Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Tatínku, nezlob! - práce s knihou

Ikona inspirace
Autor: L. Rožnovská, M. Vydrová
Spoluautor: Jitka Zukalová
Anotace: Nakladatelství Grada vydalo další knihu určenou pro malé čtenáře v edici Čtení pro prvňáčky. Vynálezce inženýr pan Všetečka má všetečnou, a jak jinak, vynalézavou dceru Barušku. Když ti dva spolu něco vymýšlejí, je to trochu legrace, trochu dobrodružství a trochu katastrofa. Roztomile bláznivé příhody rodiny Všetečkových jsou určeny čtenářům od šesti let.

Článek popisuje práci s kapitolou Tatínku, nezlob! v hodině českého jazyka ve druhé třídě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: text kapitoly, papíry a psací potřeby
Klíčová slova: práce ve dvojicích, Gradakniha, čtení pro prvňáčky

Metodické pokyny I

1/ seznámení s obalem knihy: podle obalu knihy, na kterém byl zakryt název, žáci hádali, kdo by mohli být hlavní hrdinové. Podle humorného ztvárnění postav si vyvodili, že kniha bude veselá, což po malém navedení učitelem odvodili i z výběru barev.

2/ obsah knihy: žáci ve dvojicích měli za úkol vymyslet a napsat dvě věci, které asi tatínek dělá, když zlobí. (dělá nesmysly, dělá blbiny, zlobí maminku, jí sladkosti, hraje na počítači, kouká na fotbal).

3/ Čtení kapitoly:

Před čtením: V této kapitole budeme číst o tom, jak maminka odjíždí na pár dní pryč a nechá tatínka doma s dcerou samotné. Otázky pro žáky:

  • Už se vám to někdy stalo? 
  • Co vám při odjezdu maminka říkala? 
  • Bylo doma něco jinak bez maminky? 
  • Co tatínek vařil?

Text kapitoly

Maminka Marie se přichystala na cestu. Sbalila si kufřík. Spižírnu doplnila potravinami, o kterých si myslela, že je tatínek zvládne uvařit. Koupila deset polévek v sáčku, nudle, vajíčka, tři gulášové a dvě fazolové konzervy.

Přišel den odjezdu a maminka rozdělila poslední příkazy a zákazy: „Tatínku Františku, jídla máte dost. Vařit smíš POUZE podle návodu. Baruško, pomáhej tatínkovi. Nezapomínejte si čistit zuby a večer si dávejte bačkory k posteli!“

„Provedeme, pane generále!“ z legrace salutovali tatínek s Baruškou.

První zastavení: Vysvětlení slova salutovat.

Maminka těch příkazů a zákazů měla na jazyku víc, ale raději je spolkla a dala Barušce i tatínkovi pusu.

„Tatínku, nezlob!“ zazněla poslední maminčina slova a znamenala, že má tatínek přísný zákaz cokoliv vymýšlet a vynalézat.

Sotva se za maminkou zavřely dveře, Baruška zajásala: „Príma! Můžeme řádit! Maminka nás nehlídá! Budeme běhat, skákat. Přitom můžeme křičet.“

„Ne, Baruško, něco jsme mamince slíbili,“ zklidňoval tatínek rozjívenou dceru. „Nebudeme řádit ani vynalézat, maminka na nás spoléhá,“ vážným a drobátko smutným hlasem prohlásil tatínek a šel si číst noviny.

Nutno říct, že první tři dny sekali tatínek s Baruškou latinu. Tatínek vařil polévky ze sáčku přesně podle návodu. Umýval nádobí, Baruška mu pomáhala s utíráním. Večer si oba dva čistili zuby, dokonce k tomu používali koupenou zubní pastu.

Čtvrtý den se jim život robinsonů zdál nudný.

Druhé zastavení: Vysvětlení slovních spojení sekat latinu a život robinsonů.

„Tatínku, tatínku,“ zaprosila malá Baruška, „pojďme alespoň do kina, to snad můžeme, ne?“

Tatínek nesouhlasně zamručel, neměl kino rád. Bylo tam moc lidí, moc hluku a z plátna mu do očí svítilo světlo a pak mu tekly slzy. A vůbec, od té doby, co mu paní uvaděčka řekla, že je citlivý chlap, protože propláče každý film, do kina nechodí.

Ale nějakou zábavu by to chtělo, Baruška má pravdu. Tatínek si promnul špičku brady, prohrábl se ve vlasech a spiklenecky mrkl. Baruška se usmála. Táta něco vymyslel.

Metodické pokyny II

Po přečtení textu: Napište, co tatínek mohl vymyslet...


 

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím GRADA z publikace Tatínku, nezlob!.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 02. 2014
Zobrazeno: 3794krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
M., Rožnovská,. Tatínku, nezlob! - práce s knihou. Metodický portál: Články [online]. 10. 02. 2014, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAA/18125/TATINKU-NEZLOB---PRACE-S-KNIHOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.