Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Webový prohlížeč

Ikona inspirace
Autor: InGeneration
Anotace: Efektivní vyhledávání na internetu – webový prohlížeč a využití jeho základních funkcí pro ovládání, vyhledávání a zobrazování informací.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » 1. a 2. období » při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: listy pro žáky Webový prohlížeč, s přílohami: Obrys okna prohlížeče (Příloha 1), Prvky prohlížeče – k vystřižení (Příloha 2), Názvy prvků prohlížeče – k vystřižení (Příloha 3), Popisky akcí prohlížeče – k vystřižení (Příloha 4), nůžky, lepidla
Klíčová slova: internet, práce s informacemi, ikona, nástroj, webové služby, záložky, webový/internetový prohlížeč, adresní řádek, vyhledávací řádek, aktualizovat, posuvník, domovská stránka

Cíl výuky:

Žák používá při vyhledávání základní nástroje webového prohlížeče a dokáže objasnit jejich funkce.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou pracovní listy.
 • Každá skupina si nejprve:
  • připraví list s obrysem okna prohlížeče (Příloha 1);
  • vystřihne prvky uživatelského rozhraní prohlížeče (Příloha 2);
  • vystřihne názvy prvků prohlížeče (Příloha 3);
  • vystřihne popisky akcí ovládacích prvků prohlížeče (Příloha 4).
 • Ve skupině potom žáci do obrysu okna prohlížeče umisťují jednotlivé prvky prohlížeče.
 • Dále si ve skupině připraví názvy prvků prohlížeče a vlepí je do míst, která se označují danými názvy. Postupují podle vlastních zkušeností, využívají odhad i debatu ve skupině.
 • Následně žáci postupně doplňují kartičky s popisky akcí a umisťují je na správné místo.

Předpokládaný čas

20–30 minut 

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní listy s přílohami a zvažte, zda a jak využijte některé z dalších aktivit:
  • Skupiny vyhodnotí výsledky a správnost své práce, např. výměnou výstupu s jinou skupinou a zpětnou vazbou na vzniklý materiál.
  • Skupina připraví prezentaci svého prohlížeče doplněnou např. o další funkce prohlížečů či futuristické návrhy, co vše by mohl prohlížeč umět v budoucnosti.
  • Znalosti dětí je možné ověřit vyplňováním prázdných kartiček a vkládáním do modelu prohlížeče na místa, která vykonají příslušnou akci.
 • Promyslete způsob rozdělení žáků do skupin, skupiny by měly mít v ideálním případě sudý počet žáků.
 • Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozmyslete si, v které fázi práce budou žáci lepit prvky a jejich názvy.
 • Rozmyslete si, kam nasměrujete reflexi probraného učiva. 

Zahájení

 • Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim výše uvedené pomůcky.
 • Dejte žákům čas na pročtení pokynů a následně odpovězte na dotazy. Ujistěte se, zda rozumí pravidlům při otáčení kartiček s názvy.

Průběh

 • Sledujte, zda žáci správně umísťují vystřižené prvky okna prohlížeče. Nebraňte žákům udělat chybu a poučit se z ní. 

Ukončení

 • Práce na modelu prohlížeče končí reflexí jednotlivých skupin žáků, které si práce mezi sebou vymění a sdělují si, kde jsou podle nich nějaké nesrovnalosti. Pokud si neví rady, zkuste je navést na správná řešení.

Reflexe:

 • K čemu slouží internetový prohlížeč? Co nám umožňuje? 

(Můžeme se pomocí něho připojit k internetu a prohlížet si informace, hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa, komunikovat...)

 • Víte, v jakých zařízeních můžeme internetový prohlížeč najít? Liší se tato zařízení nějak od sebe? 

(Počítač, notebook, tablet, telefon, TV... Velikostí zobrazovací plochy, funkcemi...)

 • Znáte názvy nejběžnějších internetových prohlížečů? Který používáte a proč? 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari...)


 Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.

 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Příběhem do digi světa.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf1101 kBPracovní list pro žáky
Odstranitpdf210 kBMetodický list pro učitele
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 01. 2014
Zobrazeno: 4703krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
InGeneration. Webový prohlížeč. Metodický portál: Články [online]. 14. 01. 2014, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZC/18225/WEBOVY-PROHLIZEC.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.