Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jablíčkové posezení

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Alžběta Paladinová
Anotace: Netradiční podzimní den v MŠ určený pro rodiče s dětmi. Den plný her a různorodých činností, prostřednictvím kterých se děti seznamují s lidovými zvyky spojenými s přicházející zimou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » osvojit se elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: jablka, větvičky
Klíčová slova: jablko, podzimní den, posezení
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 

Jablíčkové posezení máme spojené s odcházejícím podzimem, se sklizní úrody jablek. Proto jsou všechny činnosti tématicky zaměřené k jablíčku.

Naši předkové si za nositele štěstí vybrali skromné jablíčko, které se již svou barvou a mnoha jadérky stalo i symbolem zdraví a plodnosti. Říkali, že o Vánocích si můžeme dobře užít štěstí a vymysleli čistící jablíčko, které slibuje zdraví a bohatství.

Nabídka činností
 • divadelní představení „O holčičce, která nemohla spát" na námět Františka Nepila „Makový mužíček", upravené Helenou Sebastianidesovou

Je to příběh holčičky, která nemůže usnout. Makový mužíček jí pomůže, zazpívá jí ukolébavku a holčičce se zdá sen o červeném jablíčku...

 • básničky a písničky o jablíčku

František Hrubín: Jablko, loupej se mi:

Jablko, loupej se mi,
jadýrka dáme zemi,
stopku trávě, vůni větříčku,
zubům slupky, maso jazýčku.

 • rytmická deklamace a melodizace slov, hra na tělo, tleskání, podupy

Jablíčko se kutálelo,
vůbec nic to nebolelo.

 • kutálení jablíček v kroužku, děti dávají pozor, aby se jablíčka nesrazila a říkají říkanku

Podívejte, jak se koulí,
nemá ani jednu bouli.

 • hudebně pohybová hra „Mám jablíčko, mám, komu já ho dám?"

Obměna hry Na šáteček, ale místo šátečku máme z textilu ušité velké jablíčko, na které si děti klekají, aby se pohladily a vyměnily si role.

 • poslech povídky Ondřeje Syrovátky: Jablko

Jablíčko se rádo houpe. Drží se pevně větve a vítr jím pohupuje. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Jablíčko se směje, září a tváře mu z té radosti červenají. „Ještě, větříčku, ještě víc houpej!"
Ale pojednou se jablíčku z houpání zatočí hlava, pustí se větve a skutálí se do trávy. Tráva je hebká jako peřinka, voní a příjemně chladí. Jablíčku se v ní pěkně odpočívá. K večeru jdu do zahrádky a posbírám do košíčku všechna jablíčka, kterým se z houpání zatočila hlava, a teď tu odpočívají v trávě. A když je nesu, vesele košíkem pohupuji. Jablíčka si myslí, že jsou zase na houpačce, a moc se jim to líbí.

 • rozdávání jablíček za písně Byla jedna babka

Odpolední činnosti
 • soutěž tatínků v loupání jablíček - soutěž o nejdelší slupku
 • štrúdlování, práce s těstem, válení těsta, krájení jablek, pokládání na těsto, svinutí, pečení za pomoci tatínků
 • tvoření voňavých jablíček

Voňavá jablíčka vytvoříme tak, že do jablíčka napícháme hřebíčky a jablíčko pak poválíme v mleté skořici.

 • výroba čistícího jablíčka

Proutky vrby nebo forzície ořežeme do špičky. Větvičky zimostrázu anebo drobné větvičky túje upevníme k párátku. Svíčku nasadíme namísto stopky jablka. Tři proutky napíchneme špičkou do jablíčka a vytvoříme tak stojánek, trojnožku, na které jablíčko stojí. Nakonec zapícháme do jablíčka párátka s vytvořenými keříčky zeleně. Drobné mince umístíme mezi keříky, případně je do jablíčka zastrčíme

 • výroba svícínků dle přání a vlastní fantazie dětí
 • ochutnávka štrúdlů, rozloučení s dětmi i dospělými

Úskalí

 • nedostatečně připravené prostředí
 • nevhodné podmínky ke tvoření
 • nedostatek času a prostředků ke tvorbě
 • málo podnětů k prožitkům, k činnostem, které přispívají k navazování přátelství mezi dětmi
 • nedostatek příležitostí vidět a vnímat jednoduchou krásu
 • omezování dítěte v jeho individuálním pracovním tempu

Evaluace

Realizace celého tématu směřovala k oslovení rodičovské veřejnosti, k zapojení dětí z dětského domova do činností s dětmi z mateřské školy a jejich rodiči. Některé činnosti rozvíjely u dětí hudební, rytmické a pěvecké dovednosti, jiné je seznámily s lidovým zvykem - výrobou čistícího jablíčka. Každé dítě mělo možnost prožít radost a uspokojení z vlastního úspěchu, z toho, co dokázalo vytvořit. Co považuji za největší přínos, je to, že jsme přispěli k vytváření hezkých vztahů mezi dětmi a že děti z dětského domova získaly nové kamarády.

Přínos pro rodiče:

 • propojení života rodiny s činností mateřské školy
 • posílení sounáležitosti - společné aktivity a prožitky s dětmi

Přínos pro zaměstnance školy

 • jednotnost působení všech zaměstnanců školy

Použitá literatura

HRUBÍN, F.: Špalíček pohádek. Praha: Grafoprint-Neubert, 1995. ISBN 80-85785-37-4.
SYROVÁTKO, O.: povídka Jablko (časopis Mateřídouška, č.10/2007)

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 19. 03. 2009
Zobrazeno: 13887krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALADINOVÁ, Alžběta. Jablíčkové posezení. Metodický portál: Články [online]. 19. 03. 2009, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PED/3051/JABLICKOVE-POSEZENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.