Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mizící hmyzíci: Nocování v lese - červotoč

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Michaela Gondeková
Anotace: Článek nabízí způsob, jak je možné pracovat se zvolenou kapitolou z knihy v předškolním zařízení a na prvním stupni ZŠ.

Kniha Mizící hmyzíci je určena dětem školního věku, ale také předškolákům, jejich rodičům a učitelkám mateřských škol.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » osvojit se elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: pozorování, poslech, kresba, četba, hmyz, portálkniha, otázky k příběhu
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Využití v MŠ:

 • Kniha je vhodná pro četbu při odpočinku po obědě (kapitoly jsou krátké).
 • Text knihy může sloužit jako úvodní motivace k výuce tématu o hmyzu.
 • Pokud se dětem bude předčítat pouze kapitola Nocování v lese (viz příloha), může učitelka navodit diskuzi, co se dělo v předešlé kapitole (skřítek u chrobáků, víly z růžového království atd.), a poté jak bude kniha pokračovat, jak skončí příběh o skřítkovi a vílách?
 • Na různých kouscích dřeva nebo kůry ze stromu děti mohou vyhledávat cestičky od červotoče.
 • Prohlížení obrázků červotoče - vyhledávání v encyklopediích o broucích, porovnávání obrázků.
 • Kresba červotoče černým fixem nebo tuší.
 • Odpovídání na otázky za kapitolou (viz příloha), vymýšelní dalších otázek dětmi.
 • Diskuse s dětmi nad otázkami, kde se může červotoč objevit, zda jej můžeme najít i doma? (židle, stůl, trámy, atd.), jak bychom červotoče poznali po zvuku?
 • Pohybové ztvárnění červotoče (prolézání tunelem, úzkou cestičkou).
 • Beseda s hajným na téma les, stromy a jejich škůdci.
 • Napodobování zvuku červotoče (jak tluče) - vyběr vhodných rytmických nástrojů (ozvučná dřívka, dřevěný blok, ...).

Využití na 1.st.ZŠ

 • Společná četba s celou třídou (po odstavcích nebo po větách).
 • Odpovídání na otázky z knihy, diskuze k příběhu - co mu předcházelo, jak příběh skončí.
 • Žáci dostanou za úkol podtrhnout důležité informace v textu o těle a životě červotoče, poté si je zkonzultují ve dvojici.
 • Propojení s prvoukou/přírodovědou - zkoumání těla brouka podle obrázku.

 

Autor díla: Eva Chupíková

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Mizící hmyzíci.


Metodický portál doporučuje k tématu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Hmyz – poznávačkaMgr. Martin Fuka
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 03. 2014
Zobrazeno: 9712krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GONDEKOVÁ, Michaela. Mizící hmyzíci: Nocování v lese - červotoč. Metodický portál: Články [online]. 25. 03. 2014, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PED/18555/MIZICI-HMYZICI-NOCOVANI-V-LESE---CERVOTOC.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.