Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Happy Birthday

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Iva Fastová
Anotace: Pracovní list – vystřihovánka k rytmické říkance.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: karty s obrázky, pracovní list, nůžky, lepidlo, pastelky
Klíčová slova: oslava, Happy Birthday, narozeniny
Příprava
Motivační cvičení (5 min.)

Pomocí obrázku nebo připravených pomůcek či vyzdobené třídy (balónky, girlandy, zabalené dárky,...) navoďte atmosféru narozeninové oslavy.

Můžete zopakovat známé otázky: What is this? What colour is the baloon? How many presents are there/here?

Popis činnosti
Aktivita - práce s celou třídou (5 10 min.)

Zeptejte se žáků, co budou slavit, a představte jim slovíčko Birthday. Řekněte, jak se blahopřeje druhým. Nechte žáky vyzkoušet přání Happy Birthday mezi sebou. Zdůrazněte pravidla pro výslovnost /th/.

Zeptejte se žáků, kolik je jim let. Kolik je ti let? How old are you? Otázku prezentujte nejprve česky i anglicky, poté, co žáci otázce rozumějí, se ptejte jen anglicky. Šikovní žáci mohou vás nebo loutku při kladení otázky vystřídat.

Můžete zopakovat i další otázky, které žáci znají z dřívějších hodin. What is your name? How are you?

Tip: Plyšovou nebo jakoukoliv loutku zkuste využít při výuce angličtiny malých dětí jako jejich pohádkového kamaráda, který žáci učí anglicky místo učitele. Loutka může i mluvit za žáky, kteří se jinak mluvit stydí.

Práce písničkou

Písničku Happy Birthday můžete mít připravenou na kartičkách s obrázky či i se slovy písničky. Při prezentaci i zpěvu žákům karty postupně ukazujte. Žáci si poslechnou společně nahrávku 2 - 3x, aby se naučili melodii, a při druhém a dalším poslechu mohou s nahrávkou zpívat.

Žáci se postaví do kola (Get in a circle, please.) a jeden žák, který bude představovat Emily z písničky, doprostřed kruhu. Žáci zpívají písničku a chodí dokola. Na konci písničky si žák vybere kamaráda, se kterým se v kruhu vystřídá. Při dalším opakování písničky už žáci mohou zpívat jména kamarádů. Při poslechu písničky žáci zvedají karty s obrázkem slova, které slyšely. Pokud nemají kartičky, mohou zvednout ruku.

Práce s listem - samostatná práce a individuální přístup (22 min.)

K narozeninám patří dárky, presents, a proto si žáci mohou vyrobit pro sebe nebo své kamarády dárek - papírovou krabičku (viz příloha č. 3).

Zopakujte pantomimicky nebo pomocí obrázkových karet (nebo jako nová slovíčka prezentujte) pokyny: cut, colour, fold, stick. Žáci se snaží odvodit, co a jak budou dělat. Ujistěte se, že žáci práci rozumějí. Zatímco pracují, máte možnost s jednotlivci upevnit výslovnost a slovní zásobu.

Tip: Vyrobené krabičky si žáci mohou odnést domů, nebo je nechají ve třídě ve větší krabici. Když má někdo ze třídy narozeniny, žáci mu zazpívají písničku a oslavenec si může vybrat jednu vyrobenou krabičku jako dárek. Do krabiček můžete ukrýt malé překvapení - bonbón.

Závěr hodin (3 min.)

Na závěr hodiny si ještě jednou novou písničku zazpívejte.

Poznámky

Překlady do češtiny lze použít v takové míře, v jaké učitel uzná za vhodné vzhledem k jazykovým schopnostem žáků. Lze je zcela vynechat a anglické výrazy objasňovat jen pomocí pohybů.

Pracovní list pro žáka je komponován tak, aby si žáci mohli obrázky vybarvit, vystřihnout a slepováním vytvářet různé postavičky tematicky spjaté s obsahem písně. Text písně, který je uveden po straně pracovního listu, tak zůstává na samostatném kousku listu a žák si postupně vytváří malý zpěvníček ze všech textů písní, se kterými pracoval.

Text písní - Marcela Kořínková, Hudba - Petr Kořínek, Ilustrace - Kateřina Kvačková

Citace a použitá literatura:
[1] - Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ (Metodika VÚP Praha).  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 09. 2009
Zobrazeno: 8279krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FASTOVÁ, Iva. Happy Birthday. Metodický portál: Články [online]. 08. 09. 2009, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAB/3298/HAPPY-BIRTHDAY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.