Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání - těžké mentální pos... > Člověk a komunikace

Zobrazit na úvodní stránce článků

Tři králové

Praktický příspěvek
inspirace
Týdenní plán pro práci se středně těžce a těžce mentálně postiženými dětmi ve speciální třídě. Děti se seznámí s tradicemi Vánoc, v tomto případě vlastně již s jejich vyvrcholením. Dále poznají pohádkovou postavu pana krále. Činnosti a aktivity s touto pohádkovou postavičkou se prolínají většinou vyučovacích předmětů základní školy speciální.

Téma: Tři králové

Úvod: Týdenní plán pro práci se středně těžce a těžce mentálně postiženými dětmi ve speciální třídě.

Cíl: Hlavním cílem je seznámení dětí s tradicemi Vánoc, v tomto případě vlastně již s jejich vyvrcholením. Dále poznají pohádkovou postavu pana krále a zahrají si na něj.

Cílová skupina: věk žáků – 6 až 9 let, středně těžké až těžké mentální postižení

Motivace: O Vánocích jsme doma i ve škole dostali dárky. To proto, že když nás má někdo moc rád, obdaruje nás. Tři králové přišli pozdravit malého narozeného Ježíška, a protože byli rádi, že se Ježíšek narodil, přinesli jeho mamince za to dárečky. Proto si zazpíváme koledu a dozvíme se, jak to vlastně všechno bylo.

Popis činností:

1. Tři králové – seznámení s ní

Pomůcky: obrázky, knihy

Společně s dětmi si prohlížíme obrázky v knihách nebo na pohledech, kde jsou postavičky králů.

Králové byli tři a jejich jména jsou Kašpar, Melichar a Baltazar. Tradice říká, že jeden z nich byl černý. To ale nebylo proto, že by se dlouho nemyl nebo se někde umazal, on měl takovou kůži. Na sobě měli králové dlouhou bílou košili a na hlavě žlutou korunu. Jako pan král pohádce.

Dnes tři králové také chodí po vesnici nebo městě, a když přijdou do domu, zpívají koledu, jako si zpíváme my. Potom napíšou na dveře tři písmenka K + M + B a také, jaký je kalendářní rok. Vlastně se lidem na dveře podepíšou, jako se to učíme ve škole my děti. Lidem popřejí, aby se měli dobře, nebyli nemocní, a zase jdou dál. Jsou totiž moc hodní.

K+M+B
1. K+M+B
Autor díla: Michaela Krajská

_____________________________________________________________________________________________

2. Koleda – My tři králové                              hudební výchova

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

Já vyznávám, že jsem černý,
že jsem z mouřenínské země.

Slunce je toho příčina,
že je má tvář opálená.

Slunce je drahé kamení,
od kristova narození.

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.
(vánoční koleda - lidová)

Notový zápis naleznete např. ve sborníku Já písnička 1, zpěvník pro žáky základních škol, Music Cheb 1994, strana 111.

________________________________________________________________________________________________

3. Stavění postaviček králů vedle sebe, za sebe, po třech    rozum. vých., matematika

Pomůcky: vystříhané postavičky králů

Děti umísťují vystříhané postavičky na koberec, na lavici podle pokynů nebo vlastního názoru. Některé děti seřazují krále po třech. Tedy do trojic, tak jak říká koleda. Další z dětí postavičky uloží zpátky do krabice. Toto záleží na mentálních schopnostech dětí. V naší třídě je chlapec, který zvládne rozřazení králů do trojice, a na druhé straně zase máme dívenku, která postavičky spíše trhá a nejraději je rovnou vrací do krabičky. Práce je tedy vždy velice individuální. Obrázek s třemi králi si vymalujeme.

králové
2. králové
Autor díla: Michaela Krajská

____________________________________________________________________________________________

4. Jak se jmenuju já                                        řečová výchova

Pomůcky: fotografie

Říkali jsme si, že králové mají své jméno. Kašpar, Melichar, Baltazar. My máme také své jméno. Společně s dětmi na sebe ukazujeme a oslovujeme se navzájem. Některým dětem pomáháme tak, že vezmeme jejich prstík, ukazujeme na někoho a říkáme „ty“... Nebo ukazujeme jeho rukou na sebe a říkáme „já“. Případně pomáháme otázkou: „Kde je teta? Tady je. Kde je Pepa?...“ Činnost doplňují fotografie učitelek i žáků.

_______________________________________________________________________________________

5. Výroba korunky pro tři krále                         výtvarná výchova

Pomůcky: čtvrtka, tempery, lepidlo nebo sešívačka a kovové svorky

Děti pomalují žlutou temperou čtvrtku. Učitelky potom podle šablony vystřihnou korunku. Společně s dětmi slepíme její konce k sobě a potom si ji děti nasadí na hlavu. Chodíme po třídě a zpíváme koledu. (příloha č. 1)

_________________________________________________________________________________________

6. Postavičky králové – lepení                                 pracovní výchova

Pomůcky: čtvrtka, barevný papír, lepidlo, nůžky

Nejdříve dětem vystřihneme potřebné části na lepení postavičky králů. (Děti vybírají barvu, jakou bude jejich král mít.) Ukazujeme si, kde má pan král hlavu, kde ruce a nohy. Na sobě má dlouhý kabát, skoro až na zem. Na hlavě má korunku a na ní písmenko K, M nebo B. Jeden z chlapců zvládne písmena na korunky napsat, proto je všem doplní. Krále si počítáme, aby někdo neměl jenom dva nebo naopak čtyři. (Vedeme prst dítěte, který „počítá“.)

K+M+B
3. K+M+B
Autor díla: Michaela Krajská

____________________________________________________________________________________________

7. Pohádková  postava král

Pomůcky: obrázky, knihy

Ukazujeme si, jak vypadá pan král, který žije v pohádce. Má tak jako my hlavu, na ní oči, uši, nos, ústa, bradu, vlasy (ukazujeme si části těla s dětmi), ale na hlavě nemá čepici, jako ji nosíme my, ale má tam korunu. To proto, že je pan král. My jsme si korunu už taky vyrobili, tak honem pro ni a dáme si ji na hlavu. Teď jsou z nás králové. Nebo ne? Máte pravdu děti, nejsou, protože pan král sedí na měkoučkém trůnu a my jenom na tvrdé židli. Ukazujeme si židli. Tak si zkusíme dát na židli polštářek a hned je to lepší. Už jsme skoro jako králové. Cože, zase nejsme? Aha, vždyť pan král má v ruce žezlo a jablko. (Učitelka má v krabici přichystané různé pomůcky, mezi nimi jablíčka a „žezla“ – ruličky od papírových utěrek.) Děti z krabice vyberou potřebné věci a usadí se na židli. Teď je to dokonalé.

 ____________________________________________________________________________________________

8. Říkanka  o královi                                                 řečová výchova

Pro děti, které nemluví, se výborně hodí znakované říkanky. Téměř vždy se zapojí a alespoň částečně ukazují. Dítě, které s tím má problém, má na pomoc paní asistentku, ta jej vede. Nutné je říkanky vždy opakovat, a to nejen v rámci týdne, ale i v dalších dnech. My většinu říkanek opakujeme v ranním kolečku.

Pan král sedí na trůnu,                     (sedíme na židli, sedátku, vaku…)

na hlavě má korunu.                         (ukazujeme na hlavě korunu)

Plášť zapnutý knoflíčkem,                  (ukazujeme, jako bychom zapínali pod krkem knoflík)

v ruce žezlo s jablíčkem.                    (každá z rukou jako by držela řečené)

Autorka: Michaela Krajská

_____________________________________________________________________________________________

9. Král má kožíšek zapnutý knoflíkem                      pracovní výchova

Pomůcky: knoflíky, modely na zapínání

Před děti vysypeme dřevěné knoflíky. Můžeme je třídit podle barev, velikosti nebo je jen přendávat z ruky do ruky a ukládat do krabice. Na cvičných modelech si potom děti zkoušejí zapínat a rozepínat knoflík.

____________________________________________________________________________________________

10. Stavba  hradu pro krále z kostek                      pracovní výchova

Pomůcky: stavebnice, kostky

Pan král má tak jako my také svůj domeček. Ten je ale velký, větší než ten náš. Říkáme mu hrad. Zkusíme mu ho postavit. (Děti staví komín, kostky do řady..., činnosti komentujeme). 

Na obrázcích si ukážeme, jak vypadá opravdový hrad, ve kterém pan král bydlí. Potom si jej vymalujeme.

hrad
4. hrad
Autor díla: Michaela Krajská

___________________________________________________________________________________________

11. Grafomotorické  cviky                                          psaní, rozumová výchova

Pomůcky: tužka, papír, pastelky

Pan král zabloudil v lese a nemůže najít cestu k hradu. Pomůžeme mu? 

Pracovní list má dvě varianty – pro děti se středně těžkým mentálním postižením a těžkým mentálním postižením. (příloha č. 2)

Tři králové musí obejít všechny domečky a všude zazpívat koledu a napsat písmenka na dveře. Spojujeme krále s domečky, hlavně žádný nesmíme vynechat. (příloha č. 2)

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc302 kBPříloha č. 1
doc241 kBPříloha č. 2
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek