Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Krysáci jsou zase spolu - práce s knihou

Ikona inspirace
Autor: J. Žáček, I. Mraček
Anotace: Pokračování úspěšné knihy podle večerníčku J. Žáčka Krysáci vydalo letos vydavatelství Albatros ve spolupráci s Českou televizí. Laboratorní potkan Eda se vrací zpět za svými krysími kamarády Hodanem a Hubertem na smetiště nedaleko Vizovic, kde prožívají další dobrodružství i se sádrovým trpaslíkem Ludvíkem a dalšími obyvateli smetiště. Přílohou knihy je tentokrát i mapa smetiště s vyznačenými důležitými body.

V článku popisujeme práci s knihou v hodině českého jazyka s žáky první třídy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: společné čtení, Česká televize, Albatroskniha, Večerníček

1) Hádání tématu v bloku čtení - hodina začala na chodbě, kde žáci hádali téma hodiny (viz. obrázek.). Nejprve popsali různými slovy, co vidí. Z toho poté vyvodili, co by mohlo být tématem. Pomohlo jim to, že kniha je napsaná podle večerníčku. Kromě názvu knihy žáci uvedli i jména hrdinů. Další část bloku probíhala již ve třídě.

 Autor fotografie: Jitka Zukalová

 

2) Připomenutí aneb jak to všechno začalo... Protože několik žáků Večerníček nevidělo, zhlédli jsme pilotní díl Krysáků na oficiálních stránkách Krysáků ( www.krysaci.cz ) V průběhu sledování měli žáci ve dvojicích za úkol si dobře všímat smetiště a napsat minimálně šest věcí, které viděli. Většina dvojic zapsala 10 věcí. Protože ve videu zazněl i zeměpisný údaj, žáci si na mapách, které používáme, vyznačili Vizovice.

 Autor fotografie: JitkaZukalová

 

3) Společné hlasité čtení.

 

4) Poslech textu - po vystřídání všech dětí ve čtení následoval poslech zbylé části kapitoly. Žáci opět dostali úkol, tentokrát měli zapsat minimálně tři informace o rakovi Vincencovi.

 Autor foitografie: Jitka Zukalová

 

5) Pohled kamarádům - v přečtém příběhu Hubert napíše za Edu pohled z Prahy, aby Hodan nebyl smutný. Žáci tedy dostali za úkol napsat pohled kamarádům  ze smetiště.

 
 Autor fotografie: Jitka Zukalová

 

 Autor fotografie: Jitka Zukalová

 

 Autor fotografie: Jitka Zukalová

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Albatros z publikace Krysáci 2 - Krysáci jsou zase spolu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf1491 kBPrvní kapitola
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 06. 2013
Zobrazeno: 5725krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
I., Žáček,. Krysáci jsou zase spolu - práce s knihou. Metodický portál: Články [online]. 27. 06. 2013, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAACAD/17571/KRYSACI-JSOU-ZASE-SPOLU---PRACE-S-KNIHOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.