Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zahrada dědy Hordubala

Ikona zkusenostIkona strednedobe
Autor: Hana Nováková
Anotace: V tematickém bloku se děti nenásilnou formou (pohádkovými příběhy a humorem) seznamují s jednotlivými druhy zeleniny. Kromě pěstování zeleniny na zahrádce se také příspěvek zaobírá škůdci na zahradách.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: zelenina, prstové barvy, nůžky, špejle, papír bílý a zelený, plastelína
Klíčová slova: zahrada, zelenina
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

 • děti získávají elementární poznatky o zelenině zapojením všech smyslů
 • formou her a vtipu získávají povědomí o škůdcích na zahradách
 • vlastními slovy vyjádří své pocity při pomoci blízkému

Na zahradě dědy Hordubala (námět z knihy „6 x 12 her a pohádek“)

– zdramatizujte, nebo převyprávějte dětem příběh o zahradě dědy Hordubala, který pěstoval zelí, mrkev, kedlubny... Zelenina dědovi vyrostla krásná, jen se do ní zakousnout. Každé ráno se děda chodil na ni dívat a plánoval, že ještě počká pár dní a bude sklízet. V noci však přišel králík a jednu mrkvičku mu schroupal. Další den jde děda opět na obchůzku zahrady, zpívá si zvesela píseň „Šel zahradník do zahrady“, ale co to? Přepočítá řádek s mrkví a zjistí, že má o jednu méně. Vyšle tedy svého věrného psa Lapa, aby chytil případného zloděje. Lap přenocuje na zahradě, a když uslyší, že se na zahradu přikradl králík, začne štěkat a dědovi tak zachrání podzimní úrodu. 

 • děti poznávají druhy zeleniny na zahrádce
 • přiřazují skutečnou zeleninu k obrázkům
 • tvoření množného čísla – na zahradě vyrostla okurka/okurky; ředkvička/ředkvičky; ...
 • výroba záhonku s mrkví – do kopečku plastelíny, která představuje vršek mrkve koukající ze země, zapíchněte listy vyrobené ze špejle a zeleného papíru
Autor díla: Hana Nováková
Autor díla: Hana Nováková
 • procvičování zrakové paměti – nechtě děti krátce si prohlédnout obrázky zeleniny, pak jeden obrázek odstraňte. Děti určují, co králík na zahradě ukradl.
 • sluchová hra – děti stojí v kruhu, uprostřed leží pes Lap a před sebou má mrkvičku, kterou hlídá. Učitelka ukáže na jedno dítě, které se stává králíkem, to jde pak krást mrkev na zahrádku. Pokud Lap uslyší kroky, zaštěká. Pokud nezaštěká, děti si dají ruce za záda, vzbudí Lapa a Lap hádá, kdo ukradl mrkvičku. Můžeme dětem pomáhat indiciemi – králík má zelené tričko.
 • honička „Pes a králíci“ – děti jsou králíci a pes je chytá

Složitější pravidla: Obrázky vytvoříme záhon s mrkvičkami, děti-králíci vyrazí na záhonek, u kterého spí pes Lap. Pes se vzbudí, zaštěká a chytne jednoho králíka, který je pak psem. Hra pokračuje, dokud králíci neodnesou všechnu mrkev.

 • grafomotorické cviky – pracovní list v příloze: Děti mají za úkol nakreslit plot na zahrádce, aby se králík nedostal na zeleninu. 

Děda sklízí úrodu

Tato část je motivovaná známou pohádkou „O veliké řepě“. Zkusíme to ale trochu jinak:

Michal Černík [2]

O veliké řepě

Kolem řepy chodí děda,
tahá, vzdychá, naříká,
řepa vytáhnout se nedá,
jéje, ta je veliká.

Přidala se babka, vnučka,
pejsek, kočka, myš,
chytili se pevně a teď,
řepo, uvidíš!

Za chvilenku byla venku,
Děda vpředu, myška vzadu
Svalili se na hromadu.

Myška píská vesele:
Já mám sílu, přátelé!
Kočka oči přimhouří:
To koukáte, kocouři!

Pejsek štěká: Žádný pes
nedokáže, co já dnes!
Vnučka zpívá: Tralalala,
dědovi jsem pomáhala.

Babička je také ráda,
Protáhla si při tom záda.
A u řepy na poli
děda jenom hlaholí:
Jak je pěkně v našem kraji,
Když si všichni pomáhají.

 • Etická výchova – v rozboru  textu se zaměříme na ochotu pomáhat si – každý ze zúčastněných má radost, že mohl dědovi pomoct – vnučka se raduje a zpívá si: tralalala. Babička je také ráda, děda má radost, že mu všichni pomohli. Vyzdvihneme hodnotu společného díla.

Povídejte si v komunitním kruhu o tom, kdo jak pomáhá doma mamince, tatínkovi. Mají rodiče radost, když jim pomáháte? Pochválí vás? A jak se cítíte vy, když vás maminka pochválí?

