Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Matematika a její aplikace > 1. stupeň > Matematika a její aplikace > Číslo a početní operace > 1. období > používá přirozená čísla k modelování reálných...

Zobrazit na úvodní stránce článků

ZŠ - Párování

Karty

Pomůcky

Na čtvrtce formátu A3 jsou připraveny základní části karet s výřezem a označením jedna až deset.

Do výřezů se budou přikládat vystřižené střední části karet, na nichž je počet srdíček od jedné do devíti. Desítku reprezentuje jedno srdce – jedna desítka. Součástí pomůcky je nad každou kartou miniaturní počitadlo, které lze využít pro přepočítání množství.

Aktivity

Žák doplňuje odpovídající středy karet do výřezů v základních kartách. Hledání je náhodné, žák např. uchopí dílek se čtyřmi srdíčky a hledá příslušný výřez karty se symbolem 4. Objevuje se zde přechod k desítkám, desítka má jedno srdce (1 desítka), žák přikládá 10 srdíček, uvědomuje si princip desítkové soustavy.

Deštníky

Pomůcky

Dvojice kartiček s obrázky deštníků ve dvou velikostech. Obrázky jsou v různém provedení, barevné, dvoubarevné, perokresby apod. Některé jsou velmi podobné, některé velmi odlišné.

Aktivity

Žák tvoří dvojice (páruje) obrázků deštníků, o nichž se domnívá, že patří k sobě. Využívá odhad. Jedná se o propedeutiku podobnosti.

Plánky staveb

Pomůcky

Sada kartiček, na nichž jsou zakresleny ve volném rovnoběžném promítání (prostorový nákres) čtyři dvojice plánků a staveb.

Aktivity

Žák přiřazuje plánek ke stavbě, vytvoří čtyři páry. Tím je veden k využívání předloh v 3D zobrazení (volné rovnoběžné promítání nebo v perspektivě). Tímto cvičením se naučí vnímat prostor zakreslený v rovině. Žák pracuje samostatně, sám zkontroluje i správnost přiřazení. Podle plánku může žák postavit reálnou prostorovou stavbu z kostiček stavebnice.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám