Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 1. stupeň > Český jazyk a literatura > Jazyková výchova > 1. období > odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Vyjmenovaná slova a fixování správného pravopisu zrakem 1

Příspěvek nabízí nácvik správného pravopisu po obojetných souhláskách tzv. zrakovým fixováním správně napsaných slov. Žáci procvičují techniku čtení, zapamatování si vyjmenovaných a příbuzných slov, prostorové vnímání, tvoření slov stejného a opačného významu, určování slovních druhů. Materiál je vhodný nejen pro frontální výuku v běžné třídě, ale i pro práci s žáky se specifickými poruchami učení – dyslexie a dysortografie, s žáky z cizojazyčného či sociokulturně znevýhodněného prostředí.

První část dvoudílného materiálu  nabízí trénování správné techniky čtení tzv. postřehováním v tabulce označené souřadnicemi. Tím, že se jedná o slova s obojetnými souhláskami, žáci kromě čtení a prostorového vnímání zrakem fixují správný pravopis vybraných slov.

V běžné základní škole je doporučeno materiál využít ve 3. a 4. ročníku. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie), u žáků z cizojazyčného či sociokulturně znevýhodněného prostředí, je tento materiál možné používat i ve vyšších ročnících.

1.

Učitel přepíše část tabulky z přílohy na tabuli  a předvede žákům, jak se s ní pracuje. Nejdříve žáci mají číst slova určené zvolenou souřadnicí, tzn. učitel vyvolá (např. 6C) a žák, který slovo našel, jej přečte nahlas nebo zvedne ruku (poznávací znamení si domluví třída spolu s učitelem předem). Učitel ukáže názorně i ostatním žákům, kde se toto slovo nachází.

V druhém kole již slovo čte učitel (např. mýdlo) a žáci mají popsat souřadnici (2A).

2.

Po zacvičení u tabule žáci pracují samosatně s pracovním listem. Pro roztrénování učitel říká různé souřadnice a žáci hledají patřičná slova. Po rozehřátí začíná samotná hra / aktivita.

Na přídavný linkovaný papír si všichni zapíší dnešní datum a k tomuto datu si čárkou budou zapisovat počet nalezených souřadnic / slov. Žáci si připraví pastelku / tužku a učitel vyvolá slovo.  První žák, který slovo najde, si zapíše čárku. Učitel vyvolává souřadnice po dobu 5 minut (dobu lze upravit, důležité je, aby při této aktivitě žáci hledali stejný počet slov).

Ve vícepočetných třídách je obtížné rozpoznat, kdo souřadnici / slovo našel jako první. Zrovna tak je i obtížné se jako žák prosadit. Je vhodné tedy třídu rozdělit na polovinu, kdy jedna polovina se stejným pracovním listem vykonává samostatnou práci (popsanou ve cvičení 3) a druhá polovina třídy může hrát s učitelem tuto hru.

Po delším nácviku této techniky je možné pracovat i ve skupinách o 4–5 členech.

Nalezená slova neškrtáme! Při každém dalším vyhledávání žák pročítá znovu všechna slova, a tak si zrakem fixuje správný pravopis.

Nejedná se o soutěžení mezi spolužáky. Tuto aktivitu můžeme hrát několikrát týdně nebo jen několikrát za měsíc, žáci si vždy zapíší datum a k němu čárky. Jedná se o posuzování svých vlastních výkonů:

  • Jak se mi dařilo dnes? 
  • Jak se mi dařilo v pondělí? 
  • Jak se mi dařilo minulý týden?

Přesto žáci mezi sebou často soutěží, i když nechceme. Proto jsou vhodné menší skupinky poskládané z podobně nadaných žáků.

Při této aktivitě žáci kromě rychlého vyhledávání slov / čtení tzv. postřehováním neustále zrakem fixují správným pravopis jednotlivých slov a posilují pravolevou orientaci. V neposlední řadě se učí sebehodnocení tím, že při každé hře si zapisují počet vydařených úkolů.

Autor díla: Petra Pšeničková

3.

Samostatná aktivita ke cvičení 2: žáci do pracovního listu samostatně kroužkují všechna vyjmenovaná a příbuzná slova např. po "b", "v" apod. Podle toho, kolik času tráví učitel s druhou skupinou, můžou žáci vyhledávat a jinou barvou označovat vyjmenovaná a příbuzná slova po dalších obojetných souhláskách.

Žáci kromě opakování vyjmenovaných a příbuzných slov jejich vyhledáváním taktéž zrakově fixují správný pravopis u všech slov, která při této aktivitě přečtou.

4.

Žáci pracují ve skupinách. Přílohu Cvičení 4 – zadání uprostřed rozstříhnou na poloviny. Levá strana pracovního listu je určena k tomu, aby žáci (střídají se po jednom) zapisovali délku slabik slov pomocí teček a čárek tak, jak je uvedeno v kontrolním listu (příloha Cvičení 4 – kontrola nebo na níže uvedeném obrázku). Dlouhou slabiku značíme svislou čárkou, protože ji takto používáme i při psaní dlouhých samohlásek.

bydliště

mýdlo

/.

lýtkový

/./

limonáda

../.

polibek

visí

./

mlít

/

Pravá část pracovního listu je určena k rozstříhání na jednotlivé karty, kdy skupina vyhledává k zápisu slova (tečkám a čárkám) správné slovo.

myslivec

namítat

./.

bílit

/.

Kontrolu skupiny provednou samostatně nebo spolu s učitelem (Příloha Cvičení 4 – kontrola).

Žáci kromě rozlišování délky slabik ve slovech opět zrakově fixují správný pravopis u všech slov, která při této aktivitě přečtou.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc31 kBCvičení 4 - zadání
doc30 kBCvičení 4 - kontrola
doc50 kBTabulka slov
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek