Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Naše třída

Ikona inspirace
Autor: Hana Pilařová
Anotace: Popis aktivit pro tři vyučovací hodiny matematiky v 9. ročníku (tematický celek Podobnost) nebo v 7. ročníku (tematický celek Poměr)
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: skládací metr, pásmo, velké archy papíru, barevné papíry, psací potřeby, rýsovací potřeby, nůžky, lepidlo, kalkulačka
Klíčová slova: skupinová práce, plán, měřítko, poměr

Cíle:

Oborové cíle:
žák

 • používá pojem měřítko
 • přepočítá rozměry v daném měřítku
 • měří a rýsuje přesně a kvalitně


Cíle v oblasti KK:
žák

 • spolupracuje ve skupině na řešení daného úkolu – plní danou roli
 • podílí se vlastní prací na dobrém výsledku skupiny
 • respektuje názory jiných
 • vyhledává různé možnosti řešení problému, volí vhodný způsob řešení
 • pracuje kvalitně a efektivně
 • dokončí práci v daném termínu
 • zhodnotí výsledek vlastní práce i práce skupiny
Plán bloku hodin
1. Plán bloku hodin
Autor: Hana Pilařová

Průběh:

1. vyučovací hodina – Měření

Zadání
„Společně ve skupině vytvořte plán vaší třídy ve zvoleném měřítku.“

Tvorba kritérií
Probíhala při společném brainstormingu jako hlavní kritéria byly navrženy kvalita provedení, přesnost měření a rýsování, spolupráce ve skupině.

Tvorba náčrtu a měření místnosti
Žáci se rozdělili do několika skupin (45 žáků). V každé skupině byl zvolen jeden zapisovatel, který vytvářel náčrt místnosti, do kterého zapisoval naměřené údaje. Jeho úkolem bylo také koordinovat činnost ostatních co je ještě třeba změřit a kdo má měření provést. V jedné skupině vytvořil jeden z žáků náčrt, do kterého pak průběžně naměřené údaje zapisovali všichni členové skupiny.

2. vyučovací hodina
– Měřítko

Volba měřítka a přepočet naměřených údajů
Po první vyučovací hodině byly místnost i její zařízení změřeny. Dále bylo třeba zvolit vhodné měřítko. Navrhované měřítko 1:10 bylo na základě přepočtu délky třídy (přes 10 m) zavrženo a zvoleno měřítko 1:20.
Ve skupinách došlo automaticky k rozdělení činností. Bylo třeba přepočítat naměřené údaje, narýsovat půdorys místnosti v měřítku a narýsovat „modely“ zařízení místnosti v měřítku.

3. vyučovací hodina Dokončení

Tato hodina byla věnována kompletaci plánu vystřižení nábytku, umisťování a lepení na plán a jeho popis.
Významná část hodiny byla věnována rozhovorům se skupinami, které měly hodnotit průběh a výsledek své práce.

Naše třída
2. Naše IX. třída
Autor: Hana Pilařová

Reflexe:

Tato aktivita měla sloužit hlavně k hodnocení úrovně spolupráce v rámci malé skupiny, která byla sestavena nahodile bez toho, aby žáci mohli její složení ovlivnit.

Celkem přirozeně se ve třech skupinách vyprofiloval vedoucí skupiny, který koordinoval činnost ostatních a kontroloval stupeň plnění společného úkolu. V těchto skupinách se ostatní shodli na tom, že jim vyhovuje „býti řízeni“. V jedné skupině se její členové shodli, že jim spíše vyhovovalo společné řízení a kontrola práce.

Celkem přesně žáci hodnotili vzájemnou komunikaci i úroveň zapojení jednotlivých členů do práce („Tihle tři sice udělají, co se jim řekne, ale sami od sebe nic. Pořád je třeba dávat pozor, jestli pracují.“).

Jednotlivými členy skupin byl také hodnocen jejich posun při práci ve skupině (někteří dříve tuto formu práce neuznávali a raději pracovali sami).

U některých žáků přetrvávají obavy z hodnocení skupinových prací, mají pocit, že doplácejí na ostatní. Tentokrát ale byli spokojeni (i díky zvoleným kritériím).

Žáci si uvědomili nutnost spolupracovat, komunikovat a naslouchat ostatním. O tom svědčí i zdárné dokončení práce ve všech skupinách.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf338 kBPlán bloku hodin
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 30. 05. 2011
Zobrazeno: 8282krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PILAŘOVÁ, Hana. Naše třída. Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2011, [cit. 2019-09-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBB/12449/NASE-TRIDA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 30. 05. 2011 14:39
Zajímavá skupinová práce, kterou je možno rozšířit o výpočty ploch a objemů.
1.Autor: RNDr. Jitka RambouskováVloženo: 30. 05. 2011 18:50

Jak se říká "práce jak na kostele". A spousta nápadů.

2.Autor: Pavlína HublováVloženo: 30. 05. 2011 18:55

Výborné smysluplné využití poznatků v praxi. Žáci vidí v reálné situaci, co budou potřebovat. Že to není jen učení pro učení (nebo známku).

A opět se ukazuje, že když je zkušená učitelka, jde i méně záživné učivo učit zajímavě. Díky!

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.