Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Matematické hry s podílem náhody

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Eva Krejčová
Anotace: Příspěvek obsahuje náměty na dvě didaktické hry, využitelné ve výuce matematiky na 1. stupni. Ve druhé části příspěvku jsou popsány úvahy autorky o didaktických hrách, jak je do výuky zařazovat a jak se vyvarovat problémů při jejich realizaci.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 2. období » využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: papíry, psací potřeby, hrací kostky
Klíčová slova: kostky, dělení, násobení

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


KOSTKY

Společně hrají dva hráči. Postupně se střídají v házení dvou hracích kostek a v řešení sestaveného příkladu na násobení, jehož výsledek zaznamenávají svou barvou v tabulce. Např. hráči A padla na kostkách čísla 3 a 4. Počítá tedy spoj 3.4. nebo 4.3. Výsledek 12 vyznačuje přeškrtnutím tohoto čísla v tabulce. Pokračuje hráč B. Ten hází kostkami i v případě, že číslo hráče A bylo již dříve zaškrtnuto. Vítězí hráč, kterému se podařilo zaškrtnout více čísel.

1

16

3

12

9

5

25

2

30

4

18

24

15

36

8

20

6

10

Kostky je možné hrát i ve více početných skupinách (tří, čtyř). Lépe je zajištěna vzájemná kontrola, jednotlivec má však méně vlastních příležitostí „být ve hře". Podíl náhody je dán výsledkem hodu kostek. Číslo ještě nebylo zaškrtnuté - bylo zaškrtnuté.

BINGO - BONGO

Hrají všichni žáci, každý má připraveno hrací pole, např. schéma 3x3, do kterého libovolně (náhodně) umístí přirozená čísla z uvedeného oboru. Hra je nespecifická, může např. sloužit k procvičování pamětného dělení a násobení. Učitel postupně říká příklady, celkem 9 příkladů, každý s jiným výsledkem, ze zadaného oboru. Žáci řeší diktované spoje a v případě, že mají v tabulce odpovídající číslo - výsledek, přeškrtnou je křížkem. Komu se podaří přeškrtat celý řádek, sloupec, případně úhlopříčku, zvolá Bingo a zapíše si čárku - získává bod. Hra pokračuje. Jestliže má žák po vyřešení všech 9 příkladů proškrtnutá všechna čísla v tabulce, zvolá Bongo.

Například: Učitel volí obor 2 - 12, žáci tedy zapisují do herních plánů devět z jedenácti možných přirozených čísel (žádné se nesmí opakovat).

Žák A volil:

7

5

11

1

8

4

3

10

6

Žák B volil:

8

2

4

5

1

6

9

12

10

Vyučující říká příklady:

12:3, 18:3, 20:4, 10:10, 4.3, 24:3, 5.2, 16:8, 3.3.

Žák A zaškrtne:

7

5

11

1

8

4

3

10

6

Žák B zaškrtne:

8

2

4

5

1

6

9

12

10

Žák A získává 2 body, žák B 8 bodů.

Bingo - bongo je příkladem hry, kde podíl náhody je určován volbou možných čísel a jejich umístěním v tabulce. O tom rozhoduje žák. Míra náhody je navíc ovlivňována učitelem, v daném případě rozsahem zadaného oboru volitelných čísel.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 01. 2008
Zobrazeno: 8665krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KREJČOVÁ, . Matematické hry s podílem náhody. Metodický portál: Články [online]. 23. 01. 2008, [cit. 2020-10-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBAAABA/1899/MATEMATICKE-HRY-S-PODILEM-NAHODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.