Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Matematika a její aplikace > 1. stupeň > Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ:...

Ikona prakticky

Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ: Úvod

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Ošpesová
Anotace: Užití tradiční metody řešení geometrických úloh – rýsování – je u žáka mladšího školního věku omezené. Lze však použít i další metody: kreslení a vybarvování, překládání a stříhání papíru, skládání s mozaikami a stavby ze stavebnic a přirozeně i výpočty, což autorka dokládá řadou praktických ukázek.
Obor příspěvku:Matematika a její aplikace 1. stupeň
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 1. období » rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 2. období » narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
  3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 2. období » rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: kreslení, geometrie, mozaiky, skládání, stříhání papíru, vybarvování, výpočty
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Geometrie na 1. stupni ZŠ je vlastně novinkou, ačkoli se učí již téměř 30 let. V porovnání s dlouhou tradicí vyučování aritmetice to tak určitě můžeme říci. Proces vytváření geometrických pojmů u dětí tohoto věku je specifický (Kuřina, 2001). Nemůžeme vycházet z definic, jak tomu bylo, když se geometrii začínali učit starší žáci. Děti na 1. stupni spíše řeší různé úlohy a během jejich řešení získávají intuitivní představu o tom, co geometrické pojmy znamenají, v jaké situaci se mohou použít. Tomu by ale měly odpovídat i metody práce, které pro řešení úloh používáme.

Užití tradiční metody řešení geometrických úloh - rýsování - je u žáka mladšího školního věku omezené. Děti objektivně nemohou rýsovat tak přesně, jak by bylo třeba. Nemohou ani rýsováním strávit celou vyučovací hodinu. A nebylo by také vhodné vytvořit zjednodušenou představu, že geometrie je rýsování čar a kružnic. Pokud se zamyslíme, jaké další metody můžeme na 1. stupni použít, zjistíme, že právě věk žáků dovoluje mnoho dalších možností: kreslení a vybarvování, překládání a stříhání papíru, skládání s mozaikami a stavby ze stavebnic a přirozeně i výpočty.

Ukažme si na několika příkladech úloh, jak je možné těchto činností využít v geometrii. Úlohy ukazují i možná propojení s aritmetickou částí vyučování matematice, zejména s některými netradičními částmi matematiky. Mohou se stát i inspirací pro pěstování vztahů mezi geometrií a dalšími školními předměty, zejména výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi.


Poznámka týmu Metodického portálu: Z technických důvodů proběhla opakovaná publikace článku z roku 2009, proto nemusí obsah článku zcela odpovídat požadavkům aktuálního RVP ZV.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - FISHER, R. Investigating Maths. Londýn : Basil Backwell, 1988.  
[2] - KIRKBY, D. Go further with investigations. Londýn : CollinsEducational, 1989.  
[3] - KIRKBY, D. Starting investigations. Londýn : CollinsEducational, 1991.  
[4] - KUŘINA, F. Geometrie a svět dětí (O vyučování geometrii na prvním stupni).. Hradec Králové : Pedagogické centrum Hradec Králové, 2001.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 22. 09. 2004
Zobrazeno: 24941krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
OŠPESOVÁ, Alena. Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ: Úvod. Metodický portál: Články [online]. 22. 09. 2004, [cit. 2020-04-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBA/105/METODY-PRACE-V-GEOMETRII-NA-1-STUPNI-ZS-UVOD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.