 •  Pohybová hra „O veliké řepě“ – popis hry i s notovým záznamem v příloze

Děti rozlišují pomalé a rychlé tempo (chůze, běh). Hra je vhodná zejména pro mladší děti – obdoba hry Kolo, kolo, mlýnské

(námět: Sedmikrásek; brněnské biskupství)

Malba řepy prstovými barvami, otiskování dlaní

Autor díla: Hana Nováková

Děda sklidil zeleninu, babička vaří zeleninovou polévku

Zapojení dětí do přípravy jídla – vaření zeleninové polévky

Děti mohou omývat očištěnou zeleninu, strouhat ji, čichat, ochutnávat.

 •  Pracovní list v příloze – co patří do zeleninové polévky 

O tlusté housence Emile [1]

Housenku si můžete vyrobit z ponožky, motýla z papíru.

Příběh se odvíjí od toho, že děda Hordubal přeci jenom úspěšně zeleninu sklidil a zahrada zůstala prázdná, záhonky uhrabané, připravené na zimu. A tak housenku Emilu, která na zahradě žila, napadlo, že půjde dělat prodavačku do obchodu OVOCE A ZELENINA. Tam bude mít zeleniny hojnost po celý rok.

Zdramatizujte opět krátký příběh, jak babička chodí do obchodu nakupovat zeleninu – mrkev do polévky, zelí k masu, kedlubnu dětem apod. Emila však nikdy nic neprodá, nikdy neodolá dobrotám a pod pultem vše sama schroupá. Vymlouvá se, že tam asi někdo krade. Zelenina tam byla a najednou tam není. Babička tedy zavolá policistu. Jenže ten když dojde, housenka se zakuklí a z tlusté housenky se stane krásný motýl. Policista nikdy zloděje nevypátrá, ale děti mohou napomoct.

A protože obchod zůstal bez pani prodavačky, poprosíme děti, aby šly pomoct – pak procvičujeme nejen názvy ovoce a zeleniny, ale zaměříme se i na počet – tři cibule, dvě mrkve... 

 •  Píseň housenky: (melodii můžete improvizovat)

Já jsem ta housenka Emila,
nikdy jsem ovoce nemyla.
V žaludku už mi kručí hlady,
žeru a žeru, ať mám svaly.

Já jsem ta Emila přetlustá,
nejvíce chutná mi kapusta,
zelí a mrkev a kedluben,
ať mám břicho jak velký buben.

Jó – já jsem ta housenka Emila,
štíhlá jsem já nikdy nebyla.

Autor díla: Hana Nováková
 • Rozvoj námětové hry „Na obchod“
 • Co se všechno prodává v obchodě OVOCE A ZELENINA, co se prodává v cukrárně, v drogerii, v potravinách...
 • Sluchová paměť – „Šla babička do městečka, koupila tam zelí“. Další dítě pokračuje: „Šla babička do městečka, koupila tam zelí a cibuli.“ ... Každý postupně opakuje nákup a přidává další. Pro mladší děti je lépe použít obrázky.
 • Procvičování jemné motoriky – výroba housenky Emily z mačkaných kousků ubrousku, nalepování kuliček na připravený papír pomalovaný prstovými barvami – dbát na zaplnění celé plochy
Autor díla: Hana Nováková
 • Součástí bloku je vlastní pozorování práce na zahradách při vycházkách, pojmenování nářadí, jako jsou hrábě, rýč, motyčka, vidle a popis činnosti s tím spojené.

[1] Aktivita Housenka Emila byla vytvořena na základě námětu z metodického listu, u kterého nejsou uvedeny žádné bibliografické údaje, pouze jméno pana Macourka, tudíž není možné uvést přesnější informace o zdroji.

Reflexe:

Doporučuji všechny příběhy pomocí loutek a maňásků dramatizovat. I pravidla hry s králíkem a psem Lapem pochopily velmi rychle i nejmladší děti. Navíc se děti doslova válely smíchy, když králík dědovi mrkev celou schroupal a když housenka Emila zpívala během prodávání svou píseň. Bylo to nejen motivační, ale hlavně nám bylo všem moc hezky.

Článek je v těchto kolekcích:
Citace a použitá literatura:
[1] - BRONZINOVÁ, Renata; GIACONE, Elio. 6 x 12 her a pohádek. 1. vydání. Praha : Portál, 2000. 137 s. ISBN 80-7178-384-6. 
[2] - ČERNÍK, Michal. O veliké řepě. [cit. 2011-10-10]. Dostupný z WWW: [http://www.michalcernik.cz/pohadkove_chvilky.htm ].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 02. 2012
Zobrazeno: 33531krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁKOVÁ, Hana. Zahrada dědy Hordubala. Metodický portál: Články [online]. 17. 02. 2012, [cit. 2020-06-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PEE/14061/ZAHRADA-DEDY-HORDUBALA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 17. 02. 2012 09:30
Autorka nás ve svém článku i s praktickou ukázkou seznamuje s tím, jak se mohou děti nenásilnou formou seznámit s jednotlivými druhy zeleniny, pěstováním zeleniny a také škůdci na zahradách. To vše s využitím humorných pohádkových příběhů.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.