Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Matematika a její aplikace > 1. stupeň > Přírodní učebna - Měření na zahradě

Ikona prakticky

Přírodní učebna - Měření na zahradě

Ikona prikladIkona blok
Autor: Eva Krafková
Spoluautor: Mgr Jana Geistová
Anotace: Přírodní učebna je využita při výuce odhadu vzdáleností, výpočtu obvodu a obsahu rovinných obrazců.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 2. období » určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 2. období » zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
 3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 2. období » provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: psací a kreslící potřeby, modely základních rovinných obrazců (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh), 30 m pásmo, šátek, kalkulátor
Klíčová slova: obvod, obsah, přírodní učebna, odhad vzdáleností
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Praktické využití prostředí přírodní učebny v matematice k odhadu vzdálenosti, výpočtu obvodu a obsahu rovinných obrazců. Žák uplatňuje získané vědomosti z hodin geometrie v reálném prostředí.

Motivace

Žáci si zahrají na úvod hru Hmatový labyrint, při které si zopakují, jaké znají geometrické rovinné obrazce.

Hmatový labyrint - žák dle hmatu poznává geometrické tvary (předměty, části věcí na školním pozemku)
Žák má zavázané oči, je veden svým kamarádem po stanovištích podle vylosovaného plánu (pořadí jednotlivých zastávek - čísla na kartičce viz orientační běh) a podle hmatu určuje názvy jednotlivých obrazců, spolužák zapisuje do karty.
Určují tyto geometrické tvary - čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník.

Pracovní postup

 1. Rozhovor
  Které geometrické tvary jste poznali, když jste procházeli hmatovým labyrintem? Pozorně si prohlédni své nejbližší okolí a najdi předměty, které mají např. tvar Δ, Ο, □.
 2. Odhady vzdáleností
  Zkuste nejprve odhadnout a pak teprve změřte. Žáky rozdělíme do skupin po 4-5. Žáci zjistí délku svého kroku (udělej 10 normálních kroků, dráhu změř a vyděl deseti). Pomocí „krokování" pak určují vzdálenosti předmětů na zahradě. Každá skupina dostane pásmo a pracovní list (viz Příloha č. 1), na který zaznamenávají své odhady a pak konkrétní výsledky svého měření.
 3. Řešení slovních příkladů
  Žáci pracují stále ve stejných skupinách. Společně řeší slovní příklady:
 • Školní pozemek má tvar nepravidelného obrazce. Rozhodni, z jakých rovinných obrazců se skládá, a vypočítej, jaká je plocha celého pozemku (viz Příloha č. 2).
 • Vypočítej, kolik metrů pletiva je třeba k oplocení pozemku.
 • Kolem tří stran chatky na nářadí je třeba vybudovat metr široký chodník. Kolik bude stát vydláždění chodníku, jestliže 1 m² dlažby stojí 178 Kč?
 • V chatce na nářadí o rozměrech 2,5 m šířky a 6 m délky se mají také položit dlaždice. Kolik dlaždic o rozměrech 25 x 30 cm bude potřeba?

Evaluace

Zhodnocení práce skupin
 • Zkontrolujeme a porovnáme výsledky výpočtů slovních úloh, měření jednotlivých skupin, popřípadě opravíme chyby.
 • Žáci mohou sami vymýšlet další slovní příklady související s daným tématem a prostředím.

Reflexe:

Aktivita je určena pro žáky 4. a 5. tříd. Rozsah: 2 vyučovací hodiny. Žáci si v praxi ověřují matematické dovednosti, odhad vzdáleností a budují si vztah k přírodní učebně.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc48 kBPříloha 1
Odstranitpdf10 kBPříloha 2
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 12. 2009
Zobrazeno: 8417krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 1
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAFKOVÁ, Eva. Přírodní učebna - Měření na zahradě. Metodický portál: Články [online]. 10. 12. 2009, [cit. 2020-05-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBA/6249/PRIRODNI-UCEBNA---MERENI-NA-ZAHRADE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.