Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 1. stupeň > Český jazyk a literatura > Jazyková výchova > 1. období > odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Veselé vánoční hody

Příspěvek nabízí možnost procvičení některých dovedností v českém jazyce zejména pro žáky méně úspěšné v hodinách českého jazyka, žáky-cizince nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na textu motivovaném tématem přicházejících Vánoc si žáci procvičí nejen techniku čtení, čtení s porozuměním, rozlišování měkkých a tvrdých slabik, rozlišování délky samohlásek, ale i zrakovou a sluchovou paměť.

Materiál nabízí trochu jiné sestavení hodiny českého jazyka, využití práce ve skupinách, zapojení i méně úspěšných žáků se zaměřením na individuální potřeby každého žáka.

V běžné základní škole je vhodné text využít ve 2. ročníku, případně i ve 3. ročníku (v rámci opakovaní nabytých zkušeností z předchozího učiva českého jazyka). U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami učení (dyslexie, dysortografie), je tento materiál možné používat i ve 4. (5.) ročníku.

Veselé vánoční hody

Učitel seznámí žáky s vánoční písní Veselé vánoční hody; může k tomu využít nahrávku písně s vizuální doprovodem nebo bez něj. Vysvětlí si s žáky význam obtížných slov a celkový význam písně.

Pokud žáci píseň již znají, mohou si ji pouze připomenout zhlédnutím nahrávky a zazpívat si ji (lze použít například toto video: http://www.youtube.com/watch?v=UWEwCjVtR-4)

Pracovní listy

Každý žák dostane pracovní list s textem písně a jednotlivými úkoly. Nejdříve čteme tučně vytištěná slova, poté čteme celý text.

Vhodné je třídu rozdělit na dvě skupiny, kdy jedna polovina třídy pracuje s učitelem na čtení a druhá část třídy do pracovního listu zaznamenává pomocí teček a čárek délku slabik u vypsaných slov (krátká slabika se značí tečkou a dlouhá slabika čárkou). Lze použít i bzučák. Poté se skupiny vystřídají.

Autor díla: Petra Pšeničková

Skupiny

Žáci pracují ve skupinách po 3-5 členech (žáky se speciálními vzdělávacími potřebami záměrně sestavíme do stejné skupiny – mají zde čas individuálně pracovat podle svých možností), kdy každá skupina má svou vlastní sloku písně. Na jedné straně učebny má každá skupina vyvěšený text konkrétní sloky a u pracovního stolu skládají jednotliví členové skupiny text písně ze slov (píseň je rozstříhaná na slova). Platí pravidlo, že skupina vyšle vždy pouze jednoho žáka na druhou stranu učebny s vyvěšeným textem. Ten si text přečte a zapamatuje určitou část textu, kterou poté sestaví u stolku s ostatními. Když se navrátí ke skupině, vychází další člen týmu. Žáci se střídají.

Doporučujeme žákům zdůraznit, že se hodnotí správnost složeného textu, ne rychlost. Pro větší bezpečnost odstraníme z "trasy" překážky a do pravidel zařadíme možnost rychlé chůze bez běhání.

Obměna: Ve sloce chybí jen některá slova, žáci za dodržení stejného pravidla postupně chodí k vývěsce zjistit a zapamatovat správné slovo.

Autor díla: Petra Pšeničková

Práce se méně známými slovy

Rychlejší skupiny začnou do pracovního listu popisovat/zakreslovat význam slov: hody, vskutku, pastuškové, zdávna.

Každá skupina přečte svůj složený text ostatním skupinám.

Tvrdé a měkké slabiky, obojetné souhlásky

Žáci, stále ve skupině, v textu své sloky vyznačí měkké, tvrdé slabiky. Měkké označí červenou barvou a tvrdé černou barvou (mohou využít též přehledu měkkých a tvrdých slabik, měkké a tvrdé kostky apod.). Učitel individuálně zkontroluje.

Po kontrole rozlišení tvrdých a měkkých slabik fialovou barvou podtrhnou všechny obojetné souhlásky na začátku a uvnitř slov. Opět je možné využít pomocných tabulek.

Obměna: Po podtržení obojetné souhlásky je možné zdůvodňovat pravopis i/y (možnost využití přehledů vyjmenovaných slov).

Autor díla: Petra Pšeničková

Závěr

Závěrem tučně vytištěná slova (slova na měkké a tvrdé slabiky) učitel žákům nadiktuje jako diktát.

Společně si vysvětlíme význam slov: hody, vskutku, pastuškové, zdávna a píseň si zazpíváme.

Ukázka pracovního listu:

Veselé vánoční hody

1.

Veselé vánoční hody,
zpívejte, dítky koledy
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

 

vánoční - ________________

narodilo -________________

 

2.

Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jež všechen oděv dáváš,
samo' s nahé a nic nemáš, děťátko.

 

hvězdičky -_________________

svítí -______________________

3.

Přišli chudí pastuškové,
zpívali slova chvály nové.
Vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.


děťátko -___________________

pastuškové - ________________

 

 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc23 kBPL pro každého žáka
doc26 kBPL pro práci ve skupině
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek