Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 1. stupeň > Český jazyk a literatura > Komunikační a slohová výchova > 1. období > seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti...

Zobrazit na úvodní stránce článků

O kohoutkovi a slepičce

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Práce s literárním textem je určena pro 1. ročník, měla by vést k porozumění obsahu pohádky, popisu postav, vyprávění a kresbě obrázkové osnovy. Součástí je i pracovní list na matematiku, který rozvíjí matematické schopnosti.

Cílem výuky je správné porozumění obsahu pohádky, popis jednotlivých postav, následné vyprávění a kresba pohádkového obsahu. Jednotlivými úkoly, které žáci plní za pomoci učitele, prohlubujeme schopnosti komunikace a práce s informacemi. Pro přesah do výuky matematiky je k pohádce připojen pracovní list pro početní operace v oboru 0–6.

  1. Při zahájení výuky se zaměříme na myšlenkovou mapu ((Příloha č. 1), na které je znázorněna slepička. Zde vycházím ze znalosti žáků. Za pomoci jednoduchých otázek zjišťuji, jaké znalosti žáci mají o slepičce, co všechno vědí o chovu, krmení, chování, případně zda znají nějaké další zajímavosti. Všechny informace zapisuji do bublin v Myšlenkové mapě, některé žáci do bublin zakreslují.
  2. Následně učitel přečte text pohádky (Příloha č. 2).
  3. Zda žáci porozuměli textu si prověříme v kruhu na koberci. Zajímáme se o postavy a jejich popis, o vlastnosti kohoutka a slepičky i ostatních postav. Porovnáváme postavy podle jejich vlastností. Můžeme porovnávat lidské povahy a povahy našich hlavních hrdinů. Společně si příběh převyprávíme.
  4. Před vytvořením kreslené osnovy si rozcvičíme ruce. Následují grafomotorické cviky – kolem slepičky vytváříme kroužky (domeček pro slepičky), tečkujeme tužkou – náznak zobání zrníček, špetkovým úchytem naznačujeme sypání zrníček.
  5. Každý žák nakreslí část příběhu, jednotlivé části pohádky (rozděluji podle toho, kam šla slepička žádat o pomoc), vytváříme barevnou obrázkovou osnovu.
  6. Jednotlivé  obrázky jsme propojili do třídního leporela a naposledy si podle něj převyprávěli celou pohádku.
  7. Pracovní list z matematiky doplňuje a rozvíjí schopnosti propojovat téma v jednotlivých předmětech. Početní operace jsou určeny k práci v oboru  od 0–6 (Příloha č. 3).

Doplňující úkoly

  1. Pracovní list v matematice můžeme doplnit o slovní úlohy z prostředí domova – Dvůr a jeho zvířátka.
  2. Je možné propojit pohádku s hodinou prvouky – popis zvířátek, pantomima o zvířátkách, tajemné zvuky zvířat, hra "Kdo jsem" (myslím si zvíře, popíšu ti ho, ale neřeknu jeho jméno) apod.
  3. V hudební výchově vyhledáváme písničky s domácími zvířátky.

Závěr

Leporelo s obrázky žáků je vystaveno a je k dispozici dalším třídám. Žáci se přestali ostýchat a nebáli se projevit svůj názor. Získali první schopnosti v práci s textem, dokázali popsat hlavní postavy, společnými silami jsme – podle obrázkové osnovy – převyprávěli pohádku i po několika dnech. Získali jsme zkušenosti s převedením tématu i do jiných předmětů.

Text pohádky "O kohoutkovi a slepičce" je upravená verze z Metodického průvodce k živé abecedě, slabikáři a písankám pro 1. ročník ZŠ, nakladatelství Nová škola, 2000, ISBN 80–7289–025–5 (upravila autorka).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek