Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – LIDOVÁ SYMBOLIKA

Ikona zkusenost
Autor: Hana Kleisová
Spoluautor: Mgr. Kateřina Kořenková
Anotace: Připomeneme si symboly Velikonoc a Vánoc a lidové tradice a zvyky s nimi spojené. Diskutujeme o symbolech, významu zvyků a dodržování tradic u nás doma. Tvoříme věty obsahující lidové symboly, hledáme recepty a popisujeme u nich pracovní postup.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: tradice, zvyky, lidová symbolika, zvykoslovné předměty

Cíl výuky:

Objasníme význam lidových symbolů, tradic a zvyků, které se pojí se s dvěma významnými svátky v roce. 

1. Diskuze

 • symboly Vánoc a Velikonoc, zvyky a tradice – proč jsou tradice důležité, jaké tradice se udržují doma
 • zaměříme se na symboly štěstí

Symboly života, světla, zdraví, štěstí

 • zelený strom
 • zelená ratolest
 • červené jablko
 • vejce (plné)
 • svíce
 • kynuté pečivo
 • červená barva, pestré tkaniny

Člověk v minulosti byl mnohem více svázán s přírodou. Větší část obyvatelstva se živila zemědělstvím. I řemeslníci měli při své dílně ještě alespoň malé hospodářství. Zemědělská výroba byla velmi primitivní, její výsledky byly zcela závislé na přírodním cyklu, na přízni počasí.

Zemědělcův rok byl rozdělen na cyklus jarních příprav, letních prací, podzimní sklizně a zimního odpočinku. Všechno jeho úsilí směřovalo k úspěšné sklizni, k bohaté úrodě a tím i zabezpečení obživy pro rodinu a čeleď. Dobrý výsledek „pojišťoval“ jednak prací, modlitbami, ale také řadou pověrečných magických praktik a obětí, zvyků, obřadů, které se vývojem zformovaly v tradiční výroční obyčeje. Lidé se snažili uhádnout velikost a zdar příští úrody různými věštbami, chránili pole, chlév i stavení proti zlým silám, skutečným či pověrečným.


Pozn. Všechny přílohy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio.


2. list č. 1 + č. 2

Tvoř věty různého druhu k tématu „LIDOVÉ SYMBOLY“. Pomohou ti slova v lístečcích na stromě.

 • Uveď recept na kynuté těsto a popiš postup práce. (symbol štěstí – kynuté pečivo), recepty maminek, babiček

Do cedulky na domečku žáci napíší pojem – např. šupina.

Do dolní části domečku doplní informace, které si o daném lidovém symbolu zjistili.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Rádi bychom věděli, co přináší štěstí....

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 07. 2016
Zobrazeno: 5499krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KLEISOVÁ, Hana. Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – LIDOVÁ SYMBOLIKA. Metodický portál: Články [online]. 25. 07. 2016, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAACAD/20381/RADI-BYCHOM-VEDELI-CO-PRINASI-STESTI---LIDOVA-SYMBOLIKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.