám v jiných herních „kruzích“. 
  • 6. Odevzdejte zpět vylosované karty s identitami a vylosujte si nové identity.
  • 7. Hru opakujte (bod 1–5) s tím, že vstupte do jiného herního „kruhu“.
 • Na konci obou kol hry si sdělte s učitelem, co bylo na hře zajímavé, kolik identit jste poznali, k čemu byla pravidla herních „kruhů“ užitečná a co jste si na nich uvědomili.
 • Své postřehy zapište například na tabuli.

Ukončení

 • V rámci reflexe položte žákům otázky.
 • Jejich postřehy můžete zapisovat na tabuli, flip apod.

Reflexe:

 • Co a proč bylo na hře zajímavé?
 • Komu se podařilo rozkrýt identitu a jak se to podařilo?
 • Co jste si uvědomili na pravidlech herních „kruhů“?
 • Jak budete informovat rodiče o neobvyklých osobních údajích, které po vás online služby mohou chtít?
 • Jak, podle čeho, je možné rozpoznat, že online identita uživatele je lživá?Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Příběhem do digi světa.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf333 kBMetodický list pro učitele
Odstranitpdf1595 kBPracovní list pro žáky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 07. 2014
Zobrazeno: 5627krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
InGeneration. Identita online. Metodický portál: Články [online]. 07. 07. 2014, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZCB/18907/IDENTITA-ONLINE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: E KocourekVloženo: 08. 07. 2014 15:36

Zajímalo by mě, zda má autorka článku (InGeneration ?) do důsledků promyšleno, co si žáci mají z navrhované činnosti "odnést".

Začnu cíli výuky. Poznat jednotlivé pojmy - budiž. Rozhodnout se v konkrétních situacích, jaké informace o sobě na internetu zveřejnit - ale proboha, jaké zde může být rozhodování? Samozřejmě, že ŽÁDNÉ údaje se nesmí zveřejňovat! A nakonec uvědomit si, že webová služba, která pracuje s osobními údaji, musí dodržovat zákon. Zde už autorka žertuje na plné pecky. Webová služba že musí dodržovat zákon? A jakýpak zákon? Český? Proč? Co je webové službě do jakýchsi zákonů, které platí kdesi v Česku? Nebo třeba zákon, který platí v té zemi, kde je služba provozována? A on to někdo ví, kde je ta která služba provozována?

Tak ještě závěrečné otázky:

Jak budete informovat rodiče o neobvyklých osobních údajích, které po vás online služby mohou chtít? -- To tedy věru nevím. Postačí, že se shodneme, že VŠECHNY požadované osobní údaje jsou neobvyklé a že ŽÁDNÉ pravdivé nesmí být poskytnuty.
Jak, podle čeho, je možné rozpoznat, že online identita uživatele je lživá? -- Elementární, drahý Watsone. Rozpoznáme to automaticky. Valná většina online identit je lživá, neboť jenom blázen by zveřejnil svoji skutečnou identitu.

Nicméně, dostáváme se tu k dalším zajímavým otázkám, z té předchozí odvozeným: Co to vůbec je ta "lživá identita"? Co když uživatel maličko upraví svoje jméno - třeba jenom odstraní českou diakritiku? Je Antonin Novak lživá identita uživatele Nováka? A co když uživatel maličko upraví svoje datum narození? Svoji adresu? A co když uživatel na webu používá svoje "umělecké" jméno, které sice s tím, které má zapsané v pasu, nemá pranic společného, ale dotyčný dlouhé roky "žije" v oné alternativní identitě?

A můj závěrečný dotaz: Jak odpovědět na online dotaz "Uvedl jste všechny údaje pravdivě?" A moje doporučení: "SAMOZŘEJMĚ ANO", ať už uživatel do webového formuláře nafabuloval sebevětší pohádky.


Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.