Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání - středně těžké mentální...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Využití alternativní a augmentativní komunikace...

Využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků základní školy speciální

Praktický příspěvek
příklad
modul
Autor Dagmar Duničková
Spoluautor: Mgr. Miroslava Prchalová
Příspěvek pojednává o formách alternativní a augmentativní komunikace v prostředí základní školy speciální a o jejím využití při výuce mentálně postižených žáků.

Cíl výuky

Cílem příspěvku zabývajícího se alternativní a augmentativní komunikací je seznámit speciální pedagogy, kteří vyučují žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s formou a možnostmi AAK při výuce těchto žáků.

Alternativní a augmentativní komunikace (AAK)

- soubor prostředků zahrnující všechny formy dorozumívání, které přechodně či trvale nahrazují  nebo doplňují řeč. AAK užívá mimiku, gesta, manuální znaky, předměty, fotografie, obrázky, symboly, piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem i počítače.

AKK

 • A = alternativní – náhradní
 • A = augmentativní – rozšiřující a podporující
 • K = komunikace – přenos a předávání informací

Čemu AAK napomáhá?

 • kompenzuje postižené řečové funkce
 • rozvíjí dovednosti, které směřují k procesu osvojování jazyka jako nástroje pro rozvoj myšlení
 • umožňuje

- dorozumívání
- reagování na okolí

Kdo ve speciální škole AAK využívá?

 • Žáci, kteří v důsledku zdravotního postižení nemohou komunikovat mluvenou řečí.
 • Žáci s:

- DMO (dětskou mozkovou obrnou),
- mentálním postižením,
- těžkými vývojovými vadami řeči,
- autismem,
- souběžným postižením více vadami,
- těžkými poruchami sluchu.

Systémy bez pomůcek

 • cílené pohledy očí, mimika
 • gesta, gestikulace, manuální znaky

Jde o spojení řeči s pohybem – zrakové, hmatové a pohybové podněty, které provází řeč a zdůrazňují význam slov. Slouží k lepšímu zapamatování a vybavení, podporují vytváření paměťových stop

Znak do řeči – podpůrný a nácvikový komunikační sešit

Autor
1. Autor © Dagmar Duničková

Autor
2. Autor © Dagmar Duničková
Autor©Dagmar Duničková
3. Autor © Dagmar Duničková

Gesta

Ohodnocení: ,,DOBŘE.“ ,,VÝBORNĚ.“ ,,SKVĚLE.“

Autor
4. Autor © Dagmar Duničková

Upozornění na něco špatného: ,,TY TY TY.“ ,,TO NEDĚLEJ.“

Autor
5. Autor © Dagmar Duničková

Systémy s pomůckami

Předměty

 • Fotografie
 • Grafické symboly
 • Obrázkové symboly ve spojení s písmeny a psanými slovy
 • Komunikační tabulky
 • Technické pomůcky s hlasovým výstupem
 • Počítače

Předměty, fotografie

Autor©Dagmar Duničková
6. Autor © Dagmar Duničková

Obrázek – piktogram – znak do řeči

Autor©Dagmar Duničková
8. Autor © Dagmar Duničková

Komunikátor s hlasovým výstupem

Autor©Dagmar Duničková
9. Autor © Dagmar Duničková

 

Autor©Dagmar Duničková
10. Autor © Dagmar Duničková

Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS

Autor©Dagmar Duničková
11. Autor © Dagmar Duničková

Fotografie – psané slovo, globální čtení

Autor©Dagmar Duničková
12. Autor © Dagmar Duničková
Autor©Dagmar Duničková
13. Autor © Dagmar Duničková

Reflexe

Příspěvek odpovídá současným trendům dorozumívání se pomocí alternativní a augmentativní komunikace při výuce ve speciálních školách.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek