Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Svatý Martin

Ikona inspirace
Autor: Michaela Krajská
Anotace: Týdenní plán pro výuku žáků s těžkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci se seznámí s příchodem zimy a tradicemi, které lidé především dříve slavili. Vhodné propojení několika námětů pro činnosti s žáky – jak se jmenuji, blíží se zima, kůň přiváží Martina a sníh.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Kompetence pracovní » využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály
  2. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence komunikativní » komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
  3. Základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Kompetence komunikativní » reaguje na své jméno
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Člověk a komunikace » Řečová výchova » Rozvíjení komunikačních dovedností » znát své jméno a reagovat na oslovení jménem
  2. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 1. období » rozlišit roční období podle charakteristických znaků
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: fotografie žáků a učitelek, obrázky s koněm, časopis o koních, papír, pastelky, nůžky, obyčejná tužka, tkaničky, mašle, plyšový kůň, ponožka, noviny, laťka, vlna, tavná pistole
Klíčová slova: sníh, kůň, Martin

Téma: Svatý Martin

Úvod: Týdenní plán pro práci se středně těžce a těžce mentálně postiženými žáky ve speciální třídě.

Cíl: Hlavním cílem je seznámení žáků s příchodem zimy a tradicemi, které lidé především dříve slavili. Seznámení s domácím zvířetem – koněm a jeho využitím pro lidi.

Cílová skupina: věk žáků – 6 až 9 let, středně těžké až těžké mentální postižení

Motivace: Svátek svatého Martina byl a je jedním z nejznámějších dní roku. V tento den by podle pranostik totiž mělo začít sněžit. A tak zatímco děti čekaly na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky či koláče a hospodáři se těšili na odpočinek po dlouhé práci.

Popis činností:

1. Martin – jak se jmenuješ ty?          rozumová, řečová výchova

Pomůcky: fotografie žáků a učitelek

Společně s žáky se každé ráno přivítáme a pozdravíme. Povídáme si o Martinovi, který za námi přijel na koni – ukazujeme si obrázek (příloha č. 1). Obrázek si společně vymalujeme pastelkami.

Jak se jmenujeme my a jak jsme do školy dnes přišli? Ty jsi Pepa a přijel jsi autobusem s maminkou...

Někteří žáci jsou alespoň částečně schopni sdělit, jak se jmenují a jak se dostali do školy, další kývají na moje povídání, další jsou schopni to říci jinak, např. jen ukázáním na ně...

K činnosti využijeme zalaminovaných fotografií žáků a říkáme a ukazujeme společně. To je Jitka a přišla pěšky s bráškou – znakujeme (ukazováček a prostředníček jdou střídavě po zemi), David přijel autem (kroutíme jako volantem) atd.

Představí se i učitelky, snažíme se, aby žáci ukazovali na každého z nás a opakovali naše jména, či konce jmen, např. Gábi  ...bi, Míša  sa...

_____________________________________________________________________________________________

2. Kůň

Pomůcky: obrázky, časopis, hračky

Většina žáků již koně zná, neboť pravidelně docházejí na hipoterapii. Pro ostatní jsme připravili obrázky a také plyšového koníčka. Společně jsme si prohlíželi časopis Jezdectví, ukazovali jsme si, jak koníček jí, skáče, směje se, řehtá, jak se na něm jezdí, jak se pase...

Části těla koně – hlava, oči, uši, zuby, nos, ústa, vlasy (hříva), záda, břicho, nohy. Ukazujeme části těla koně na obrázku, na plyšové hračce i na nás. Kůň nemá ruce, ale má více nohou než my. Ukazujeme si, jak koník chodí po zemi. Ukazujeme si, jak se o koníčka staráme – hladíme ho, myjeme, češeme, krmíme. Tak jako o nás, také se musíme mýt, česat, pít a jíst.

Koníček dělá íhááá. Napodobuje hlas koně.

Když jde po silnici, klapou mu podkovy – pohybujeme jazykem po patře v puse, jako kdybychom chtěli vyslovit hlásku l.

Na koníčkovi se dá jezdit na závodech. Kůň také pomáhá při práci – tahá vozy se dřevem, senem a trávou.

