Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 2. stupeň > Cizí jazyk > Psaní

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 2. stupeň > Cizí jazyk > Psaní > Jak využít mobilní telefon při výuce něm...

Jak využít mobilní telefon při výuce němčiny

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Michal Jakeš
V příspěvku je popsána možnost využití mobilního telefonu při výuce německého jazyka. Žáci rozdělení do dvojic si píší a odpovídají svým spolužákům formou SMS.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


TÉMA: domluva na páteční večer

Na začátku hodiny je nutno se žáky zopakovat princip tvorby podmiňovacího způsobu a budoucího času. Poté se skupina rozdělí do dvojic tak, aby v každé byl alespoň jeden mobilní telefon. Jestliže tedy máme např. skupinu se 16 žáky (výuka jazyků je zpravidla dělená), vytvoříme 8 dvojic. Jeden z dvojice pak diktuje německy učiteli číslo mobilu této dvojice, učitel ho zapíše na tabuli. Druhý z dvojice ho opět německy nahlas zopakuje. Tím máme na tabuli zapsána čísla všech dvojic. Poté si začnou žáci německy psát zprávy, a to způsobem každý každému. V našem případě napíše tedy každá dvojice 7 zpráv s návrhem, jak strávit páteční večer. Stejným způsobem pak dvojice musí na všechny návrhy odpovědět. Po uplynutí určené doby žáci nahlas čtou jednotlivé zprávy, které dostali, a učitel kontroluje, zda jsou v pořádku a poradí, jak by se toto dalo sdělit i jinak.

Přibližný časový harmonogram:
  • zopakování gramatiky a rozdělení do dvojic: 5 minut
  • diktování a zapsání čísel na tabuli: 3 minuty
  • psaní zpráv s návrhem na páteční večer: 12 minut
  • psaní odpovědí na návrhy spolužáků: 12 minut
  • čtení a kontrola zpráv: 10 minut
  • závěrečné shrnutí: 3 minuty
Ukázka možné komunikace:

Zpráva: Hallo Ivana, wuerdest du mit mir am Freitag um acht ins Kino gehen? Man spielt einen neuen Film mit Bruce Willis. Petr
(Ahoj Ivano, šla bys se mnou v pátek v osm do kina? Hrají nový film s Brucem Willisem. Petr)
Odpověď: Hallo Petr. Leider bin ich schon mit Eliska verabredet. Wir fahren nach Sobinov in die Disco. Schreib mir nächste Woche noch einmal. I.
(Ahoj Petře. Bohužel jsem již domluvena s Eliškou. Jedeme do Sobiňova na diskotéku. Napiš mi příští týden ještě jednou. I.)

Závěr

Tato aktivita legálního použití mobilního telefonu ve vyučovací hodině německého jazyka je pro žáky jistě zpestřením výuky. Tématem nemusí být jen strávení pátečního večera, ale třeba návrh, kam se třídou na školní výlet, co dát spolužákovi k narozeninám atd. Další aplikace je samozřejmě možná ve výuce jakéhokoli cizího jazyka.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence KK komunikativní – rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení do společenského dění.
KK sociální a personální – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda komplexní – kooperativní učení
Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek