Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Přivlastňování s kartičkami

Ikona zkusenost
Autor: Pavlína Hublová
Anotace: Jednoduché aktivity s kartičkami, které umožní výuku i upevnění učiva přivlastňování (např. Clara´s) a přivlastňovacích zájmen (např. „her“) v hodinách anglického jazyka.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: karty – portréty dětí se jmény, karty – apostrof + „s“, další karty s obrázky/slovíčky z aktuální slovní zásoby
Klíčová slova: anglický jazyk, přivlastňovací pád, přivlastňovací zájmena

Cíl výuky:

 • Vyvození slovních spojení v hodinách AJ (např. Peter´s chair),
 • podpora samostatného tvoření vět žáky,
 • procvičování tvorby delších vět s podporou obrázků (např. This is Peter´s chair, This is his chair).

Protože výuka by měla být především názorná, je vhodné si vyrobit (nechat vytvořit dětmi) některé jednoduché pomůcky.

Za velmi užitečné považuji obrázky (portréty) dětí se jmény. Můžete si je jednoduše vyrobit na počítači nebo (a to je samozřejmě pro žáky lákavější) se domluvte s paní učitelkou na VV a nechte žáky namalovat fiktivní portréty. Pak už k nim jen společně připište jména – dívek a chlapců.

Dále je třeba mít několik karet „s“ s apostrofem (můžete stáhnout v příloze).

Pozn. Zelená barva vychází z učebnic English 3.

Základní postup – výuka

Vezmete jednotlivé portréty, chodíte po třídě a ukazujete na nábytek ve třídě. Nechte žáky věc pojmenovat, např. „a chair“. Pak představíte postavu na obrázku (později nechte některého žáka, aby postavu představil), např. „This is Clara.“

V jedné ruce držíte portrét společně se zeleným „s“ a druhou rukou ukazujete na nábytek (v našem případě židli) a předříkáváte, např. „Clara´s chair“ později „This is Clara´s chair.“

Později nechte vše říkat žáky, podělte jim role: jeden ukáže na nábytek („This is a chair“), druhý představí postavu („This is Clara“), třetí přijde se zeleným „s“, připojí k postavě a předříkává třídě celé slovní spojení („This is Clara´s chair.“). Pro názornost se třetí žák dotýká jednou rukou portrétu a drží tam „s“, druhou rukou se dotýká nábytku.


Ukázka portrétu s kartou s apostrofem a „s“
Autor díla: Pavlína Hublová

Zapojení všech žáků – procvičování

Každý žák si připraví dvě karty – „s“ s apostrofem a jméno. Na kartě se jménem může být jednoduchý obrázek, především pokud se jedná o jméno, které by bylo náročné určovat, jestli se jedná o dívku nebo chlapce.

 1. Každý si vybere nějaký nábytek a položí na něj správně obě dvě kartičky. Pro spojení obou karet je možné použít kancelářskou sponku. Postupně pak žáci představují celá slovní spojení.

 2. Žáci nechají kartičky na místech, rozhlédnou se, kde jsou ostatní a na povel si mají najít jiné místo. Opět sestavují správnou větu podle nápovědy karet. Obměna: Jedno slovní spojení uberte, hrajte pak jako Škatulata batulata. Na koho nevyjde slovní spojení, jde si sednout a např. pracuje do PS nebo zapisuje některá přečtená slovní spojení.

 3. Žáci u karet říkají oba druhy vět, např. „This is Ann´s desk.“ „This is her desk.“ Pak opět dojde k výměně míst.

 4. Žáci sedí na svých místech a jména si postupně posílají. Mají před sebou obrázek z probírané slovní zásoby, např. nějaké zvíře. Vytváří trojice – jméno + zelené „s“ + obrázek a říkají přivlastňování, např. „Clara´s teddy“. Mění se pouze jména – nechceme, aby se žáci rozptylovali přemýšlením nad slovíčkem, jde nám o procvičení přivlastňování. Obměna: Opět říkají obě věty, tj. This is Clara´s teddy. This is her teddy.

Reflexe:

Aktivity 1–4 neprobíhají v jedné hodině. Jedná se o několik variant, které je vhodné rozložit do více vyučovacích dnů a následně se k nim střídavě vracet.

Karty s portréty pomáhají žákům překonat obavy a „rozmluví“ tak i ostýchavé žáky. Také umožňují žákům soustředit se na mluvnická pravidla a nezatěžují je zbytečným vymýšlením jmen (a dalších slov).

Osvědčilo se mi zařadit také aktivity s psaním, tj. žáci nejen řeknou vytvořenou větu/věty, ale poté je jdou zapsat do svého sešitu. Upevňujeme tak současně mluvní a psaný projev.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf9 kBKarty-privlastnovani-AJ
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 12. 2018
Zobrazeno: 2971krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBLOVÁ, Pavlína. Přivlastňování s kartičkami. Metodický portál: Články [online]. 19. 12. 2018, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAABAA/21827/PRIVLASTNOVANI-S-KARTICKAMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 19. 12. 2018 09:35
Jednoduché, hravé a patřičné pro 1. stupeň. Gramatika je zprostředkována učitelovou názorností (jako když ukazujeme one book-two books), s využitím předmětů ve třídě a zapojením motoriky dětí. Jen pozor na výslovnost [z], když přivlastňujeme jménům končícím na "s", psáno Thomas's book nebo Thomas' book.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.