Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Čtu a vím o čem: Čarodějnice

Ikona inspirace
Autor: Iva Nováková
Spoluautor: Jitka Zukalová
Anotace: Ukázka z knihy Víš, co čteš? je vybraná z druhé části publikace a týká se čarodějnic. Hodina byla realizována ve druhé třídě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: čtení s porozuměním, čtenářská gramotnost, pracovní sešit, čarodějnice, portálkniha

Úvod:

O knize:

Malí čtenáři často neposlouchají, co čtou. Pracovní sešit by jim měl pomoci tento problém odstranit. K pozornému poslouchání čteného textu děti motivuje možnost vyluštit tajenku a správně dokreslit nebo vybarvit obrázky.

Pracovní sešit je rozdělen do dvou částí:

První část obsahuje čtrnáct krátkých pohádek a na ně obsahově navazujících luštěnek a dokreslovaček. Podrobný návod je vysvětlen v úvodu.

Druhá část je složena z nejrůznějších na sobě nezávislých úkolů. Děti čtou jednotlivé věty a podle nich luští tajenky nebo dokreslují obrázky. Návok k řešení je u každého úkolu zvlášť.

Aktivity před četbou:

Každý žák sám napíše deset slov, které ho napadnou, když se řekne slovo čarodějnice. Ve dvojicích pak sdílejí, co zapsali a vyberou si jedno slovo, které považují za nejzajímavější. Toto slovo potom sdělí ostatním dvojicím.

Autor díla: Jitka Zukalová

Ve skupinkách, složených z dvojic, žáci vymyslí a zapiší:

  1. názvy pohádek, ve kterých vystupuje čarodějnice;
  2. dvojice protikladných slov, které se vztahují k čarodějnici, např. mladá x stará.
Autor díla: Jitka Zukalová

Čtení textu:

Žáci samostatně vypracují list podle instrukcí v úvodu textu. Kdo má práci hotovou, vybarvuje si čarodějnici.

Pozn.: Na tento styl práce jsou zvyklí z předešlé publikace této autorky, proto s tím neměli problém. 

Autor díla: Jitka Zukalová

Konec hodiny byl zakončen písní P. Skoumala Pět ježibab, kterou žáci znají z hudební výchovy.


Kniha Čtu a vím o čem je plná krátkých a zábavných povídek doprovázených úkoly a otázkami, které pomáhají rozvíjet čtení s porozuměním.

Pro začínající čtenáře je v publikaci zařazena část s různými na sobě nezávislými úkoly, ze které je i ukázka z knihy. Texty jsou nápadité a vtipné; kromě čtení si žáci procvičí i logické myšlení, soustředění, paměť a grafomotorické dovednosti.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Čtu a vím o čem.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf498 kBStránky z Čtu a vím o čem
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Kouzla s verši a rýmyMgr. Dana Šafránková
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 09. 2014
Zobrazeno: 10290krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁKOVÁ, Iva. Čtu a vím o čem: Čarodějnice. Metodický portál: Články [online]. 01. 09. 2014, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAACAD/18963/CTU-A-VIM-O-CEM-CARODEJNICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.