Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Tvoření s pohádkou: Mořský car

Ikona inspirace
Autor: Lena Freyová
Spoluautor: Jitka Zukalová
Anotace: Kniha Tvoření s pohádkou, vydaná nakladatelství Grada, je souborem základních výtvarných technik určených zejména pro předškolní děti, doplněných fotodokumentací postupů, seznamem pomůcek a materiálů, podrobným popisem práce a motivačním příběhem či pohádkou. Každý, kdo uchopí tuto kouzelnou knihu, jakoby našel tvořivou přihrádku ve skřínce plné fantazie. Stačí jen otevřít oči dokořán, připravit šikovné ruce, či ručičky, a naslouchat pohádkovým příběhům. Pak se začnou dít věci. Oči uvidí barvy a zajímavé tvary, ruce rozehrají koncert tvoření a zručnosti a pohádkové příběhy rozezní jemné struny světa představ a kouzel.

V článku nabízíme náměty na aktivity pro práci s pohádkou Mořský car.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » vyjadřuje své pocity z přečteného textu
  3. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 1. období » pracuje podle slovního návodu a předlohy
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: tvořivost, fantazie, pracovní činnost, pohádka, Gradakniha

1) Seznámení s názvem pohádky formou hry šibenice, následovalo vysvětlení pojmu car.

Autor díla: Jitka Zukalová

2) Práce ve skupinkách: Dohodněte se a napište odpovědi na tyto otázky: Kde asi bydlí car z pohádky? Co by mohl dělat? Komu vládne? Znáte nějakou jinou pohádku odehrávající se v moři?

Autor díla: Jitka Zukalová

3/ Čtení textu učitelem s vloženou otázkou v průběhu předčítání:

Mořský car

Moře, o kterém vám budu vyprávět, nepatřilo mezi největší, ale určitě bylo jedno z nejkrásnějších. Hluboká slaná voda ukrývala stříbřitý palác Mořského cara a jeho nekonečné poklady. Car byl pánem, ale i pracovitým ochráncem veškeré té krásy.  Pokaždé, když ranní paprsky slunce pronikly modrou vodou, nasedl na jednoho ze svých mořských koníků a vydal se na cestu. Učesal tančící mořskou trávu, vyleštil perly v mušlích, vyčistil písek na dně a s duhovými rybkami si zahrál na honěnou. Miloval své moře a miloval všechny, kteří v něm žili s ním.

Jedné noci se však nad hladinou rozpoutala obrovská a zlá bouře. Nestačilo jí, že její blesky rozřezávaly temné nebe na tisíce kousků, chtěla zničit vše, co bylo kolem. A tak se odrazila od poraněných nebes a ponořila se do moře. Zvedala obrovské vlny, vytrhávala tančící trávu, brala mušlím jejich vzácné perly a mořský písek rozvířila tak, že v té písečné mlze se duhové rybky docela ztratily. Několikrát ještě zatřásla carovým palácem, a pak se zase prudce odrazila ode dna, aby s velkým hukotem vylétla až k oblakům, a zmizela v temnotě.

Když se vše zklidnilo, vyplul se Mořský car podívat, co se stalo. Jakmile uviděl tu hrůzu, začaly z jeho očí kanout velké slané slzy. A Mořský car jen plakal a plakal. Neměl sílu s tou spouští něco dělat, tak jen proléval slzy nad svým, kdysi krásným mořem. Plakal tolik, že jeho slané slzy přinášely do moře tolik soli, že by ho za čas celé přesolily, a to by v něm už nikdy nikdo opravdu nemohl žít. Přesolené moře je jako přesolená polévka, tu také nikdo nechce.

Přerušení textu: Co mohla bouře s mořem udělat? Proč asi car brečel?

Moři se cara zželelo, vytvořilo něžné vlnky a poslalo je za ním, aby ho ukonejšily. Vlnky cara hladily ve vousech, kolébaly jeho hlavu a šeptaly mu tiše do ucha: „Bez tebe to nezvládneme, musíš začít něco dělat, jinak celé moře zahyne. Ty jsi jeho srdcem, ty jsi jeho krví, ty jsi jeho dechem. Nesmíš to vzdát. My ostatní ti pomůžeme.“

Mořský car přestal plakat a naslouchal tomu, co mu vlnky šeptaly. Měly pravdu, moře – to je on sám. Otřel z tváře poslední slzu a vstal tak prudce, že se malé vlnky spojily v jednu velkou vlnu. Vlna proplula celým mořem a nesla s sebou vzkaz o tom, že začíná těžká práce pro všechny.

Nejdříve se musela všechna zrnka písku opatrně položit na dno, aby se voda vyčistila. Carovi dalo hodně práce, než našel ztracené duhové rybky. Ty mu za to pomohly zavřít otevřené mušle a uložit je do měkkého písku, aby je nikdo nerušil při tvorbě nových perel. Zasadit novou mořskou trávu už bylo snadné, jen ji ještě duhové rybky naučily tančit podle toho, jak se moře přelévá.

No, a bylo hotovo. Mořský car se s uspokojením a s úsměvem na tváři díval na znovu obnovenou krásu. Děkoval všem, kteří mu pomohli, a hladil vodu kolem sebe, aby moře vědělo, jak moc ho má rád. A hluboká slaná voda opět ukryla nekonečné poklady i stříbřitý palác svého Mořského cara, pána i ochránce veškeré té krásy.

Text k dispozici v příloze.

4/ Práce s částí textu: Opakované přečtení odstavce popisující bouři s hudebním dobrovodem v podobě úryvku z opery Carmina Burana C. Orffa a následné povídání o emocích vyvolaných hudbou.

Část skladby jsme následně použili na poslední aktivitu, u žáků nejoblíbenější (opakovali jsme ji několikrát). Část žáků vyjadřovala sílu bouře na Orffových nástrojích a část vyhazováním zmuchlaných papírků do vzduchu (převzato z lekce Sopka ze semináře Kritického myšlení).

Autor díla: Jitka Zukalová

5/ Tvoření rybek z papírových sáčků (návod naleznete v příloze).

Autor díla: Jitka Zukalová

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím GRADA z publikace Tvoření s pohádkou.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf272 kBMořský car
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 12. 2013
Zobrazeno: 7708krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FREYOVÁ, Lena. Tvoření s pohádkou: Mořský car. Metodický portál: Články [online]. 03. 12. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAACAB/17877/TVORENI-S-POHADKOU-MORSKY-CAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.