Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pythagorova věta a osa úsečky

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Jan Houska
Anotace: V článku jsou obsaženy zajímavé příklady na Pythagorovu větu a osu úsečky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Psací a rýsovací potřeby
Klíčová slova: lineární rovnice, osa úsečky, umocňování dvojčlenu

Cílem námětu je připomenout jeden typ geometrických úloh využitelných na 2. stupni ZŠ nebo na nižším stupni gymnázia jako aplikaci konstrukce osy úsečky, Pythagorovy věty, řešení lineárních rovnic a vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu. Na těchto úlohách lze dobře demonstrovat a využít dvojí odlišný způsob řešení, který navozuje důležitý pedagogický moment - uvědomění si souvislosti mezi algebrou a geometrií. Při samostatném řešení těchto úloh žáci nejen upevňují svou kompetenci k učení a k řešení problémů, ale při vhodně organizované práci žáků (např. práce ve dvojicích - jeden žák řeší úlohy algebraicky a druhý geometrickou konstrukcí) nebo navozené diskusi (rozbor a výsledky řešení problému) a spolupráci posilují kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf105 kBÚlohy ke stažení
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 02. 2007
Zobrazeno: 9329krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOUSKA, Jan. Pythagorova věta a osa úsečky. Metodický portál: Články [online]. 19. 02. 2007, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBBA/1172/PYTHAGOROVA-VETA-A-OSA-USECKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.