Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Montessori: Náměty pro český jazyk

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na aktivity zaměřených na procvičování mluveného i písemného projevu. Žáci si těmito aktivitami osvojují dovednosti, jako je spolupráce s ostatními, vytrvalost, pozornost, fantazie, empatie, komunikační dovednosti apod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Sešity, papíry, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo, časopisy
Klíčová slova: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Montessori

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Přinášíme náměty pro výuku, které vznikly ve třídě Montessori v Kladně. Vycházejí ze zájmu žáků všechno si vyzkoušet, poznat, přijít věcem na kloub. V popisovaných aktivitách žáci domýšlejí příběh, zvažují, zda se hlavní hrdina nemohl zachovat jinak a co by udělali oni sami na jeho místě.

Inspiraci najdete v přílohách.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 01. 02. 2008
Zobrazeno: 17285krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Montessori: Náměty pro český jazyk. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2008, [cit. 2019-12-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAA/1946/MONTESSORI-NAMETY-PRO-CESKY-JAZYK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.