Mládě koně je hříbátko. Ukazujeme si obrázky a říkáme: „To je malé hříbátko, to je velký kůň.“

__________________________________________________________________________________________

3. Martin na koni                                 pracovní výchova

Pomůcky: papír, pastelky, nůžky

Žáci z družiny namalovali jednoduchou postavu Martina. Paní učitelka Míla namalovala koníčka. Naši žáci vše vymalovali, my, paní učitelky, jsme vše vystříhaly, a to je výsledek. (příloha č. 2)

__________________________________________________________________________________________

4. Grafomotorické cviky                     psaní, rozumová výchova

Pomůcky: pastelky, papír, obyčejná tužka

Koníček hledá cestu ke svému domečku. Může dělat malé i velké skoky (malé i větší obloučky). Může ale také bloudit po krajině a domeček hledat dlouho (tužkou kreslíme po papíře dlouhé, klikaté čáry, až dojedeme k domečku). (příloha č. 3)

_________________________________________________________________________________

5. Bílá barva, sněží                               smyslová výchova

Pomůcky: bílý papír

Společně s žáky chodíme po třídě a hledáme bílé předměty. Jako názornou pomůcku držíme v ruce obyčejný bílý papír. Žáci hledají – bílá zeď, bílé umyvadlo, bílé dveře, bílé tričko Pepy...

Potom si sedneme na zem do kroužku a trháme bílý papír na kousíčky. Položíme si je na dlaň a foukáme do nich nebo je rozhazujeme do výšky a voláme: „Sněží!“ „Padá sníh!“

Sníh studí. Přineseme v mističce kostičky ledu z mrazničky. Žáci je osahají, chlad většinou vnímají nelibě. Potom si ruce ohřejeme třením o sebe.

____________________________________________________________________________________________

6. Říkanka se znakováním                  řečová výchova

Koni, koni, koníčku,               (znak koně
shýbni ke mně hlavičku          (jako když taháme koně za uzdu směrem dolů)
pohladím ti tvoje vlásky          (jako když koně hladíme)
uvážu ti mašličku.                   (jako když vážeme uzlík)

Autorka: Michaela Krajská

__________________________________________________________________________________________

7. Nácvik uzle                           pracovní výchova

Pomůcky: tkaničky, mašle, plyšový kůň

Žáci s těžkou mentální retardací většinou mají problém s vázáním tkaničky, nácvik tedy probíhá s dopomocí. Snažíme se alespoň o překřížení tkaničky či uchopení obou konců do každé ruky zvlášť.

Žáci se středně těžkou mentální retardací v naší třídě uzel uvázat postupně zvládají, proto pomalu pokračujeme k vázání mašličky.

Žáci se snaží uvázat mašli nebo tkaničku na krk plyšové hračky.

_____________________________________________________________________________________________

8. Písničky o koních  poslech i zpěv                         hudební výchova

O koních již bylo napsáno hodně písniček a naši žáci je moc rádi poslouchají. Nejraději zpíváme:

Já mám koně, Okolo Třeboně, Když se zamiluje kůň.

____________________________________________________________________________________________

9. Výroba houpacího koně z papíru                          pracovní výchova

Pomůcky: papír, pastelky, nůžky

Podle šablony učitelé žákům vystřihnou koně. Žáci jej omalují pastelkami. Koníček se roztáhne, postaví na stůl a rozhoupe se. (příloha č. 4)

Společně s žáky zpíváme:

Halí, belí, koně v zelí
a hříbátka v petrželi.             (lidová písnička)

______________________________________________________________________________________________

10. Výroba      koníčka z ponožky                         pracovní      výchova

Pomůcky: ponožka, noviny, laťka, vlna, tavná pistole

Výroba tohoto výrobku byla pro žáky náročná, většina činností tedy proběhla s dopomocí. Zapojily se tedy pouze do práce s muchláním novin a motáním vlny.

Nejdříve žáci muchlali noviny do koulí. Ty potom nacpali do ponožek. Další výroba koníčka už byla hlavně v rukou paní učitelek. Dodělaly jsme oči a hřívu, vše jsme lepily tavnou pistolí. Koníček byl uvázán k laťce a žáci mohli začít „jezdit“. (příloha č. 5)

Citace a použitá literatura:
[1] - Zpívánky. 1.. vydání. Praha : Panorama, 1984. 30 s.  
[2] - SVĚRÁK, Zdeněk; UHLÍŘ, Jaroslav. Když se zamiluje kůň. Fragment, 2004. 93 s. ISBN 80-7200-910-9. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 04. 2012
Zobrazeno: 20029krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAJSKÁ, Michaela. Svatý Martin. Metodický portál: Články [online]. 02. 04. 2012, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/SDAA/14719/SVATY-MARTIN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 02. 04. 2012 10:24
Příspěvek nabízí širokou škálu možností praktického využití tématu svátku sv. Martina
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.