Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pracovní sešit pro žáky prvních tříd

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Pavlína Drtilová
Anotace: Ucelený soubor aktivit pro žáky prvních tříd
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Psací potřeby, nůžky, pastelky, hrací kostka
Klíčová slova: pracovní sešit, první třída, procvičování

Tento pracovní sešit byl vytvořen v době studia pro seminář Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Není určen pro souvislou práci, protože je koncipován tak, aby pokryl všechny činnosti, které si mají žáci v první třídě osvojit. Proto zde doporučuji používání pracovního sešitu průběžně nebo až na konci školního roku, kdy by měli žáci zvládnout všechny úkoly. Při průběžném používání je zpočátku nezbytné žákům pokyny číst.

Pracovní sešit má jednotnou motivaci - putování pejska za pokladem hromadou kostiček. Úkoly jsou ke konci složitější a vyžadují čím dál větší koncentraci a přemýšlení. Jsou zde zařazeny úkoly pro rozličnou činnost - třídění, přiřazování, spojování, doplňování, cvičení na odlehčení ruky apod. Je možné dílčí úkoly doplňovat, případně některé těžší vynechat (nesmí se však ztratit souvislost) nebo využít jen některých částí.

Příloha: pracovní sešit

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf755 kBPracovní sešit
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 31. 05. 2007
Zobrazeno: 10438krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DRTILOVÁ, Pavlína. Pracovní sešit pro žáky prvních tříd. Metodický portál: Články [online]. 31. 05. 2007, [cit. 2019-09-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAA/1409/PRACOVNI-SESIT-PRO-ZAKY-PRVNICH-TRID.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.