Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 2. stupeň > Český jazyk a literatura > Soutěž mezi školami prostřednictvím mobilního...

Ikona prakticky

Soutěž mezi školami prostřednictvím mobilního telefonu

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Karel Derfl
Anotace: Příspěvek popisuje netradiční využití mobilního telefonu ve výuce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Mobilní telefon
Klíčová slova: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, soutěž, mobilní telefon
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Popis činnosti

Učitelé ze dvou či více škol (4 - 6 škol či paralelních ročníků) si domluví určitý den, téma a hodinu, kdy „naváží" spojení mezi svými žáky (třídami) prostřednictvím mobilů a využijí je k vzájemnému otestování znalostí. Každá třída připraví jednu nebo více otázek na dohodnuté téma. V určitý čas odešlou otázku (SMS) do všech zapojených tříd a zapíší si čas doručení. Ihned po doručení každé otázky ji začne část žáků zpracovávat a hledat řešení či odpověď (práce ve skupinách - knihovna, encyklopedie, učebnice, internet). Je nutné volit takové otázky, aby šlo odpovídat jedním či maximálně několika málo slovy či nabídnout možnosti a), b), c) a d).

Po vyřešení odešlou žáci odpověď obratem na mobil, z něhož přišla otázka. Všechny školy tak zároveň odpovídají na otázky a řeší úkoly a současně vyhodnocují, jak jimi zadanou otázku vyřešili ostatní. Všechny došlé odpovědi jsou vyhodnoceny a spočítána dobu od doručení otázky do okamžiku odeslání odpovědi (údaj v paměti mobilu). Podle pořadí a správnosti žáci přidělí body (dle počtu zúčastněných škol) a tuto informaci odešlou. Každá škola si spočítá své bodové ohodnocení a učitelé ověří telefonickým dotazem, jak se jejich třída umístila celkově, tj. kolik kdo získal celkem bodů. V případě nesprávných odpovědí je třeba zaslat soutěžícím i řešení.

Přínos

Netradiční forma navázání kontaktů mezi stejnými ročníky různých ZŠ. Porovnání vlastních znalostí, možnost ovlivňovat práci skupiny. Možnost zahájení další spolupráce.

Úloha mobilního telefonu v aktivitě

K odesílání i přijímání otázek a odpovědí prostřednictvím SMS.

Další aplikace aktivity

Možno využít při různých předmětech, otázky nemusí být jen vědomostní, ale např. i zjišťování názorů, postojů, témata zajímající mladé lidi apod.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 03. 2008
Zobrazeno: 4807krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DERFL, Karel. Soutěž mezi školami prostřednictvím mobilního telefonu. Metodický portál: Články [online]. 04. 03. 2008, [cit. 2020-05-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABA/2080/SOUTEZ-MEZI-SKOLAMI-PROSTREDNICTVIM-MOBILNIHO-TELEFONU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.